Tài liệu TCVN 5574-1991

Chia sẻ: alibabava40tencuop

Những nguyên tắc cơ bản 1.1. Tiêu chuẩn này dùng để thiết kết kết cấu bê tông cốt thép của mọi loại công trình, trừ những kết cấu làm việc trong những kết cấu làm việc trong những điều kiện đặc biệt và các kết cấu chuyên ngành có chỉ dẫn thiết kế riêng...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản