Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p5

Chia sẻ: yukogaru1

Nếu chọn Yes thực hiện các bước từ 6-8 nếu chọn No thì thực hiện bước 9 Nhập vào gateway: 192.168.2.1 là IP internal của R1 add next Nhập vào IP của DNS server ví dụ: 210.245.31.130 next Nhập vào IP của WINS server ví dụ: 192.168.2.55 next Chọn yes để kích hoạt DHCP next finish VSIC Education Corporation Trang 29 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Tại Client 4 dùng lệnh Ipconfig /renew để xin thử IP từ DHCP Lab 4: Cấu hình Reservation 1. Click phải vào Reservations chọn New Reservation VSIC Education Corporation Trang 30 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Nhập vào...

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p5

70-291 Tài liệu dành cho học viên
5. Nếu chọn Yes thực hiện các bước từ 6-8 nếu chọn No thì thực hiện bước 9
6. Nhập vào gateway: 192.168.2.1 là IP internal của R1 add next
7. Nhập vào IP của DNS server ví dụ: 210.245.31.130 next
8. Nhập vào IP của WINS server ví dụ: 192.168.2.55 next
9. Chọn yes để kích hoạt DHCP next finish
VSIC Education Corporation Trang 29
70-291 Tài liệu dành cho học viên
10. Tại Client 4 dùng lệnh Ipconfig /renew để xin thử IP từ DHCP
Lab 4: Cấu hình Reservation
1. Click phải vào Reservations chọn New Reservation
VSIC Education Corporation Trang 30
70-291 Tài liệu dành cho học viên
2. Nhập vào Reservation name, IP address, vào MAC address của client 4 add
3. Tại client4 gõ lệnh Ipconfig /release, sau đó gõ Ipconfig /renew để xin lại IP xem có
xin được IP 192.168.2.200 không?
Lab 5: Cấu hình scope option
1. Tại DHCP server click phải Scope options chọn Configure Option
VSIC Education Corporation Trang 31
70-291 Tài liệu dành cho học viên2. Chọn Tab General, chọn available option cần thêm ví dụ 044 WINS/NBNS servers
add ok.
3. Kiểm tra trong scope option xem có wins server là 192.168.2.30 không
Lab 6: Cấu hình DHCP server Relay agent trên client1
1. Trên client2 (DHCP server) thực hiện lại lab 3 module này để tạo thêm scope 10.x.x.x
VSIC Education Corporation Trang 32
70-291 Tài liệu dành cho học viên
2. Tại Client1 (DHCP relay agent)Vào Start Programs Administrative Tools
Routing adnh Remote Access
3. Tại Routing remote access click phải vào pcname chọn Configure and Enable and
Remote access next
4. Tại cửa sổ Configuration chọn Custom configuration next
VSIC Education Corporation Trang 33
70-291 Tài liệu dành cho học viên
5. Chọn LAN routing next finish
VSIC Education Corporation Trang 34
70-291 Tài liệu dành cho học viên6. Trong cửa sổ Routing and Remote Access click phải vào General chọn new Routing
protocol
7. Chọn DHCP relay Agent OK
8. Click phải vào DHCP relay agent chọn New Interface
9. Chọn card mạng làm Relay agent (card 10.0.0.200 của client1) next
10. Chấp nhận giá trị default của Hop-count threshold và boot threshold next
VSIC Education Corporation Trang 35
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản