Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p5

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
243
lượt xem
147
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nếu chọn Yes thực hiện các bước từ 6-8 nếu chọn No thì thực hiện bước 9 Nhập vào gateway: 192.168.2.1 là IP internal của R1 add next Nhập vào IP của DNS server ví dụ: 210.245.31.130 next Nhập vào IP của WINS server ví dụ: 192.168.2.55 next Chọn yes để kích hoạt DHCP next finish VSIC Education Corporation Trang 29 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Tại Client 4 dùng lệnh Ipconfig /renew để xin thử IP từ DHCP Lab 4: Cấu hình Reservation 1. Click phải vào Reservations chọn New Reservation VSIC Education Corporation Trang 30 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Nhập vào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p5

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Nếu chọn Yes thực hiện các bước từ 6-8 nếu chọn No thì thực hiện bước 9 6. Nhập vào gateway: 192.168.2.1 là IP internal của R1 add next 7. Nhập vào IP của DNS server ví dụ: 210.245.31.130 next 8. Nhập vào IP của WINS server ví dụ: 192.168.2.55 next 9. Chọn yes để kích hoạt DHCP next finish VSIC Education Corporation Trang 29
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Tại Client 4 dùng lệnh Ipconfig /renew để xin thử IP từ DHCP Lab 4: Cấu hình Reservation 1. Click phải vào Reservations chọn New Reservation VSIC Education Corporation Trang 30
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Nhập vào Reservation name, IP address, vào MAC address của client 4 add 3. Tại client4 gõ lệnh Ipconfig /release, sau đó gõ Ipconfig /renew để xin lại IP xem có xin được IP 192.168.2.200 không? Lab 5: Cấu hình scope option 1. Tại DHCP server click phải Scope options chọn Configure Option VSIC Education Corporation Trang 31
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Chọn Tab General, chọn available option cần thêm ví dụ 044 WINS/NBNS servers add ok. 3. Kiểm tra trong scope option xem có wins server là 192.168.2.30 không Lab 6: Cấu hình DHCP server Relay agent trên client1 1. Trên client2 (DHCP server) thực hiện lại lab 3 module này để tạo thêm scope 10.x.x.x VSIC Education Corporation Trang 32
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Tại Client1 (DHCP relay agent)Vào Start Programs Administrative Tools Routing adnh Remote Access 3. Tại Routing remote access click phải vào pcname chọn Configure and Enable and Remote access next 4. Tại cửa sổ Configuration chọn Custom configuration next VSIC Education Corporation Trang 33
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 5. Chọn LAN routing next finish VSIC Education Corporation Trang 34
  7. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 6. Trong cửa sổ Routing and Remote Access click phải vào General chọn new Routing protocol 7. Chọn DHCP relay Agent OK 8. Click phải vào DHCP relay agent chọn New Interface 9. Chọn card mạng làm Relay agent (card 10.0.0.200 của client1) next 10. Chấp nhận giá trị default của Hop-count threshold và boot threshold next VSIC Education Corporation Trang 35
Đồng bộ tài khoản