Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p9

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
149
lượt xem
99
download

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

7. Tương tư tạo secondary cho Reserve lookup zone cho cả 2 zone 192.168.2.x và 10.x.x.x 8. Sau đó click phải vào từng zone chọn transfer from master. Ta thấy tất cả các record ôû primary DNS đã transfer qua Secondary DNS 9. Dùng Nslookup để kiểm tra lại DNS 10. Đứng tại client 3 dùng Nslookup kiểm tra DNS tại Client 1 và truy cập web từ client 2 (http://www.ctl.net) 11. Tại primary DNS tạo thêm alias là Mail cho pc100.ctl.net, trở về Secondary DNS sẽ thấy ngay record này. 12. Vào phải vào Zone name (CTL.NET) chọn properties chọn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p9

  1. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 7. Tương tư tạo secondary cho Reserve lookup zone cho cả 2 zone 192.168.2.x và 10.x.x.x VSIC Education Corporation Trang 57
  2. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 8. Sau đó click phải vào từng zone chọn transfer from master. Ta thấy tất cả các record ôû primary DNS đã transfer qua Secondary DNS 9. Dùng Nslookup để kiểm tra lại DNS 10. Đứng tại client 3 dùng Nslookup kiểm tra DNS tại Client 1 và truy cập web từ client 2 (http://www.ctl.net) 11. Tại primary DNS tạo thêm alias là Mail cho pc100.ctl.net, trở về Secondary DNS sẽ thấy ngay record này. 12. Vào phải vào Zone name (CTL.NET) chọn properties chọn tab Zone Transfers VSIC Education Corporation Trang 58
  3. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 13. An Notify bỏ chọn Automatically notify OK ok VSIC Education Corporation Trang 59
  4. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 14. Tại Primary DNS tạo thêm một alias là FPT cho máy pc100.ctl.net. Lúc này Secondary DNS sẽ không có record này Lab 4: Integrate DNS Xây dựng mô hình như hình vẽ 1. Tại client 2, thực hiện lại lab1 và lab2 trong module (tạo forward lookup zone ctl.net, tạo 2 reserve lookup zone là: 10.x.x.x và 192.168.2.x) 2. Tích hợp DNS vào AD: lần lượt click phải vào các zone chọn properties chọn tab General ấn nút change VSIC Education Corporation Trang 60
  5. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 3. Check vaøo check box Store the zone in Active Directory ok 4. Làm tương tự cho Zone 10.x.x.x, và 192.168.2.x 5. Tại client 2: vào start run: gõ DCPROMO next 6. Chọn Option Domain controller for a new domain next VSIC Education Corporation Trang 61
  6. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 7. Chọn option Domain in a new forest next 8. Nhập vào tên domain next VSIC Education Corporation Trang 62
  7. 70-291 Tài liệu dành cho học viên 9. Tại cửa sổ NetBios Domain name next 10. Taïi cöûa soå database and Log Folders next VSIC Education Corporation Trang 63
Đồng bộ tài khoản