Tài liệu Tổng quan kế toán ngân hàng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: RTF | Số trang:37

2
2.871
lượt xem
1.454
download

Tài liệu Tổng quan kế toán ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Tổng quan kế toán ngân hàng" với mục tiêu: Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức quản lý, chức năng và nhiệm vụ của ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu Tổng quan kế toán ngân hàng

Đồng bộ tài khoản