Tài liệu Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: hominhtampro

Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào? A. 1860 B. 1862 C. 1863 D. 1883 2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài liệu Trắc nghiệm tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐÁP ÁN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc. Ông sinh năm nào?
A. 1860 B. 1862 C. 1863 D. 1883
2. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan. Bà sinh năm nào?
A. 1 865 B. 1866 C. 1868 D. 1870
3. Huyện Bình Khê, nơi Cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ Hồ Chí Minh có thời kỳ làm tri
huyện thuộc tỉnh nào?
a. Quảng Nam b. Quảng Ngãi c. Bình Định d. Phan Thiết
4. Thân phụ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, cụ mất vào năm nào?
A. 1919 B. 1929 C. 1939 D. 1949
5. Thân phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc, Cụ qua đời tại đâu?
A. Long Xuyên B. An Giang C. Đồng Nai D. Cao Lãnh
6. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất năm nào?
A. 1891 B. 1901
C. 1911 D. 1921
7. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà mất ở đâu?
A. Nghệ An B. Hà Tĩnh C. Huế D. Bình Định
8. Thân mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoàng Thị Loan, bà sinh được mấy người con?
A. Một B. Hai C. Ba D. Bốn
9. Nguyễn Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đến Huế lần thứ nhất vào năm nào ?
A. 1895 B. 1896 c 1898 D. 1901
*10. Thân phụ Nguyễn Sinh Sắc làm lễ “vào làng” cho Sinh Cung với tên mới là
Nguyễn Tất Thành vào thời gian nào?
A. Năm 1890 B. Năm 1901 C. Năm 1902 D. Năm 1911
11. Nguyễn Tất Thành đến Huế lần thứ 2 năm nào?
A. 1904 B. 1905 C. 1906 D. 1908
12. Người thầy giáo đầu tiên của Nguyễn Tất Thành là ai?
A. Vương Thúc Quí C. Trần Tấn
B. Nguyễn Sinh Sắc D. Phan Bội Châu
13. Nguyễn Tất Thành vào học trường Pháp-Việt Đông Ba vào năm nào?
A. 9/1905 B. 9/906 C. 9/1907 D. 9/1908
14. Nguyễn Tất Thành học tại ở trường Quốc học Huế năm học nào?
A. Năm học 1905-1906 C. Năm học 1907-1908
B. 1906-1907 D. Năm học 1911-1912
15. Nguyễn Tất Thành lần đầu tiên tiếp xúc với khẩu hiệu: “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”
vào năm nào, ở đâu? A. 1904 B. 1905 C. 1908 D. 1917
16. Nguyễn Tất Thành đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế của nông dân tỉnh Thừa
Thiên vào thời gian nào? A. 5/1905 B. 5/1906 C. 5/1908 D. 5/1911
17. Nguyễn Tất Thành đến Quy Nhơn học thêm tiếng Pháp từ thời gian nào?
A. 9/1907 B. 9/1909 C. 9/1911 D. 9/1912
18. Nguyễn Tất Thành dạy học ở trường Dục Thanh thời gian nào?
A. 9/1908 đến 9/1909 C. 9/1910 đến 4/1911
B. 9/1910 đến 2/1911 D. 9/1910 đến 5/1911
19. Nguyễn Tất Thành bắt đầu làm việc trên tàu Amiran Latusơ Tơrêvin (Amiral
Latouche Trévill) đang cập bến Nhà Rồng Sài Gòn để lấy hàng và đón khách đi Mác-xây
khi nào? A. 1/6/1911 B. 3/6/1911 C. 4/6/1911 D. 5/6/1911


1
20. Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước tại bến cảng Nhà Rồng Sài Gòn đi
sang Pháp vào thời gian nào? A. 6/5/1911 B. 2/6/1911 C. 4/6/1911 C. 5/6/1911
21. Nguyễn Tất Thành lúc ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?
A. 19 tuổi B. 20 tuổi C. 21 tuổi D. 24 tuổi
22. Nguyễn Tất Thành lần đầu đặt chân lên đất Pháp là ngày, tháng, năm nào?
A- 30/6/1911 B- 6/7/1911 C- 5/7/1911 D- 15/7/1911
23. Nguyễn Tất Thành nói: "Tôi muốn đi ra ngoài xem nước Pháp và các nước khác làm
như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta". Câu nói đó vào thời gian nào? A.
6/1909 B. 7/1910 C. 6/1911 D. 6/1912
*24. Thời gian Nguyễn Ái Quốc viết đơn gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng bộ thuộc
địa trình bày nguyện vọng muốn vào học trường Thuộc địa?
A. Tháng 6/1911 C. Tháng 9/1917
B. Tháng 9/1911 D. Tháng 9/1919
25. Nguyễn Tất Thành ở Mỹ thời gian nào?
A. 1911- 1912 B. 1912-1913 C. 1912-1914 D. 1913-1915
26. Nguyễn Tất Thành ở nước Anh thời gian nào?
A. 1913- 1914 B. 1914-1915 C. 1914-1916 D. 1914-1917
27. Trong thời gian ở nước ngoài Nguyễn Tất Thành đã làm những công việc gì?
A. Phụ bếp, cào tuyết. C. Thợ ảnh, làm bánh
B. Đốt lò, bán báo D. Tất cả các công việc trên
28. Nguyễn Ái Quốc gửi bản “Yêu sách của nhân dân Việt Nam” tới Hội nghị Véc-xây
vào ngày tháng năm nào?
A. 18/6/1917 B. 18/6/1918 C. 18/6/1919 D. 18/6/1920
29. Nguyễn Ái Quốc đọc “Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và vấn
đề thuộc địa” của Lênin vào lúc nào?
A. 7/1917 B. 7/1918 C. 7/1920 D. 7/1922
30. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội Tua, tán thành Quốc tế 3, tham gia thành lập Đảng
Cộng sản Pháp khi nào?
A. 12/1918 B. 12/1919 C. 12/1920 D. 12/1923
31. Những tri thức mà Nguyễn Tất Thành có đ ước về nền văn hoá Pháp là do anh đã
từng đọc các tác phẩm của ai?
A. Vôn te B. Rút xô C. Mông tex kiơ D. Tất cả các tác giả trên
32. Nguyễn Ái Quốc vào Đảng Xã hội Pháp năm nào?
A. 1917 B. 1918 C. 1919 D. 1920
33. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Pháp vào năm
nào? A. 1919 B. 1920 B. 1921 C. 1922
34. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội lần thứ hai của Đảng Cộng sản Pháp vào năm
nào? A. 1920 B. 1921 C. 1922 D. 1923
*35. Nguyễn Aí Quốc đến ở tại nhà số 9, ngõ Công poanh thuộc quận 17, Pa ri khi nào?
A. 7/1921 B. 7/1922 C. 7/1923 D. 7/1924
36. Nguyễn Ái Quốc tham gia Ban Nghiên cứu thuộc địa của Đảng Cộng sản Pháp, làm
Trưởng tiểu ban Đông Dương năm nào?
A. 1920 B. 1921 C. 1922 D. 1923
37. Nguyễn Ái Quốc là người Việt Nam thứ mấy tham gia vào Đảng Cộng sản Pháp
trong thời gian từ tháng 12/1920 đến tháng 6/1923 ?
A. Thứ nhất B. Thứ hai C. Thứ ba D. Thứ tư
*38. Báo Le Paria do Nguyễn ái Quốc đồng sáng lập, ra số đầu tiên lúc nào?
A- 30/12/1920 B- 1/4/1921 C- 1/4/1922 D- 1/4/1923
*39. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Aí Quốc vào thời gian nào?

2
A. 18-6-1918 B. 18-6-1919 C. 18-6-1920 D. 18-6-1921
*40. Nguyễn Tất Thành lấy tên là Nguyễn Ái Quốc khi đang ở đâu?
A. Anh B. Trung Quốc C. Pháp D. Liên xô
*41. Truyện ngắn đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc nhan đề Pari được đăng trên tờ báo
nào? A. L, Humanité B. Le Paria C. Pravđa D. Công lý
*42. "Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng
biết bao. Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên
như đang nói trước quần chúng đông đảo: hỡi đồng bào bị đoạ đày đau khổ? Đây là cái
cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng của chúng ta". Nguyễn Aí Quốc nói
câu ấy khi đang ở đâu? A. Luân Đôn, Anh C. Paris, Pháp
B. Quảng Châu, Trung Quốc D. Máxcơva, Liên Xô
43. Thay mặt Hội những người Việt Nam yêu nước tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc gửi đến
Hội nghị Vécxay Bản yêu sách của nhân dân Việt Nam gồm mấy điểm?
A. 6 điểm B. 8 điểm B. 9 điểm C. 12 điểm
44. Vở kịch Con Rồng tre được Nguyễn Ái Quốc viết nhân dịp vua Khải Định sang
Pháp, đó là năm nào?
A. Tháng 5/1922 B. Tháng 5/1923 C. Tháng 5/1925 D. Tháng 5/1927
45. Mùa hè năm 1922 Nguyễn Ái Quốc gặp và làm quen với một số thanh niên Trung
Quốc đang học Pari trong đó có: A. Chu Ân Lai C. Triệu Thế Viêm
B. Đặng Tiểu Bình D. Cả 3 người trên
46. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc viết về sự kiện Khải định sang Pháp năm
1922?
A. Con Rồng tre C. Vi hành
B. Lời than vãn của bà Trưng Trắc D. Cả ba tác phẩm trên
47. Nguyễn Ái Quốc viết thư gửi Trung ương Đảng Cộng sản Pháp lưu ý cần có sự
quan tâm đúng mức đến vấn đề thuộc địa vào thời gian nào?
A. 7/1918 B. 7/1920 C. 7/1923 D. 7/ 1930
48. Nguyễn Ái Quốc là đại biểu duy nhất của nông dân thuộc địa tại Quốc tế nông dân
vào thời gian nào? A. 10-1921 B. 10-1923 C. 10-1925 D. 10-1927
49. Nguyễn Ái Quốc đến Liên Xô lần đầu năm nào?
a. 1921 b. 1922 c. 1923 d. 1924
50. Nguyễn Ái Quốc dự Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản vào năm nào?
A. 1922 B. 1923 C. 1924 D. 1925
51. Nguyễn Ái Quốc là cán bộ của Ban Phương Đông, Quốc tế Cộng sản, được mời
đến dự mít tinh và nói chuyện tại Hồng trường (Mátxcơva) vào thời gian nào? A. 1-
5-1923 B. 1-5-1924 C. 1-5-1925 D. 1-5-1926
*52. Nguyễn Ái Quốc học lớp ngắn hạn tại trường đại học Phương đông Liên Xô vào
thời gian nào? A. 1922-1923 B. 1923-1924 C. 1924-1925 D. 1925-1926
53. Năm 1923-1924, tại Liên Xô, Nguyễn Ái Quốc tham dự các Đại hội quốc tế
nào? a. Quốc tế Nông dân c. Quốc tế Thanh niên
b. Quốc tế Cộng sản d. Cả 3 quốc tế trên
*54. Nguyễn Ái Quốc viết bài "Lênin và các dân tộc thuộc địa" đăng trên báo nào? A.
Pravda B. Le Paria C. Nhân đạo D. Thanh niên
*55. Nguyễn Ái Quốc viết bài "Lênin và các dân tộc thuộc địa" khi đang ở đâu?
A. Trung Quốc B. Việt Nam C. Pháp D. Liên Xô
56. Để chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Ái Quốc đã từ Liên Xô
về Trung Quốc năm nào? a. 1923 b. 1924 c. 1925 d. 1927
*57. Ngay sau khi tới Quảng Châu, năm 1924, Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư về
Matxcơva, cho những đâu? A. Quốc tế Cộng sản

3
B. Tổng thư ký Quốc tế nông dân
C. Ban biên tập tạp chí Rabotnhitxa
D. Tất cả các nơi trên
58. Nguyễn Ái Quốc đã tiếp xúc với nhóm "Tâm tâm xã" ở đâu?
a. Hồng Công, Trung Quốc
b. Thượng Hải, Trung Quốc
c. Quảng Châu, Trung Quốc
d. Đông Bắc Thái Lan
*59. Hồ Chí Minh đã cải tổ Tâm Tâm xã thành Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào
năm nào? A- 1923 B- 1924 C- 1925 D- 1927
*60. Trong số các đồng chí sau, ai là người đã được gặp Hồ Chí Minh năm 1925?
A- Trần Phú C- Phạm Văn Đồng
B- Hồ Tùng Mậu D- Tôn Đức Thắng
61. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên vào thời gian
nào? A. 6-1924 B. 6-1925 C. 6-1927 D. 6.1929
62. Nguyễn Ái Quốc đã thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên ở đâu?
A. Hương Cảng (Trung Quốc)
B. Quảng Châu (Trung Quốc)
C. Thượng Hải (Trung Quốc)
D. Cao Bằng (Việt Nam)
63. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam
bằng tiếng nào?
A. Tiếng Nga B. Tiếng Việt C. Tiếng Anh D. Tiếng Pháp
64. Tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản lần đầu tiên ở Việt Nam
vào năm nào? A. 1941 B. 1946 C. 1949 D. 1960
65. Tác phẩm "Bản án chế độ thực dân Pháp" được nhà xuất bản Sự Thật dịch, in ra
tiếng Việt vào năm nào? A. 1945 B. 1950 C. 1960 D. 1965
66. Bản chất của chủ nghĩa tư bản "là một con đỉa có 1 cái vòi bám vào giai cấp vô sản
ở chính quốc và 1 cái vòi khác bám vào giai cấp vô sản ở thuộc địA. Nếu muốn giết con
vật ấy, người ta phải đồng thời cắt cả hai vòi. Nếu người ta chỉ cắt một vòi thôi thì cái
vòi còn lại kia vẫn tiếp tục hút máu của giai cấp vô sản, con vật vẫn tiếp tục sống và
cái vòi bị cắt đứt lại sẽ mọc ra" câu nói đó từ trong tác phẩm nào của Nguyễn ÁI Quốc?
A. Con rồng tre
B. Bản án chế độ thực dân Pháp
C. Đường cách mệnh
D. Lênin và các dân tộc phương Đông
67. Nguyễn Ái Quốc tham gia tổ chức "Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức" vào năm
nào? A. 1921 B. 1922 C. 1925 D. 1927
68. Nguyễn Ái Quốc tổ chức "Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức" khi đang ở đâu?
A. Cao Bằng, Việt nam C. Paris, Pháp
B. Quảng Châu, Trung Quốc D. U Đon, Thái Lan
69. Tại Quảng Châu, Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã mở nhiều lớp huấn luyện đào
tạo cán bộ cho cách mạng Việt Nam, đó là vào những năm nào?
A. 1923-1924 B. 1924-1926 C. 1925-1927 D. 1927-1929
70. Các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các lớp huấn luyện cán bộ được Bộ tuyên
truyền của Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức tập hợp lại và xuất bản thành tác phẩm
gì?
A. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Lênin và Phương Đông
B. Con Rồng tre D. Đường kách mệnh

4
71. Nguyễn Ái Quốc đã trích dẫn luận điểm nổi tiếng của Lênin: "không có lý luận
cách mệnh thì không có cách mệnh vận động ... chỉ có theo lý luận cách mệnh tiền
phong, Đảng cách mệnh mới làm nối trách nhiệm cách mệnh tiền phong" câu nói được
ghi ở trang đầu tiên của cuốn sách nào?
A. Bản án chế độ thực dân Pháp C. Đường cách mạng
B. Nhật ký trong tù Việt Nam D. Lênin và các dân tộc thuộc địa
72. "Công nông là gốc cách mệnh, còn học trò, nhà buôn nhỏ, địa chủ nhỏ, ... là bầu bạn
cách mệnh của công nông". Nguyễn Aí Quốc viết câu đó trong tác phẩm nào?
A. Bản án chế độ thực dân Pháp
B. Nông dân Trung Quốc
C. Lênin và Phương Đông
D. Đường cách mệnh
73. "Chúng ta làm cách mệnh thì cũng phải liên lạc tất cả những đảng cách mệnh trong
thế giới để chống lại tư bản và đế quốc chủ nghĩa". Câu nói đó được Nguyễn Ái
Quốc viết trong tác phẩm nào?
A. Bản án chế độ thực dân Pháp
B. Đường cách mệnh
C. Lênin và các dân tộc thuộc địa
D. Trung Quốc và Thanh niên Trung Quốc
74. "Trước hết phải có Đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng,
ngoài thì liên lạc với dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi nơi." Câu nói đó đựơc
Nguyễn Ái Quốc viết trong tác phẩm nào?
A. Đường cách mệnh
B. Sửa đổi lối làm việc
C. Đây “công lý” của thực dân Pháp ở Đông Dương
75. "Hai trăm thanh niên trong 1 tỉnh ở Nam kỳ biểu tình trước đồn cảnh sát đòi thả 2
người bạn của họ bị bắt... họ đã thắng lợi. Lần đầu tiên việc đó được thấy ở Đông D-
ương. Đó là dấu hiệu của thời đại." Câu đó được Nguyễn Aí Quốc viết trong báo cáo
hay tác phẩm nào?
A. Bản án chế độ thực dân Pháp
B. Đường Kách mệnh
C. Báo cáo về tình hình Đông Dương tháng 11 và tháng 12 năm 1924.
D. Thư gửi Đoàn Chủ tịch Quốc tế Nông dân
76. Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện chính trị tại số nhà bao nhiêu phố Văn Minh
(Quảng Châu) A. Số 13/1 B. Số 15/l C. Số 20/1 D. Số 22/1
77. Tuần báo Thanh Niên, cơ quan trung ương của tổng bộ Việt Nam cách mạng thanh
niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên vào thời gian nào?
A. Ngày 21-6-1924 C. Ngày 21-6-1926
B. Ngày 21-6-1925 D. Ngày 21-6-1927
78. Nguyễn Ái Quốc mang tên Lý Thụy vào thời gian nào?
A. 7-1922 B. 7-1924 C. 7-1925 D. 7-1943
79. Mang tên là Lý Thụy, Nguyễn Aí Quốc đã tham gia lãnh đạo tổ chức quốc tế nào?
A. Hôi Việt Nam cách mạng thanh niên C. Hội liên hiệp thuộc địa
B. Tân việt cách mạng Đảng D. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức
80. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát vào năm
nào? A. Năm 1921 B. Năm 1925 C. Năm 1929 D. Năm 1945
81. Nguyễn Ái Quốc đã dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể thơ lục bát lúc đang ở
đâu? A. Pháp B. Trung Quốc C. Liên xô D. Việt Nam


5
82. Nguyễn Ái Quốc đã gửi thư cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Quốc dân
Đảng Trung Quốc vào năm nào?
A. Năm 1923 B. Năm 1924 C. Năm 1926 D. Năm 1930
83. Nguyễn Ái Quốc với bí danh Vương Đạt Nhân đã phát biểu tại Đại hội II của Quốc
Dân Đảng Trung Quốc lúc nào?
A. Ngày 14-1-1924 C. Ngày 14-1-1928
B. Ngày 14-l-1926 D. Ngày 14-1-1942
84. Cuốn “Đừơng Kách mệnh” tập hợp các bài giảng của Nguyễn Ái Quốc tại các khoá
huấn luyện chính trị được xuất bản tại đâu?
A. Pháp B. Liên-xô C. Việt Nam D. Trung Quốc
85. Nguyễn Ái Quốc chủ trương ra tờ báo "Lính cách mệnh" nhằm tuyên truyền giác
ngộ binh lính người Việt Nam vào thời gian nào?
A. Tháng 2 năm 1923 C. Tháng 2 năm 1935
B. Tháng 2 năm1927 D. Tháng 2 năm 1947
Câu hỏi 86: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành
về cơ bản vào thời gian nào?
a. Năm 1920 b. Năm 1925 c. Năm 1930 d. Năm 1945
*87. Tờ báo "Lính cách mệnh" mà Nguyễn Ái Quốc làm chủ bút có những ai tham gia
biên tập viên của tờ báo?
A. Lê Hồng Sơn B. Hồ Tùng Mậu C. Lê Duy Điếm
D. Tất cả những người trên
88. Nguyễn Ái Quốc được Trương Vân Lĩnh, một người Việt Nam tốt nghiệp trường
quân sự Hoàng Phố đang làm việc ở sở công an của chính quyền Tưởng Giới Thạch
đến báo tin “chúng sắp bắt anh đấy" vào thời gian nào?
A. 5-1925 B. 5-1926 C. 5-1927 D. 5-1928
89. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” được xuất bản năm nào? A.
1924 B. 1925 C. 1926 D. 1927
90. Cuốn sách “Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc” do ai biên soạn?
A. Lê Hồng Sơn
B. Hồ Tùng Mậu
C. Nguyễn Aí Quốc
D. Nguyễn Aí Quốc và nhóm sinh viên Trung Quốc
91. Cuốn sách "Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc"do Nguyễn Aí Quốc làm chủ
biên được viết bằng tiếng gì?
A. Tiếng Pháp C. Tiếng Nga
B. Tiếng Trung Quốc D. Tiếng Anh
92. Cuốn sách "Trung Quốc và thanh niêm Trung Quốc" do Nguyễn Ái Quốc làm chủ
biên lần đầu tiên được dịch ra bằng tiếng nước nào?
A. Trung Quốc B. Anh C. Nga D. Tiếng Việt Nam
93. “Chi có tầng lớp sinh viên là có thể nghe thấy những hồi âm của phong trào cách
mạng ở phương Tây. Chỉ có họ mới có thể nhìn thấy, suy ngẫm, so sánh và hiểu vấn
đề. Vì vậy, họ là những người đầu tiên tham gia đấu tranh". Nguyễn Aí Quốc viết điều
đó trong tác phẩm nào?
A. Bản án chế độ thực dân Pháp
B. Đường Kách mệnh
C. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc
D. Lênin và Phương Đông6
94. Năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã tổ chức ra nhóm bí mật và chọn 1 số người làm
đảng viên dự bị của Cộng sản Đảng. Những người có tên dưới đây ai là đảng viên dự
bị của Cộng sản Đảng?
A. Lê Hồng Sơn C. Lê Hồng Phong
B. Hồ Tùng Mậu D. Tất cả những người trên
95. Nguyễn Ái Quốc dự cuộc họp Đại hội đồng của Liên đoàn chống đế quốc, từ ngày
9 đến ngày 12 tháng 12 năm 1927 tại thành phố nào?
A. Paris B. Mátxcơva C. Brúcxen D. Béclin
96. Nguyễn Ái Quốc viết 1 bức thư gửi cho 1 cán bộ của Quốc tế Cộng sản có đoạn
viết "đồng chí có thể hình dung nơi tôi đang sống trong một tình trạng tinh thần và vật
chất như thế nào không: biết là có nhiều công việc nhưng không thể làm gì được, ăn
không ngồi rồi, không có tiền, sống ngày nào hay ngày ấy mà không được phép hoạt
động, vv.." bức thư đó Nguyễn Ái Quốc viết khi nào?
A. 4-1925 B. 4-1928 C. 4-1930 D. 4-1937
97. Nguyễn Ái Quốc được Ban chấp hành Trung ương Quốc tế Cộng sản ra quyết định
đồng ý để Người trở về Đông Dương theo nguyện vọng vào thời gian nào? A. 4-
1924 B. 4-1928 C. 4-1929 D. 4-1937
98. Nguyễn Ái Quốc rời nước Đức đế tìm đường đến Thái Lan khi nào?
A. 6- 1924 B. 6- 1927 C. 6- 1928 D. 6- 1929
99. Nguyễn Ái Quốc từ Italia đáp tàu Nhật Bản đi Xiêm vào thời gian nào?
A. 6- 1926 B. 6- 1928 C. 6- 1929 D. 6- 1932
100. Nguyễn Ái Quốc xuất hiện ở Bản Đông miền trung nước Xiêm vào thời gian nào?
A. 7-1925 B. 7-1926 C. 7-1927 D. 7-1928
101. Tại Thái Lan, Nguyễn Ái Quốc lấy tên là Chín, mọi người tôn trọng gọi là Thầu
Chín (Ông già Chín) từ thời gian nào?
A. 8-1927 B. 8-1928 C. 8-1930 D. 8-1933
102. Nguyễn Ái Quốc đã dịch 2 cuốn "Nhân loại tiến hoá sử” và "Cộng sản A.B.C" lúc
đang ở Thái Lan, là vào thời gian nào?
A. Năm 1926 B. Năm 1927 C. Năm 1928 D. Năm 1930
103. Nguyễn Ái Quốc bị toà án Vinh (Nghệ An) xử vắng mặt và bị khép vào tội tử hình
vào thời gian nào?
A. l0-1925 B. 10-1929 C. l0-1930 D. 10-1932
104. Nguyễn Ái Quốc rời Xiêm đi Trung Quốc vào thời gian nào?
A. 11-1927 B. 11-1928 C. 11-1929 D. 11-1930
105. Nguyễn Ái Quốc đến Trung Quốc chuẩn bị cho Hội nghị hợp nhất các tổ chức
Cộng sản Việt Nam vào thời gian nào?
A. 12- 1927 B. 12-1928 C. 12-1929 D. 12-1930
Câu 106: Theo Hồ Chí Minh , ai "là người đầu tiên đã đặt cơ sở cho một thời đại mới,
thật sự cách mạng trong các nước thuộc địa"
a. Các Mác b. Ph.Ăngghen c. V.I. Lênin d. Xtalin
Câu 107: Câu "Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, cái xấu đổi ra cái tốt". Trích từ
tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Trung Quốc và thanh niên Trung Quốc
b. Bản án chế độ thực dân Pháp
c. Đường cách mệnh
Câu 108: Câu: "... Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để
đi tới xã hội cộng sản" được trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh? a. Đường cách
mệnh
b. Chính cương vắn tắt của Đảng

7
c. Sách lược vắn tắt của Đảng
d. Chương trình tóm tắt của Đảng
Câu 109: Trong Điều lệ vắn tắt của Đảng cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc
soạn thảo, đảng viên có mấy trách nhiệm?
a. 6 b.5 c. 8 d. 4
110. Ngày 1-5-1930 Nguyễn Ái Quốc hoạt động ở đâu?
A. Trung Quốc B. Xiêm C. Xing ga po D. Liên Xô
111. Nguyễn Aí Quốc bị bắt ở Hồng Kông lúc nào?
A. 6- 1930 B. 6-1931 C. 6-1932 D. 6-1933
112. Khi bị bắt, Hồ Chí Minh mang thẻ căn cước có tên là gì?
A. Lý Thụy B. Tống Văn Sơ C. Hồ Quang D. Thầu Chín
113. Hồ Chí Minh bị thực dân Anh giam giữ ở Hồng Kông trong thời gian nào
A. 6/1931- 1/1932 C. 6/1931- 1/1934
B. 6/1931- 1/1933 D. 6/1931- 1/1935
Câu 114: Ai là người đã có công lớn trong việc cứu Hồ Chí Minh ra khỏi nhà tù của thực
dân Anh ở Hồng Kông:
a. Tô mát Xautôn (phó Thống đốc Hồng Kông)
b. Luật sư Lôdơbai (Lôdơbi)
c. Luật sư Nôoen Prit
115. Nguyễn Ái Quốc đã viết thư gửi một đồng chí ở Quốc tế cộng sản yêu cầu được
giao công việc sau một số năm ở tình trạng không hoạt động, kể từ khi bị Anh bắt giam
ở Hồng Kông: Bức thư đó viết lúc nào?
A. 6/1935 B. 6/1938 C. 6/1939 D. 6/1941
Câu 116: Đại hội VII Quốc tế cộng sản (6/1935), Hồ Chí Minh đã cùng với đoàn đại biểu
Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự gồm có những ai:
a. Lê Hồng Phong c. Hoàng Văn Nọn
b. Nguyễn Thị Minh Khai d. Tất cả những người trên
Câu 117: Ai là người không phải là đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự
Đại hội VII Quốc tế thanh niên (25/9/1935 ở Mátxcơva)
a. Nguyễn Ái Quốc c. Hoàng Văn Nọn
b. Lê Hồng Phong d. Nguyễn Thị Minh Khai
118. Từ tháng 10-1934 đến hết năm 1935, Hồ Chí Minh học ở trường Quốc tế Lênin.
Lúc này, Bác lấy tên là gì?
A. Thầu Chín B. Lin C. Vương D. Hồ Quang
Câu 119: Hồ Chí Minh được tuyển chọn vào lớp nghiên cứu sinh do Viện nghiên cứu các
vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào thời gian nào:
a. 6/6/1931 - 31/12/1936 c. 1/1/1937 - 31/12/1937
b. 6/6/1931 - 31/12/1938 d. 11/1/1935 – 31/12/1935
120. Đề tài nghiên cứu của Nguyễn Ái Quốc ở lớp nghiên cứu sinh do Viện Nghiên cứu
các vấn đề dân tộc và thuộc địa mở vào năm 1937 là đề tài gì?
A. "Vấn đề thanh niên ở thuộc địa"
B. "Cách mạng ruộng đất ở Đông Nam Á"
C. "Vấn đề cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa"
D. "Vấn đề dân tộc thuộc địa"
121. Nghiên cứu sinh Nguyễn Ai Quốc rời Liên Xô để “về phương Đông" thời gian
nào? A. Tháng 10/1936 C. Tháng 10/1938
B. Tháng 10/1937 D. Tháng 10/1939
122. Nguyễn Ái Quốc tham gia phong trào cách mạng ở Trung Quốc thời gian nào?
A. 10/1938-12/1940 C. 10/1938-12/1942

8
B. 10/1938-12/1941 D. 10/1938-12/1943
123. Tham gia giải phóng quân Trung Quốc, với phù hiệu Bát Lộ Quân, Nguyễn Ái
Quốc được phong quân hàm gì?
A. Trung sĩ B. Trung úy C. Thiếu tá D. Thiếu tướng
124. Cuối 1938, Hồ Chí Minh đã từ Cam Túc (Tây bắc Trung Quốc) xuống Quảng Tây
(phía Nam Trung Quốc) trong đoàn quân do ai lãnh đạo?
A. Bành Đức Hoài C. Chu Ân Lai
B. Diệp Kiện Anh D. Lưu Thiếu Kỳ
125. Từ Quảng Tây, Nguyễn Ái Quốc đã liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông D-
ương vào thời gian nào?
A. Tháng 2/1939 C. Tháng 2/1941
B. Tháng 2/1940 D. Tháng 2/1943
126. Năm 1939, khi còn ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã viết nhiều bài đăng trên tờ
báo công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương xuất bản tại Hà Nội từ tháng 1/1939.
Đó là báo nào?
A. Dân chúng C. Cứu quốc
B. Tiếng nói của chúng ta D. Cờ giải phóng
Câu 127: Năm 1939, sau 2 lần không bắt liên lạc được với Đảng Cộng sản Đông
Dương, ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc đã làm gì để hi vọng chắp nối được liên lạc?
a. Dùng điện đài liên lạc c. Gửi thư cho các đồng chí có trách nhiệm
b. Viết bài đăng báo d. Cử người về bắt liên lạc
Câu 128: Thời kỳ 1939 - 1940, khi hoạt động ở Trung Quốc, Nguyễn Ái Quốc mang bí
danh: a. Lý Thụy b. Vương c. Vương Đại Nhân d. Thọ
Câu 129: Nguyễn Ái Quốc đã tham gia khóa huấn luyện quân sự ở Hàm Dương - Hồ
Nam do Quốc dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc hợp tác tổ chức vào thời gian
nào?
a. 1/1939-7/1939 c. 2/1939-9/1939
b. 2/1940-8/1940 d. 12/1938-6/1939
130. Đâu tháng 6/1940, Nguyễn Ái Quốc đã cử 2 người đi Diên An học trường quân
chính và Người dặn đi dặn lại rằng: "cố gắng học thêm quân sự”? A. Phùng Chí Kiên
và Võ Nguyên Giáp
B. Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Đồng
C. Phạm Văn Đồng và Vũ Anh
D. Hồ Tùng Mậu và Lê Hồng Sơn
131. Hồ Chí Minh về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng từ ngày tháng năm?
A. 28-1-1939 B. 28-1-1940 C. 28-1-1941 D. 28-1-1942
132. Địa danh đầu tiên được Hồ Chí Minh đặt chân đến khi mới về nứơc, tại Cột mốc
108 trên biên giới Việt- Trung thuộc huyện nào của tỉnh Cao Bằng?
A. Hòa An B. Hà Quảng C. Nguyên Bình D. Trà Lĩnh
133. Hồ Chí Minh thí điểm xây dựng Mặt trận Việt Minh đầu tiên ở tỉnh nào?
a. Thái Nguyên b. Tuyên Quang c. Cao Bằng d. Lạng Sơn
134. Tại Pác Bó, Hồ Chí Minh dịch ra tiếng Việt cuốn sách nào để làm tài liệu huấn
luyện cán bộ?
A. Tư bản C. Chiến tranh và Hòa bình
B. Lịch sử Đảng Cộng sản Nga D. Đội du kích bí mật
*135. Nguyễn Ái Quốc viết tác phẩm "Lịch sử nước ta" vào năm nào?
A. 1921 B. 1931 C. 1941 D. 1951
136. Về đến Cao Bằng, Nguyễn Ái Quốc đã dùng bí danh gì để hoạt động cách mạng?
A. Thầu Chín B. Già Thu C. Lý Thụy D. Vương Đạt Nhân

9
137. Núi Các Mác, suối Lênin là những ngọn núi, con suối được Hồ Chí Minh đặt tên,
hiện nay thuộc huyện, tỉnh nào?
A. Bắc Sơn, Lạng Sơn C. Hà Quảng, Cao Bằng
B. Sơn Dương, Tuyên Quang D. Đại Từ, Thái Nguyên
138. Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc viết: “Dân ta phải biết sử ta, Cho tường gốc tích n-
ước nhà Việt Nam", ở trong tác phẩm nào?
A. "Đường cách mệnh" C. "Bài ca du kích"
B. "Lịch sử nước ta” D. “Kèn gọi lính”
139. Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8, họp 5-1941 do Nguyễn Aí Quốc chủ
tọa, có mặt những ai?
A. Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ,
B. Nguyễn Văn Cừ, Phan Đăng Lưu,
C. Lê Hồng Phong, Lê Hồng Sơn
D. Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Lương Bằng,
140. “Trong lúc này, quyền lợi của dân tộc là cao hơn hết thảy”. Đó là khẳng định của
Hội nghị Trương ương nào?
A. Hội nghị TW6 (l l/1939) C. Hội nghị TW8 (5/1941)
B. Hội nghị TW7 (l l/1940) D. Hội nghị toàn quốc của Đảng (8/1945)
141. Theo đề nghị của Nguyễn Ái Quốc, mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam được
lấy tên là "Việt Nam độc lập đồng minh", gọi tắt là "Việt Minh". Mặt trận Việt Minh
được thành lập khi nào?
A. 19-5-1941 B. 20-5-1941 C. 25-10-1941 D. 17-10-1942
142. Nguyễn Ái Quốc lấy tên mới là Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc để liên lạc
với các lực lượng đồng minh chống chiến tranh phát xít từ lúc nào?
A. 5/1941 B. 8/1942 C. 5/1943 D. 8/1943
143. Hồ Chí Minh bị chính quyền Quốc dân Đảng Trung Hoa bắt và giam giữ trong thời
gian nào?
A. 8/1942 - 1/1943 C. 8/1942 - 9/1943
B. 8/1942 - 6/1943 D. 8/1942 - 8/1944
144. Trong thời gian hơn một năm, chính quyền Tưởng Gới Thạch đã giải Hồ Chí Minh
qua mấy nhà tù ở 13 huyện thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung quốc)?.
A. 20 nhà tù B. 30 nhà tù C. 35 nhà tù D. 40 nhà tù
145. Thời gian bị giam giữ trong các nhà tù ở Quảng Tây, Hồ Chí Minh đã viết tập thơ
"Nhật ký trong tù'. Tập thơ đó có bao nhiêu bà?i.
A. 34 bài B. 134 bài C. 234 bài. D. 334 bài
146. Bài thơ: "Gạo đem vào giã bao đau đớn; Gạo giã xong rồi, trắng tựa bông. Sống ở
trên đời người cũng vậy; Gian nan rèn luyện mới thành công" ở trong tác phẩm nào của
Hồ Chí Minh?
A. "Ca binh lính" C. "Nhật ký trong tù'
B. "Bài ca du kích" D. "Ca sợi chỉ".
Câu 147: Ra khỏi nhà tù của Tưởng Giới Thạch, Hồ Chí Minh ở tại Trung Quốc tham
gia một số hoạt động của Việt Nam Cách mạng đồng minh hội. Từ khi nào Hồ Chí Minh
về Việt Nam:
a. Tháng 7/1944 c. Tháng 4/1944
b. Tháng 9/1944 d. Tháng 2/1944
148. “Cơ hội cho dân ta giải phóng ở trong một năm hoặc năm rươĩ nữa. Thời gian
rất gấp. Ta phải làm nhanh". Câu đó được Hồ Chí Minh nói vào thời gian nào? A.
Tháng 10/1941 C. Tháng 10/1943
B. Tháng 10/1942 D. Tháng 10/1944.

10
149. Tháng 12/1944, Hồ Chí Minh triệu tập một số cán bộ về Pác Bó để phổ biến chủ
trương thành lập Quân giải phóng. Ai là người đã đựơc Hồ Chí Minh chỉ định đảm
nhiệm công tác này?
A. Vũ Anh C. Võ Nguyên Giáp
B. Hoàng Văn Thái D. Phùng Chí Kiên.
150. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập lúc nào?
A. 20/12/1944 B. 22/12/1944 B. 30/12/1944 D. 15/5/1945
*151. Hồ Chí Minh lấy bí danh là Ông Ké từ khi nào?
A. Năm 1943 B. Năm 1944 C. Năm 1945 D. Năm 1946
*152. Hồ Chí Minh bắt đầu cuộc hành trình rời Pắc bó về Tân Trào vào ngày tháng
năm nào? A. Ngày 4/5/1942 C. Ngày 4/5/1944
B. Ngày 4/5/1943 D. Ngày 4/5/1945
*153. Cuộc hành trình từ Pắc bó về Tân Trào của Hồ Chí Minh và đoàn cán bộ kéo
dài từ : A. Ngày 4/5/1945- 21/5/1945 C. Ngày 4/5/1945- 19/8/1945
B. Ngày 4/5/1945- 13/8/1945 D. Ngày 4/5/1945- 30/8/1945
*154. Hồ Chí Minh, Ban thường vụ TW Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã thành lập Uỷ
ban khởi nghĩa toàn quốc vào ngày tháng năm nào?
A. 9/3/1945 B. 13/8/1945 C. 19/8/1945 D. 28/8/1945
*155. “Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Lời kêu
gọi đó của Hồ Chí Minh là vào thời gian nào?
A. 5/1941 B. 8/1945 C. 9/1945 D. 12/1946
*156. Tối ngày 12/8/1945 Hồ Chí Minh nhận được tin Nhật chấp nhận ngừng bắn qua
kênh thông tin nào?
A. Máy bộ đàm B. Liên lạc viên C. Đài thu thanh D. Thư
*157. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu rời Tân Trào về Hà Nội khi nào?
A. Ngày 13/8/1945 C. Ngày 22/8/1945
B. Ngày 15/8/1945 D. Ngày 30/8/1945
158. "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập" câu nói
đó của Hồ Chí Minh vào thời gian nào?
A. Tháng 5-1941 C. Tháng 9-1945
B. Tháng 8-1945 D. Tháng 12-1946
159. Cuối tháng 7/1945, tại lán Nà Lừa, Hồ Chí Minh đã chỉ thị: "Lúc này thời cơ thuận
lợi đã tới, dù hi sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải cương
quyết giành cho được độc lập". Ai đã được Bác trực tiếp truyền đạt chỉ thị này?
A. Phạm Văn Đồng C. Võ Nguyên Giáp
B. Đặng Văn Cáp D. Hoàng Quốc Việt
160. Ngày 13/8/1945, một cuộc Hội nghị được triệu tập theo đề nghị của Hồ Chí Minh,
Hội nghị đã nhận định "Cơ hội rất tốt cho ta giành quyền độc lập đã tới". Đó là hội
nghị nào:
A. Hội nghị quân sự Bắc kỳ.
B. Hội nghị thành lập Khu giải phóng Việt BắC.
C. Hội nghị toàn quốc của Đảng.
D. Đại hội Quốc dân Việt nam.
161. "Hỡi đồng bào yêu quý? Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc đã đến. Toàn quốc
đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta". Đoạn văn trên trích từ văn
kiện nào:
A. Quân lệnh số 1 của Uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc.
B. Lời kêu gọi Tổng khởi nghĩa của Hồ Chí Minh
C. Hiệu triệu Tổng khởi nghĩa của Tổng bộ Việt Minh.

11
D. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh
162. Hồ Chí Minh đã soạn thảo Tuyên ngôn Độc lập tại nhà số 48, Hàng Ngang, Hà
Nội, vào lúc nào :
A. 14-20/8/1945 B. 20-22/8/1945 C. 22-25/8/1945 D. 28-29/8/1945
164. "Toàn thể dân tộc Việt nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và
của cải đễ giữ vững quyền tự do, độc lập ấy". Đoạn văn trên trích từ bài viết nào của
Hồ Chí Minh:
A. Thư kêu gọi Tổng khởi nghĩa C. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến
B. Tuyên ngôn độc lập. D. Thư gửi đồng bào Nam bộ.
*165. Ngày 8/9/1945 Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ai lam cố vấn Chính phủ
lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà?
A. Vĩnh Thuỵ C. Vũ Hồng Khanh
B. Nguyễn Hải Thần D. Trần Huy Liệu
*166. Ngày 11/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự Lễ lên đường của đoàn quân tiễu
trừ giặc đói diễn ra ở đâu?
A. Bắc Bộ phủ, Hà Nội C. Trường Đại học Việt Nam, Hà Nội
B. Nhà hát lớn Hà Nội D. Ga Hàng Cỏ, Hà Nội
*167. Ủy ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Công hòa do ai
làm Trưởng ban:
A. Đặng Xuân Khu C. Hồ Chí Minh
B. Nguyễn Lương Bằng D. Lê Văn Hiến
168. Bác Hồ viết: "Nay chúng ta đã giành đựơc quyền độc lập, một trong những công
việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí... . Phụ nữ lại càng cần
phải học, đã lâu chị em bị kìm hãm, đây là lúc chị em phải cố gắng để kịp nam giới".
Đoạn văn trên trích từ văn bản nào của Hồ Chí Minh
A. Chống nạn thất học
B. Sắc lệnh thành lập Nha bình dân học vụ
C. Sắc lệnh thiết lập Hội đồng cố vấn học chính
D. Đời sống mới
169. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ban hành Sắc lệnh thành lập
Nha bình dân học vụ lúc nào
A. 4/10/1945 B. 6/9/1945 C. 19/8/1945 D. 26/9/1945
170. Trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng
hòa, dưới sự chủ tọa của Hồ Chí Minh, Người đã nói: "Nạn dốt là một trong những ph-
ương pháp độc ác mà bọn thực dân dùng để cai trị chúng tA. Hơn chín mươi phần trăm
đồng bào chúng ta mù chữ... Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu. Vì vậy tôi đề nghị mở
một chiến dịch để chống nạn mù chữ". Phiên họp đó diễn ra lúc nào?
A. 6/9/1945 B. 3/9/1945 C. 8/9/1945 D. 10/9/1945
*171. Sáng ngày 3/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ toạ phiên họp đầu tiên của Hội
đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ở đâu?
A. Nhà hát lớn B. Phủ Chủ tịch C. Bác Bộ phủ D. Đình làng Đình Bảng
Câu 172: Ngày 3/9/1945, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ, Hồ Chí Minh nêu 6
vấn đề cấp bách:
1- Tăng gia sản xuất để chống nạn đói;
2- Mở nhiều lớp học chống nạn mù chữ cho toàn dân;
3- Tổ chức Tổng tuyển cử để sớm có Quốc hội làm cơ quan quyền lực
tối cao của toàn dân;


12
4- Phát động phong trào Cần Kiệm Liêm Chính trong toàn thể cán bộ và
nhân dân;
5- Bỏ ngay thuế thân, thuế chợ, thuế đò và cấm ngặt việc hút thuốc
phiện;
6- ...................................
Theo anh (chị) vấn đề thứ 6 là gì?
a) Phát động phong trào quyên góp, cứu tế, "hũ gạo tiết kiệm" và "tuần lễ vàng"
giúp Chính phủ;
b) Chính phủ ban hành chính sách tôn trọng tự do tín ngưỡng và kêu gọi nhân dân
lương giáo đoàn kết;
c) Chính phủ ban hành chính sách đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ giúp đỡ
của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới;
d) Ban hành chính sách quốc hữu hoá và hợp tác hoá tư liệu sản xuất.
173. "Chúng ta chỉ đòi quyền độc lập tự do, chứ chúng ta không vì tư thù tư oán, làm cho
thế giới biết rằng chúng ta là một dân tộc văn minh, văn minh hơn bọn đi giết người
cướp nước". Đây là đoạn văn trích trong bức thư nào của Hồ Chí Minh.
A. Thư gửi uỷ ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng, 10-1945.
B. Thư gửi đồng bào Nam bộ, ngày 01/06/1946.
C. Gửi đồng bào Nam bộ, ngày 26/09//945.
D. Thư gửi các học sinh tháng 09/1945.
*174. Ai là người đi đầu trong việc quyên góp ủng hộ Chính phủ trong “Tuần lễ vàng”
đã được Hồ Chí Minh tặng thưởng huy chương vàng?
A. Bạch Thái Bưởi C. Vương Thị Lai
B. Nguyễn Sơn Hà D. Trịnh Văn Bô
*175. Câu nói: “Cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữA. Đem gạo đó (mỗi
bữa một bơ) để cứu dân nghèo” được trích trong thư Bác Hồ gửi đồng bào toàn quốc
kêu gọi ra sức cứu đối vào ngày tháng năm nào?
A. 5/9/1945 B. 23/9/1945 C. 28/9/1945 D. 6/1/1946
*176. Ngày 15/11/1945 Bác Hồ đã dự lễ khai giảng khoá đầu tiên của trường đại học
nào?
A. Đại học Y khoa Hà Nội C. Đại học Việt Nam
B. Đại học Bách Khoa Hà Nội D. Đại học Sư phạm Hà Nội
*177. Ngày 29/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 40 về việc lập thêm
một Toà án quân sự ở đâu?
A. Hải Phòng B. Đà Nẵng C. Nha Trang D. Sài Gòn
*178. Ngày 5/11/1945, Hồ Chí Minh đã dự Lễ khai mạc “Ngày kháng chiến” của nhân
dân Thủ đô ở đâu?
A. Quảng trường Ba Đình C. Bắc Bộ phủ
B. Nhà hát lớn D. Khu Việt Nam học xá
*179. “Đã hơn một tháng nay, anh chị en đã chiến đấu cực kỳ anh dũng. Toàn thể đồng
bào Việt Nam đều cảm động. Những gương hi sinh anh dũng của các bạn đã sáng dọi
khắp nướC. Những chiến công oanh liệt của các bạn đã làm cho toàn thể đồng bào
thêm kiên quyết”. Đoạn trích này trong thư Hồ Chí Minh gửi cho nơi nào?
A. Nhân dân Hải Phòng C. Đồng bào Tây Nguyên
B. Thanh niên Nam bộ D. Nhân dân Gài Gòn- Gia Định
*180. Chủ Tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ tặng đồng bào miền Nam danh hiệu
gì vào tháng 12/1946?
A. Sản xuất giỏi C. Thành đồng Tổ quốc
13
B. Kháng chiến anh dũng D. Cả 3 danh hiệu trên
*181. Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ Liên hiệp lâm thời và cùng Chính phủ ra mắt
đồng bào vào thời gian nào?
A. 1/1/1946 B. 6/1/1946 C. 2/3/1946 D. 5/11/1946
*182. Năm 1946, Hồ Chí Minh đã đón ai là người nhà từ Nghệ An ra thăm?
A. Bà Nguyễn Thị Thanh C. Cả hai người trên
B. Ông Nguyễn Sinh Khiêm D. Không có ai
*183. Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu, Hồ Chí Minh viết: " Ngày mai, là một
ngày cả quốc dân ta lên con đường mới mẻ ... vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì
ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng
quyền dân chủ của mình". Lời kêu gọi đó được Hồ Chí Minh viết vào này nào lúc nào.
A. Ngày 1/1/1946 C. Ngày 6/1/1946
B. Ngày 5/1/1946 D. Ngày 19/12/1946.
*184. Ngày 1/1/1946, Hồ Chí Minh thành lập Chính phủ liên hiệp lâm thời và cùng
Chính phủ ra mắt đồng bào ở đâu?
A. Nhà hát lớn C. Bắc Bộ phủ
B. Quảng trường Ba Đình D. Phủ Chủ tịch
Câu 185: Mùa xuân 1946, nói chuyện với linh mục Hồ Ngọc Cẩm (giáo phận Bắc Ninh),
Hồ Chí Minh có nhắc đến một giáo dân yêu nước: "Tuy ông được sang Pháp học tập, lại
từng làm việc cho Soái phủ Pháp mấy năm ở Sài Gòn. Thế mà ông ta đã gửi lên triều
đình Tự Đức nhiều bản sớ tấu bàn việc chỉnh tu võ bị, canh tân đất nước. Ngày ấy, triều
đình không lắng nghe ông ta. Giá như biết làm theo một số điều kiến nghị ấy thì chắc
cũng đã bớt được nhiều khó khăn". Giáo dân ấy là ai?
a) Nguyễn Xuân Ôn; c) Nguyễn Trường Tộ;
b) Bùi Viện; d) Nguyễn Trọng Hợp.
*186. Ai là người được Chủ tịch Hồ Chí Minh uỷ nhiệm vào Nam bộ với đoàn đại biểu
Pháp để giải thích và thi hành Hiệp định Sơ bộ 6/3/1946?
A. Phạm Văn Đồng C. Hoàng Quốc Việt
B. Huỳnh Văn Tiểng D. Hai người B và C
187. Hồ Chí Minh cùng với đại diện Việt Nam Quốc dân Đảng ký cam kết Tinh thần
đoàn kết. Trong đó hai bên nhất trí không công kích lẫn nhau, đoàn kết cùng nhau chống
Pháp và ủng hộ Nam bộ kháng chiến vào ngày tháng năm nào?
a. 23/9/1945 b. 24/11/1945 c. 12/12/1945 d. 19/12/1946
*188. Hồ Chí Minh nói: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao
cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta hoàn toàn được tự do, đồng bào ai cũng có
cơm ăn. áo mặc, ai cũng được học hành” vào ngày tháng năm nào? A. 21/11/1946
B. 19/5/1954 C. 19/5/1960 D. 19/5/1969
*189 “Tôi có thể tuyên bố trước Quốc hội rằng, Chính phủ này tỏ rõ cái tinh thần quốc
dân liên hiệp... Chính phủ này là Chính phủ toàn quốc, có đủ nhân tài Trung, Nam, Bắc
tham gia". Đó là lời tuyên bố của Hồ Chí Minh sau khi thành lập Chính phủ mới, không
có bọn phản động tham gia. Chính phủ đó được thành lập lúc nào? A. Tháng
9/1945 C. Tháng 3/1946
B. Tháng 12/1945. D. Tháng 11/1946
190. "Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp đó
tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do ... Chính phủ cố
gắng làm theo đúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyền và Dân tộc". Đó là trích lời phát
biểu của Hồ Chí Minh trong kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I thông qua Hiến pháp đầu
tiên của nước ta. Kỳ họp đó diễn ra lúc nào
14
A. Tháng 1/1946 C. Tháng 11/1946
B. Tháng 3/1946 D. Tháng 12/1946.
191. "Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song
chân lý đó không bao giờ thay đổi!" Câu nói này của Hồ Chí Minh được trích ra từ văn
kiện nào
A. Bài nói chuyện cùng đồng bào trước khi sang Pháp.
B. Thư đồng bào Nam bộ 31/5/1946.
C. Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp.
D. Trả lời phóng viên Hãng thông tấn A.F.P.
*192. "Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh
phúc của quốc dân.... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích,
làm cho ích quốc lợi dân". Câu nói trên trích từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh trước
khi Người sang thăm nước Pháp. Buổi mít tinh đó được tổ chức tại Hà Nội ngày nào:
A. 29/5/1946 B. 1/6/1946 C. 30/5/1946 D. 31/5/1946
*193. “Tôi, Hồ Chí Minh, suốt cuộc đời đã cùng đồng bào chiến đấu cho độc lập của
Tổ quốC. Tôi thà chết chứ không bao giờ bán nước” là câu nói của Hồ Chí Minh về
Hiệp định Sơ bộ mồng 6/3 trong cuộc mít của nhân dân Thủ đô tại?
A. Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội C. Bắc bộ phủ, Hà Nội
B. Nhà hát lớn Hà Nội D. Tân Trào, Tuyên Quang
*194. Ngày 27/5/1946, Hội đồng Chính phủ đã quyết định chọn ai thay Hồ Chí Minh giữ
chức vụ Chủ tịch nước trong thời gian Người đi vắng?
A. Phan Anh C. Huỳnh Thúc Kháng
B. Phạm Văn Đồng D. Võ Nguyên Giáp
195. Năm 1946, Huỳnh Thúc Kháng thay mặt Hồ Chí Minh giữ chức vụ Chủ Tịch nước
khi Hồ Chí Minh đi đâu?
A. Pháp B. Trung Quốc C. Liên Xô D. An Độ
196. Trong thời gian Hồ Chí Minh đi Pháp (1946), ai đã lập ra “Chính phủ lâm thời của
nước Cộng hoà Nam kỳ”?
A. Nguyễn Hải Thần C. Đácgiăngliơ
B. Raun Xalăng D. Bảo Đại
197. Trong thời gian Hồ Chí Minh ở Pháp, Người không làm gì trong các việc sau: A.
Dự hội nghị Phôngtennơblô
B. Gặp gỡ kiều bào ở Pháp
B. Tuyên truyền Việt Nam đã độc lập
D. Hội đàm với chính phủ Pháp
198. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm Quốc khánh đầu tiên của nước Việt
Nam dân chủ cộng hoà ở đâu?
A. Paris B. Hà Nội C. Hải Phòng D. Tân Trào
199. Để tìm kiếm nhân tài cho đất nước Hồ Chí Minh đã viết bài Tìm người tài đức
trong đó có đoạn: “E vì Chính phủ không nghe đến, không nhìn khắp, đến nỗi các bậc
tài đức không thể xuất thân”. Hãy cho biết bài báo này được đăng trên tờ báo nào?
A. Báo Thanh niên B. Báo Cứu quốc C. Báo Phụ nữ D. Báo Sự Thật
200. Tháng 12 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho ai lên Việt Bắc
chuẩn bị căn cứ để di chuyển cơ quan lãnh đạo Đảng và Nhà nước khi cần thiết?
A. Nguyễn Văn Tố C. Hoàng Văn Thái
B. Nguyễn Văn Huyên D. Nguyễn Lương Bằng
201. Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu chuyển đến ở và làm việc tại làng Vạn Phúc, Hà
Đông từ khi nào?
A. Ngày 6/1/1946 C. Ngày 22/12/1946

15
B. Ngày 3/12/1946 D. Ngày 10/9/1947
*202. Ngày 24/12/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gặp ai để thoả thuận những điều kiện
hợp tác giữa Việt Minh và Việt Nam Quốc dân Đảng?
A. Nguyễn Hải Thần C. Tiêu Văn
B. Vũ Hồng Khanh D. Hai người A và B
*203. Ngày 5/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dự lễ mít tinh của hơn hai vạn đồng bào
Hà Nội ủng hộ cuộc bầu cử Quốc hội. Cuộc mít tinh đó diễn ra ở đâu?
A. Khu Việt Nam học xá C. Nhà hát lớn
B. Quảng trường Ba Đình D. Sân ga Hàng Cỏ
*204. Ngày 28/1/1946, Hồ Chí Minh viết một bài đăng báo Cứu quốc, có đoạn viết: "Tôi
phải nói thật: những sự thành công là nhờ các đồng chí cố gắng. Những khuyết điểm
kể trên là lỗi tại tôi. Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết
điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, Nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó
đi". Bài báo đó có tên là gì?
A. Lời cảm ơn đồng bào C. Lời khuyên anh em viên chức
B. Tự phê bình D. Lời căn dặn cán bộ tuyên truyền
205. “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa
xuân của xã hội”. Đây là đoạn trích trong thư Bác Hồ gửi cho thanh niên và nhi đồng
toàn quốc nhân dịp Tết năm nào?
a. 1945 b. 1946 c. 1950 d. Cả ba đều sai
206. "Làm việc nước bây giờ là hy sinh, là phấn đấu, quên lợi riêng mà nghĩ lợi chung.
Những ai muốn làm quan cách mạng thì nhất định không nên bầu”. Bác Hồ viết câu đó
trong văn kiện nào?
A. Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu
B. Lời cảm ơn - ngày 2/1/1946
C. Lời phát biểu trong buổi lễ ra mắt ứng cử viên tổ chức tại Việt Nam học xá
D. Đạo đức cách mạng
*207. "Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc,
ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi
nước quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng". Hồ Chí Minh viết câu đó lúc nào?
A. Ngày 5-1-1946 C. Ngày 5-1-1948
B. Ngày 5-1-1947 D. Ngày 5-l-1950
*208. Ngày 6/1/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội
khoá I tại địa điểm bỏ phiếu nào?
A. Phố Lò Đúc C. Phố Hàng Trống
B. Phố Hàng Gai D. Phố Hàng Vôi
*209. Ngày 16/2/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thảo luận với ai về những vấn đề
chính để đi tới Hiệp định Sơ bộ 6-3, đồng thời thoả thuận dùng chữ “Chính phủ tự
quyết” thay cho chữ “tự do của Chính phủ” trong văn bản của Hiệp định?
A. J.Xanhtơni B. L.Capuýt C. Raun Xalăng D. D’Acgiănglieur
210. Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường đi thăm nước Pháp thời gian nào?
a. 3/1946 b. 5/1946 c. 9/1946 d.10/1946
*211. Trên đường tới Pháp, tháng 6 năm 1946, Hồ Chí Minh dừng chân ở đâu?
A. An Độ B. Ai Cập C. Angiêri B. Cả 3 nước trên
*212. "Trung, Nam, Bắc đều là đất nước Việt Nam. Chúng ta đều chung một tổ tiên
dòng họ, đều là ruột thịt anh em .... Không ai có thể chia rẽ con một nhà, không ai có thể
chia rẽ nước Pháp, thì cũng không ai có thể chia rẽ Việt Nam ta". Đoạn văn trên được
trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh :
A. Trả lời phỏng vấn của các nhà báo Việt Nam, Pháp, Trung HoA.

16
B. Lời tuyên bố với quốc dân sau khi đi Pháp về.
C Thư gửi đồng bào toàn quốC.
D. Lời kêu gọi Kiều bào Việt Nam ở Pháp.
213. "Một ngày mà Tổ quốc chưa thống nhất, đồng bào còn chịu khổ là một ngày tôi ăn
không ngon, ngủ không yên". Điều khẳng định trên đây được trích từ lời tuyên bố với
quốc dân ngay sau khi Hồ Chí Minh đi Pháp về. Đó là ngày nào: A. 14/9/1946 B.
15/10/1946 C. 23/10/1946 D. 19/12/1946
214. "Không chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định
không chịu làm nô lệ." Lời khẳng định đanh thép này được trích trong " Lời kêu gọi toàn
quốc kháng chiến" của Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi đó được viết lúc nào? A. 5/11/1946
C. 20/12/1946
B. 19/12/1946 D. 22/12/1946
*215. Hồ Chí Minh viết "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" tại:
A. Phố Hàng Ngang, Hà Nội
B. Phủ Chủ tịch, Hà Nội
C. Làng Vạn Phúc, Hà Đông
D. Tân Trào, Tuyên Quang
*216. "Dù phải gian lao kháng chiến nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi
nhất đinh về dân tộc ta". Câu trên đây được trích từ đâu?
A- Lời kêu gọi Nam Bộ kháng chiến của ủy ban kháng chiến Nam Bộ
B- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh
C- Chị thị “kháng chiến kiến quốc" của Trung ương Đảng
D- Tác phẩm "Kháng chiến nhất định thắng lợi" của Trường Chinh
*217. Trong Quốc lệnh được Hồ Chí Minh công bố, qui định 10 điểm thưởng và 10
điểm phạt và nêu rõ: "Trong một nước thưởng phạt phải nghiêm minh thì nhân dân mới
yên ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công". Quốc lệnh đó được
công bố lúc nào?
A. Ngày 19/5/1941 C. Ngày 26/1/947
B. Ngày 13/8/1945 D. Ngày 3/2/1960
218. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương năm nào?
a. 1947 b. 1948 c. 1949 d. 1950
Câu 219: Nhân dịp tết Trung thu, chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho thiếu niên nhi đồng -
mở đầu bức thư Người viết:
"Trung thu trăng sáng như gương
Bác Hồ ngắm cảnh, nhớ thương nhi đồng
….
Gửi cho các cháu, tỏ lòng nhớ nhung"
Đó là tết Trung thu năm nào:
a. 1950 b. 1951 c. 1952 d. 1949
Câu 220: "Chúng ta quyết đánh thắng trận này.
Để đánh thắng trận này, các chiến sĩ ở mặt trận ấy phải kiên quyết, dũng cảm trăm
phần trăm. Thắng lợi ở mặt trận này là thắng lợi chung của các chiến sĩ toàn quốc.
Đoạn văn trên trích từ Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một chiến dịch quan
trọng, đích thân Người cũng ra mặt trận. Đó là chiến dịch: a. Việt Bắc
c. Trần Hưng Đạo
b. Cao - Bắc - Lạng d. Hà Nam Ninh
*221. Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu, dù cố ý hay không, cũng là bạn đồng minh của
thực dân và phong kiến... Nó làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán


17
bộ ta, nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính". Câu nói đó của
Hồ Chí Minh được trích trong tác phẩm nào?
A. Đường Kách mệnh
B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
C. Bài nói nhân dịp phát động phong trào sản xuất và tiết kiệm
D. Phát động chống nạn thất học
*222. Trong lời kết thúc buổi ra mắt của Đảng Lao động Việt Nam, Hồ Chí Minh nói:
"mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm 8 chữ là: ĐOÀN KẾT TOÀN
DÂN, PHỤNG SỰ TỔ QUỐC". Buổi ra mắt đó vào lúc nào?
A. 3-3-1950 B. 3-3-1951 C. 3-3-1955 D. 3-3-1960
*223. Chống tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc
đánh giặc trên mặt trận”. Hồ Chí Minh nói điều trên vào thời gian nào?
A. 1927 B. 1930 C. 1941 D. 1952
*224. Tại Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ
nhất, Hồ Chí Minh nói: " Người người thi đuA. Ngành ngành thi đuA. Ta nhất định
thắng. Địch nhất định thua". Đại hội đó được tổ chức thời gian nào?
A. 5/1951 A. 5/1952 B. 5/1953 D. 5/1954 .
*225. "Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặC. Đồng bào cả nước đoàn kết một lòng. Tr-
ường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi. Độc lập thống nhất, nhất định thành công".
Bài thơ này được Hồ Chí Minh viết vào năm nào?
A. 1941 B. 1945 C. 1953 D. 1957
*226. Ngày 25/1/1953, tại Hội nghị TW, Hồ Chí Minh đã gửi Bản dự thảo Cương lĩnh
của Đảng Lao động Việt Nam về vấn đề ruộng đất. Đó là Hội nghị TW lần thứ mấy
của khóa II:
A. Hội nghị TW 3 C. Hội nghị TW5
B. Hội nghị TW4 D. Cả ba đều không đúng
Câu 227: Hồ Chí Minh khẳng định:
"Nay tuy châu chấu đấu voi,
Nhưng mai voi sẽ bị lòi ruột ra"
Điều khẳng định trên xuất hiện ở thời gian nào trong quá trình kháng chiến chống Pháp:
a. 4/1953 b. 2/1951 c. 6/1952 d. 1/1954
Câu 228: Khi trao nhiệm vụ cho một vị tướng, ngày 1 tháng 1 năm 1945, Hồ Chí Minh
nói: "Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải đánh cho thắng!
Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Vị tướng được trao nhiệm vụ đó
là;
a. Nguyễn Chí Thanh c. Võ Nguyên Giáp
b. Trần Văn Quang d. Nguyễn Sơn
Câu 229: Tại cuộc họp Bộ chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ tọa, bàn về kế hoạch
tác chiến Đông - Xuân. Sau khi nghe Đại tướng Võ Nguyên Giáp báo cáo tình hình địch,
Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
"Địch tập trung quân cơ động để tạo nên sức mạnh... Không sợ! Ta buộc chúng phải
phân tán binh lực thì sức mạnh đó không còn" - bàn tay Người mở ra, mỗi ngón tay chỉ về
một hướng.
Cuộc họp này diễn ra vào thời gian nào:
a. Tháng 8/1953 c. Tháng 12/1953
b. Tháng 9/1953 d. Tháng 11/1953
Câu 230: Kết thúc Hội nghị Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Chủ
tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp:


18
"Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng không những về quân sự mà cả về
chính trị, không những đối với trong nước mà đối với quốc tế. Vì vậy, toàn quân, toàn
dân, toàn Đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được". Hội nghị Bộ chính trị được mở
ra thời gian nào:
a. 1/12/1953 b. 6/12/1953 c. 19/12/1953 d. 22/12/1953
*231. Hồ Chí Minh nói: "Trao cho chú toàn quyền quyết định. Trận này quan trọng, phải
đánh cho thắng! Chắc thắng mới đánh, không chắc thắng không đánh". Trận đánh đó là
chiến dịch nào?
A. Biên Giới B. Tây Bắc, C. Thượng Lào, D. Điện Biên Phủ
*232. “Thắng lợi tuy lớn nhưng mới là bắt đầu. Chúng ta không nên vì thắng mà kiêu,
không nên chủ quan khinh địch. Chúng ta kiên quyết kháng chiến để tranh lại độc lập,
thống nhất, dân chủ, hoà bình”. Đoạn trích trong thư khen ngợi của Hồ Chí Minh gửi
cho bộ đội, và đồng bào Tây Bắc sau chiến thắng gì?
A. Chiến thắng Biên Giới C. Chiến thắng Tây Bắc
B. Chiến thắng Hòa Bình D. Chiến thắng Điện Biên Phủ
*233. Tại Việt Bắc, Hồ Chí Minh gặp gỡ nhà báo kiêm đạo diễn điện ảnh Liên Xô
Rôman Cácmen vào thời gian nào?
A. Tháng 7/1945 B. Tháng 7/1947 C. Tháng 7/1949 C. Tháng 7/1954
*234. Hồ Chí Minh đến thăm đền Hùng lần đầu tiên, vào thời gian nào?
A. Tháng 9/1945 C. Tháng 9/1954
B. Tháng 9/1950 D. Tháng 10/1954
*235. Bác Hồ nói: “Ngày xưa các vua Hùng đã có công dựng nước, ngày nay Bác cháu ta
phải cùng nhau giữ lấy nước”. Bác Hồ nói câu nói trên ở đâu?
A. Tân Trào B. Hà Nội C. Cổ Loa D. Đền Hùng
*236. Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được Hồ Chí Minh chỉ đạo, tổ
chức thành công vào thời gian nào?
A. Tháng 9 năm 1953 C. Tháng 9 năm1955
B. Tháng 9 năm 1954 D. Tháng 9 năm 1956
*237. Hồ Chí Minh vê thăm quê hương lần thứ nhất vào thời gian nào?
A. 14-5-1957 B. 14-6-1957 C. 20-6-1957 D. 20-6-1961
*238. Hồ Chí Minh đọc mấy câu thơ sau tại đâu "Chúng ta đoàn kết một nhà,
Ấy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu ..."?
A. Cao Bằng B. Hà Nội C. Nghệ An D. Thái nguyên
*239. Hồ Chí Minh tới thăm và nói chuyện với các đại biểu quân đội của Quân khu IV
đóng trụ sở tại Vinh vào thời gian nào?
A. 15-6-1956 B. 15-6-1957 C. 15-6-1958 D. 15-6-1961
*240. Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Hiến Pháp mới của nước Việt Nam do kỳ
họp thứ 11 của Quốc hội khóa II thông qua, là ngày nào?
A. Ngày 18-12-1959 C. Ngày 1-1-1960
B. Ngày 31-12-1959 D. Ngày 6-1-1960
*241. Hồ Chí Minh về thăm quê hương lần thứ hai vào thời gian nào?
A. Ngày 8-12-1960 C. Ngày 8-12-1962
B. Ngày 8-12-1961 D. Ngày 8-12-1963
*242. Hồ Chí Minh đến thăm trường Sư phạm miền núi tỉnh Nghệ An khi nào?
A. Ngày 9-12-1960 C. Ngày 9-12-1964
B. Ngày 9-12-1961 D. Ngày 9-12-1966
*243. "Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong". Câu nói trên ở
tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
A. Đường cách mệnh

19
B. Đạo đức cách mạng
C. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
D. Liên xô vĩ đại.
244. Tác phẩm "Nâng cao đạo đúc cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân" của Hồ
Chí Minh có bút danh là gì?
A. Hồ Chí Minh B. Trần Lực C. T.L D. X.Y.Z
245. Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân" nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu ngày thành lập Đảng ta?
A. 19 năm B. 29 năm C. 39 năm D. 49 năm
246. "Nhân dân ta thừơng nói: Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” câu nói đó của
Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?
A. Đạo đức cách mạng
B. Đường cách mệnh
C. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân
D. Sửa đổi lối làm việc.
*247. Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" của Hồ Chí Minh được in lần đầu trên tạp chí
nào?
A. Tạp chí Quân đội nhân dân
B. Tạp chí Học tập
C. Tạp chí Những vấn đề hoà bình và chủ nghĩa xã hội.
D. Tạp chí Xây dựng Đảng
*248. Hồ Chí Minh viết bài "Ba mươi năm hoạt động của Đảng" được đăng ở tạp chí
nào?
A. Tạp chí Học tập
B. Tạp chí Quân đội nhân dân
C. Tạp chí Cộng sản
D. Tạp chí Những vấn đề hoà bình và chủ nghĩa xã hội
*249. Tác phẩm"Liên xô vĩ đại" của Hồ Chí Minh công bố vào thời gian nào?
A. Tháng 10 năm 1956 C. Tháng 10 năm 1958
B. Tháng 10 năm 1957 D. Tháng 10 nam 1959
*250. Tác phẩm "Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương
Đông" của Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng nước nào?
A. Tiếng Việt B. Tiếng Nga C. Tiếng Pháp D. Tiếng Trung Quốc
251. "Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữA... song, nhân
dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quí hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi
nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn". Hồ Chí Minh nói
câu đó ở trong văn kiện nào?
A. Lời kêu gọi, ngày 19-12-1946 C. Thư chúc Tết, năm 1968
B. Lời kêu gọi, ngày 17-7-1966 D. Di chúc, năm 1969
*252. Bài viết "Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các
dân tộc" của Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm lần thứ bao nhiêu cách mạng Tháng Mười
Nga? A. 35 B. 40 C. 45 D. 50
*253. Bài viết "Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các
dân tộc" của Hồ Chí Minh được đăng lần đầu trên tờ báo nào?
A. Pravđa (Sự thật) C. Hà Nội mới
B. Quân đội nhân dân D. Nhân dân
*254. Bài viết "Cách mạng Tháng Mười vĩ đại đã mở ra con đường giải phóng cho các
dân tộc" của Hồ Chí Minh đăng trên báo Nhân dân ra ngày tháng năm nào? A. 1-11-
1962 B. 1-11-1965 C. 1-11-1967 D. 1-11-1968

20
*255. Hồ Chí Minh vĩnh biệt chúng ta vào lúc nào?
A. 9 giờ 45 phút ngày 2-9-1969 C. 9 giờ 45 phút ngày 3-9-1969
B. 9 giờ 47phút ngày 2-9-1969 D. 9 giờ 47 phút ngày 3-9-1969
256. "Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm
nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn
Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung
thành của nhân dân". Câu nói trên của Hồ Chí Minh ở trong tác phẩm nào của Người?
A. Đạo đức cách mạng C. Bản Di chúc
B. Đường cách mệnh D. Sửa đổi lối làm việc
257. "Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta, của dân tA. Các
đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng
như giữ gìn con người của mắt mình". Hồ Chí Minh nói câu đó ở văn kiện nào? A.
Đạo đức cách mạng C. Thường thức chính trị
B. Sửa đổi lối làm việc D. Bản Di chúc
258. Bài thơ: “Năm qua thắng lọi vẻ vang. Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to. Vì
độc lập vì tự do. Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào. Tiến lên! Chiến sĩ đồng bào!
Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn”. Bài thơ chúc Tết này, Hồ Chí Minh viết vào năm
nào?
A. 1966 B. 1967 C. 1968 D. 1969
259. "Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh
hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông
đất nớc ta". Nhận định trên ở trong văn kiện nào?
A. Lời kêu gọi của BCH TƯ Đảng lao động Việt Nam ngày 3-9-1969
B. Điếu văn của BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (9-9-1969)
C. Bản thông cáo đặc biệt ngày 4-9-1969
D. Xã luận báo Nhân dân ngày 9-9-1969
260. Lễ truy điệu Hồ Chủ tịch được tổ chức với những nghi thức trọng thể nhất tại
quảng trường Ba Đình, Hà Nội vào thời gian nào?
A. 6-9-1969 B. 7-9-1969 C. 8-9-1969 D. 9-9-1969
261. Ủy ban trung ương Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, ủy ban
liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hoà bình Việt Nam, Chính phủ Cách mạng
lâm thời Cộng hòa miền nam Việt nam, Hội đồng cố vấn Chính phủ đã tổ chức lê truy
điệu trọng thể Hồ Chủ tịch ở căn cứ địa kháng chiến vào thời gian nào? A. Ngày 8-
9-1969 C. Ngày 10-9-1969
B. Ngày 9-9-1969 D. Ngày 12-9-1969
262. "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là toàn Đảng, toàn dân la đoàn kết phấn đấu,
xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và
góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới". Câu nói trên của Hồ Chí Minh
ở trong văn kiện nào?
A. Đạo đức cách mạng
B. Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ hai của Đảng
C. Lời kêu gọi ngày 17-7-1966
D. Di chúc
*263. Ai là người vẽ chân dung và nặn tượng Hồ Chí Minh khi Người ngồi làm
việc tại Bắc bộ phủ? A. Tô Ngọc Vân C. Nguyễn Thị Kim
B. Nguyễn Đỗ Cung D. Cả 3 người trên
*264. Các hoạ sĩ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Đỗ Cung, Nguyễn Thị Kim vẽ chân dung và
nặn tượng Hồ Chí Minh khi người làm việc ở đâu?
A. Bắc Bó B. Tân Trào C. Vạn Phúc D. Bắc Bộ phủ

21
*265. Khi giáo dục "Tư cách người công an cách mạng" Hồ Chí Minh nêu lên mấy
điều? A. Ba B. Bốn C. Năm D. Sáu
266. Những câu nói sau đây, câu nào là của Hồ Chí Minh:
A. "Muốn được dân yêu, muốn đợc lòng dân, trước hết phải yêu dân, phải đặt
quyền lợi của dân trên hết thảy, phải có một tinh thần chí công vô tư".
B. "Chúng ta đã xây dựng nên nước Việt nam Dân chủ Cộng hòA. Nhưng nếu
nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý
gì".
C. "Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi dân lên trên hết thảy.
Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh".
D. Tất cả các câu nói trên
*267. Hồ Chí Minh căn dặn: "Làm việc phải có công tâm, công đứC. Mình có quyền
dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việC. Chớ vì bà con bầu
bạn, mà kéo vào chức nọ, chức kiA. Chớ vì sợ mất địa vị mà dìm những kẻ có tài hơn
mình. Phải trung thành với Chính phủ, với đông bào. Chớ lên mặt quan cách ". Đoạn văn
trên trích trong tác phẩm nào của Hồ Chí Minh
A. Bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa
B. Tác phẩm "Đời sống mới "
C. Thư gửi các đồng chí Bắc bộ
D. Sửa đối lối làm việc
268. "Phê bình mình cũng như phê bình người phải ráo riết, triệt để, thật thà, không nể
nang, không thêm bớt. Phải vạch rõ ưu điểm và khuyết điểm. Đồng thời, chớ dùng
những lời mỉa mai, chua cay, đâm thọC. Phê bình việc làm, chứ không phải phê bình
người”. Câu nói trên của Hồ Chí Minh chỉ cho chúng ta biết điều gì:
A. Cách thức tự phê bình và phê bình
B. Mục đích tự phê bình và phê bình
C. Điều kiện để đoàn kết và thống nhất
D. Tất cả các đều trên
*269. Hồ Chí Minh khẳng định: "Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là
một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điếm của mình, rồi tìm kiếm mọi
cách để sửa chữa khuyết điểm đó. Như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc
chắn, chân chính". Điều khẳng định trên được Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
A. Đời sống mới C. Thư gửi các đồng chí Bắc bộ
B. Sửa đổi lối làm việc D. Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà
*Câu 270: Hồ Chí Minh đã dùng bút danh gì để viết tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc"?
a. Tân sinh b. c, b c. X.Y.Z d. T.Lan
*271. "Đạo đức, ngày trước thì chỉ trung với vua, hiếu với cha mẹ. Ngày nay, thời đại
mới đạo đức cũng phải mới. Phải trung với nước, phải hiếu với dân, với đồng bào”.
Câu đó Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?
A. Lời căn dặn cán bộ tuyên truyền
B. Bài nói tại trường cán bộ tự vệ Hồ Chí Minh
C. Bài phát biểu tại cuộc họp đầu tiên của uỷ ban nghiên cứu kế hoạch kiến quốc
D. Lời khuyên anh em viên chức
*272. "Nền tảng của vấn đề dân tộc là vấn đề nông dân, vì nông dân là tối đại đa số
trong dân tộC. Muốn kháng chiến hoàn toàn thắng lợi, thì phải thiết thực nâng cao
quyền lợi kinh tế và chính trị của nông dân, phải chia ruộng đất cho nông dân". Hồ Chí
Minh nói điều đó nhằm thực hiện chủ trương nào?
A. Đẩy mạnh kháng chiến chống thực dân Pháp
B. Tiến hành cải cách ruộng đất

22
C. Thủ tiêu chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến
D. Tất cả các chủ trương trên
*273. “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là rất tốt, mọi việc đều hăng hái xung
phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức
cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội
vừa “hồng” vừa “chuyên”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào:
A- Đường cách mạng (1927)
B- Tuyên ngôn độc lập (1945)
C- Di chúc (1969)
C- Lời khai mạc Đại hội Đảng lần thứ III (1960)
274. “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần
thiết”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh trong văn kiện nào
A- Bản án chủ nghĩa thực dân Pháp (1925)
B- Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng lần thứ hai (1951)
C- Bài nói tại Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ 2 (1958)
D- Di chúc (1969)
275. “Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho Tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi
muốn; đấy là tất cả những điều tôi hiểu”. Câu nói đó của Hồ Chí Minh được ghi lại
trong tác phẩm nào?
A- Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch
B- Tuyên ngôn độc lập
C- Đời sống mới
D- Phát biểu với kiều bào ở Pháp
*276. “Cô ở ngoài này học tập một thời gian rồi về tiếp tục kháng chiến với bà con.
Người cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học thực tế. Người
không học thì như đi ban đêm không có đèn, không có gậy, dễ vấp té, có phải thế
không?”. Đây là lời Bác Hồ căn dặn ai?
A. Nguyễn Thị Chiên C. Nguyễn Thị Định
B. Nguyễn Thị Thập D. Tạ Thị Kiều
Câu hỏi 277: Chọn phương án trả lời đúng nhất
a. Chủ nghĩa Mác - Lênin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của
Đảng ta.
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của
Đảng ta.
c. Cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và
kim chỉ nam cho hành động của Đảng ta.
Câu hỏi 278: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của học thuyết Khổng Tử là gì?
a. Tinh thần hiếu học c. Sự tu dưỡng đạo đức cá nhân
b. Quản lý xã hội bằng đạo đức d. Tinh thần làm việc
Câu hỏi 279: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của Tôn giáo Giêsu là gì?
a. Đức hy sinh. c. Lòng nhân ái cao cả.
b. Lòng cao thượng. d. Sự bao dung
Câu hỏi 280: Hồ Chí Minh đã tiếp thu những yếu tố nào của Phật giáo?
a. Lòng thương người c. Tinh thần cứu khổ, cứu nạn
b. Tinh thần từ bi, bác ái d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 281: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Tam dân của Tôn
Trung Sơn là gì?
a. Chống phong kiến. c. Phù hợp với điều kiện thực tế nước ta.
b. Đấu tranh vì tự do, dân chủ. d. Yêu nước

23
Câu hỏi 282: Theo Hồ Chí Minh, ưu điểm lớn nhất của chủ nghĩa Mác là gì? a. Bản
chất cách mạng c. Chủ nghĩa nhân đạo triệt để
b. Bản chất khoa học d. Phương pháp làm việc biện chứng
Câu hỏi 283: Theo Hồ Chí Minh, học chủ nghĩa Mác - Lênin nghĩa là gì?
a. Học thuộc các luận điểm lý luận.
b. Để sống với nhau có tình, có nghĩa.
c. Để chứng tỏ trình độ lý luận.
d. Để làm việc
Câu hỏi 284: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua mấy giai đoạn? a. 3
b. 4 c. 5 d. 6
Câu hỏi 285: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Từ năm 1890 đến năm 1911: Thời kỳ nghiên cứu, khảo sát thực tế, đến
với chủ nghĩa Mác - Lênin.
b. Từ năm 1911 - 1920: Thời kỳ hình thành tư tưởng yêu nước, chí hướng
cứu nước.
c. Từ năm 1921 - 1930: Thời kỳ hình thành cơ bản tư tưởng về con đường
cách mạng Việt Nam.
Câu hỏi 286: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu....
Tháng 7 năm 1920, Hồ Chí Minh đọc ... của V.I. Lênin.
a. Tác phẩm "Làm gì".
b. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc.
c. Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về các vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc
địa.
Câu hỏi 287: Hồ Chí Minh được UNESCO ra Nghị quyết công nhận là
anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và danh nhân văn hóa kiệt xuất vào năm nào?
a. 1969 c. 1987
b. 1975 d. 1990
Câu hỏi 288: Hồ Chí Minh nói câu "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" vào thời gian
nào?
a. 1945 c. 1960
b. 1954 d. 1966
Câu hỏi 289: Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng
lợi phải đi theo con đường nào?
a. Cách mạng tư sản.
b. Cách mạng vô sản.
c. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu hỏi 290: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Cách mạng giải phóng dân tộc giành thắng lợi đồng thời với thắng lợi
cách mạng vô sản ở chính quốc.
b. Thắng lợi của cách mạng vô sản ở thuộc địa phải phụ thuộc vào thắng
lợi của cách mạng vô sản ở chính quốc.
c. Cách mạng giải phóng dân tộc ở thuộc địa có khả năng giành được thắng
lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc.
Câu hỏi 291: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:
"Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy.... mà tự giải phóng cho ta".
a. dựa vào sự giúp đỡ quốc tế d. đem sức ta
b. dựa vào sự đoàn kết toàn dân c. dưới sự lãnh đạo của Đảng
Câu hỏi 292: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:
"Việt Nam muốn làm bạn với ..., không gây thù oán với một ai".

24
a. Các nước xã hội chủ nghĩa.
b. Các dân tộc thuộc địa, bị áp bức.
c. Mọi nước dân chủ.
Câu hỏi 293: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:
"Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem...... để giữ vững quyền tự do, độc
lập ấy".
a. Toàn bộ sức lực.
b. Tất cả tinh thần và lực lượng.
c. Tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải.
Câu hỏi 294: Luận điểm của Hồ Chí Minh: "Muốn người ta giúp cho thì trước hết mình
phải tự giúp lấy mình đã"được trích từ tác phẩm nào?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp.
b. Đường cách mệnh.
c. Chánh cương vắn tắt của Đảng.
d. Tuyên ngôn độc lập.
Câu hỏi 295: Truyền thống quý báu nhất của dân tộc Việt Nam được Hồ Chí Minh kế
thừa và phát triển là gì?
a. Lòng nhân ái c. Tinh thần hiếu học
b. Chủ nghĩa yêu nước. d. Cần cù lao động.
Câu hỏi 296: Hồ Chí Minh đã dùng hình tượng nào dưới đây để chỉ chủ nghĩa tư bản?
a. Con bạch tuộc.
b. Con chim đại bàng.
c. Con đỉa hai vòi.
Câu hỏi 297: Theo Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân trong cách
mạng Việt Nam do yếu tố nào quy định?
a. Do ý muốn của Đảng Cộng sản.
b. Do số lượng giai cấp công nhân.
c. Do đặc tính của giai cấp công nhân.
Câu hỏi 298: Theo Hồ Chí Minh, chủ nghĩa cộng sản thích ứng ở đâu dễ hơn?
a. Ở các nước châu Âu.
b. Ở các nước châu Á, phương Đông.
c. Ở các nước tư bản phát triển nhất.
Câu hỏi 299: Theo Hồ Chí Minh, đặc trưng kinh tế nổi bật nhất của chủ nghĩa xã hội là
gì?
a. Khoa học - kỹ thuật phát triển.
b. Cơ cấu công - nông nghiệp hợp lý.
c. Sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất.
Câu hỏi 300: Theo Hồ Chí Minh, muốn cho chủ nghĩa xã hội được thực hiện cần có
những yếu tố nào?
a. Đất kỹ nghệ
b. Nông nghiệp.
c. Tất cả mọi người được phát triển hết khả năng của mình.
d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 301: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, nguyên tắc phân phối chủ yếu
trong chủ nghĩa xã hội là gì?
a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu.
b. Làm theo năng lực, hưởng theo lao động.
c. Phân phối bình quân cho tất cả mọi người.


25
Câu hỏi 302: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng nổi bật nhất về chính
trị của chủ nghĩa xã hội là gì?
a. Đảng Cộng sản lãnh đạo.
b. Thực hiện một nền dân chủ triệt để.
c. Mọi người được hưởng các quyền tự do, dân chủ.
Câu hỏi 303: Ham muốn tột bậc của Hồ Chí Minh là gì?
a. Nước được độc lập.
b. Dân được tự do.
c. Đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, được học hành.
d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 304: Theo Hồ Chí Minh trong chủ nghĩa tư bản nhà nước dưới chế độ dân chủ
mới có những yếu tố nào:
a. Chủ nghĩa tư bản.
b. Chủ nghĩa xã hội.
c. Cả chủ nghĩa tư bản, cả chủ nghĩa xã hội.
Câu hỏi 305: Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội Hồ Chí Minh chủ trương đối xử với giai
cấp tư sản dân tộc như thế nào?
a. Xóa bỏ quyền sở hữu về tư liệu sản xuất của họ.
b. Không xóa bỏ quyền sở hữu tư liệu sản xuất của họ.
c. Đánh đổ họ với tư cách là giai cấp bóc lột.
Câu hỏi 306: Theo Hồ Chí Minh, tại sao cần thực hiện chế độ làm khoán dưới chủ
nghĩa xã hội?
a. Khuyến khích được lợi ích của người lao động.
b. Có lợi cho Nhà nước.
c. Kết hợp được lợi ích của người lao động, lợi ích của tập thể và lợi ích
của Nhà nước.
Câu hỏi 307: Chọn cụm từ đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh điền vào chỗ trống:
"Nông dân giàu thì nước ta giàu,.... thịnh thì nước ta thịnh".
a. Công nghiệp.
b. Thương nghiệp.
c. Nông nghiệp.
Câu hỏi 308: Theo Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội trong nông nghiệp
bao gồm những bước nào?
a. Cải cách ruộng đất. d. Xã hội hóa nông nghiệp.
b. Xây dựng hợp tác xã cấp thấp. e. Cả a, b, c, d.
c. Xây dựng hợp tác xã cấp cao.
Câu hỏi 309: Hồ Chí Minh bắt đầu nói về các loại hình hợp tác xã từ khi nào?
a. Năm 1920 c. Năm 1945
b. Năm 1927 d. Năm 1954
Câu hỏi 310: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội có mấy đặc trưng?
a. 4 c. 6
b. 5 d. 7.
Câu hỏi 311: Điều mong muốn cuối cùng của Hồ Chí Minh được nêu trong Di chúc là
gì?
a. Xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh.
b. Làm cho mọi người dân hạnh phúc.
c. Xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ,
giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.


26
Câu hỏi 312: Theo Hồ Chí Minh, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có cái
gì?
a. Khoa học - kỹ thuật tiên tiến.
b. Kinh tế phát triển.
c. Con người xã hội chủ nghĩa.
Câu hỏi 313: Mặt trận Việt Minh được thành lập vào thời gian nào?
a. Năm 1930 b. Năm 1941 c. Năm 1944
Câu hỏi 314: Mặt trận Liên - Việt được thành lập vào thời gian nào?
a. Năm 1945 b. Năm 1951 c. Năm 1960
Câu hỏi 315: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thành lập vào thời gian nào?
a. Năm 1945 c. Năm 1955
b. Năm 1954 d. Năm 1960
Câu hỏi 316: Sức mạnh dân tộc bao gồm những yếu tố chủ yếu nào?
a. Chủ nghĩa yêu nước. c. Ý thức tự lực, tự cường.
b. Tinh thần đoàn kết. d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 317: Sức mạnh thời đại bao gồm những yếu tố nào?
a. Sức mạnh của khoa học - kỹ thuật.
b. Sự đoàn kết của giai cấp công nhân quốc tế.
c. Sự đoàn kết của các dân tộc bị áp bức.
d. Sự đoàn kết của các lực lượng tiến bộ thế giới.
e. Cả a, b, c, d.
Câu hỏi 318: Điền vào chỗ trống, hoàn chỉnh câu thơ của Hồ Chí Minh.
Rằng đây bốn biển một nhà
.................... đều là anh em
a. Lao động thế giới.
b. Bốn phương vô sản.
c. Vàng đen trắng đỏ.
Câu hỏi 319: Trong kháng chiến chống Mỹ, Hồ Chí Minh đã thành công trong việc xây
dựng loại mặt trận nào?
a. Mặt trận đại đoàn kết dân tộc.
b. Mặt trận đoàn kết ba nước Đông Dương.
c. Mặt trận nhân dân tiến bộ thế giới đoàn kết với Việt Nam.
d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 320: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát
triển nước ta hiện nay là gì?
a. Đại đoàn kết dân tộc.
b. Sự ủng hộ quốc tế.
c. Các nguồn vốn thu hút từ bên ngoài.
Câu hỏi 321: Theo Hồ Chí Minh, để lãnh đạo Mặt trận dân tộc thống nhất, Đảng phải
làm gì?
a. Có năng lực lãnh đạo.
b. Có chính sách đúng đắn.
c. Cả a, b.
Câu hỏi 322: Tìm yếu tố không nằm trong cơ cấu mặt trận dân tộc thống nhất.
a. Đảng Cộng sản. c. Các tổ chức chính trị - xã hội.
b. Nhà nước xã hội chủ nghĩa. d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 323: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:
"Muôn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay .....".
a. Xấu b. Kém c. Yếu.

27
Câu hỏi 324: Theo Hồ Chí Minh, công tác gốc của Đảng là gì?
a. Công tác tư tưởng chính trị.
b. Công tác lý luận.
c. Công tác cán bộ.
Câu hỏi 325: Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh:
Trong quan hệ với quần chúng, Đảng phải:
a. Luôn luôn nghe theo quần chúng.
b. Theo đuổi quần chúng.
c. Không được theo đuôi quần chúng.
Câu hỏi 326: Chọn phương án trả lời sai trong các câu sau đây:
Nhà nước vì dân là Nhà nước
a. Phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho dân.
b. Chăm lo mọi mặt đời sống nhân dân.
c. Do dân làm chủ, tổ chức nên.
Câu hỏi 327: Theo Hồ Chí Minh, Đảng lãnh đạo Nhà nước bằng phương thức nào?
a. Đường lối, chủ trương, chính sách.
b. Qua các tổ chức đảng, đảng viên trong bộ máy nhà nước.
c. Bằng công tác kiểm tra.
d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 328: Quốc hội khóa I của nước ta được bầu ra vào thời gian nào?
a. Năm 1945. b. Năm 1946 c. Năm 1948 d. năm 1950
Câu hỏi 329: Quốc hội khóa I nước ta có bao nhiêu đại biểu.
a. 333 b. 425. c. 475. d. 368
Câu hỏi 330: Hiến pháp đầu tiên của nước ta được thông qua vào năm nào?
a. Năm 1945. b. Năm 1946. c. Năm 1950. d. Năm 2949
Câu hỏi 331: Hiến pháp thứ hai của nước ta được thông qua vào năm nào?
a. năm 1954. b. Năm 1959. c. năm 1965 d. Năm 1969
Câu hỏi 332: Cho đến nay, nước ta đã mấy lần sửa đổi Hiến pháp.
a. 2. b. 3. c. 4. d. 5.
Câu hỏi 333: Theo Hồ Chí Minh, "giặc nội xâm" bao gồm những loại nào?
a. Tham ô. b. Lãng phí. c. Quan liêu. d. Cả a, b, c
Câu hỏi 334: Hồ Chí Minh quy định mấy môn trong thi tuyển công chức?
a. 4. b. 5. c. 6. d. 7
Câu hỏi 335: Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Pháp luật đúng là pháp luật thể hiện và bảo vệ được lợi ích của dân.
b. Pháp luật đúng là pháp luật bảo vệ lợi ích của giai cấp cầm quyền.
c. Pháp luật đúng là pháp luật duy trì sự cầm quyền của Đảng.
Câu hỏi 336: Bầu cử các đại biểu của dân vào các cơ quan quyền lực nhà nước thuộc
loại hình dân chủ nào?
a. Trực tiếp. b. Gián tiếp. c. Cả a, b.
Câu hỏi 337: Hồ Chí Minh xác định yếu tố nào là gốc của người cách mạng? a. Tài
năng. b. Đạo đức. c. Sự chăm chỉ d. Cả a, b.
Câu hỏi 338: Luận điểm sau đây là của ai?
"Đảng là trí tuệ, lương tâm, danh dự của dân tộc và thời đại".
a. Các Mác. b. V.I. Lênin c. Xtalin. d. Hồ Chí Minh.
Câu hỏi 339: Theo Hồ Chí Minh, đức tính cần thiết nhất cho một con người là gì? a.
Cần. b. Kiệm. c. Liêm. d. Chính. e. Cả a, b, c, d
Câu hỏi 340: Theo Hồ Chí Minh, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân nghĩa là gì? a. Chỉ
bảo vệ lợi ích tập thể. c. Không giày xéo lên lợi ích cá nhân

28
b. Loại bỏ lợi ích cá nhân. d. Cả ba đáp án trên
Câu hỏi 341: Câu nói sau đây là của ai? "Người mà không liêm không bằng súc vật".
a. Khổng Tử. b. Mạnh Tử. c. Tuân tử d. Hồ Chí Minh.
Câu hỏi 342: Câu nói "Nếu trong một nước, ai cũng tham lợi thì nước sẽ nguy" là của
ai?
a. Khổng Tử. b. Mạnh Tử. c. Tuân tử d. Hồ Chí Minh.
Câu hỏi 343: Luận điểm: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. Nó do
đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng
mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong" là của ai? a. Các Mác. b. V.I. Lênin.
c. Hồ Chí Minh. d. Lê Duẩn
Câu hỏi 344: Theo Hồ Chí Minh, chữ "người" nghĩa là gì?
a. Gia đình, anh em, họ hàng, bầu bạn. c. Loài người.
b. Đồng bảo cả nước. d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 345: Theo Hồ Chí Minh, ở đời và làm người thì phải làm gì?
a. Yêu nước. c. Thương nhân loại bị áp bức.
b. Thương dân. d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 346: Đặc trưng cốt lõi nhất của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là gì?
a. Lòng thương người. c. Chủ nghĩa nhân đạo chiến đấu.
b. Sự quan tâm đến con người. d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 347: Trong Di chúc, Hồ Chí Minh xác định đầu tiên là công việc gì?
a. Tiếp tục phát triển kinh tế. c. Công việc đối với con người.
b. Ra sức phát triển văn hóa. d. Đối với thanh niên
Câu hỏi 348: Câu nói nào sau đây là của Hồ Chí Minh?
a. Học không biết chán, dạy không biết mỏi.
b. Học, học nữa, học mãi.
c. Việc học không bao giờ cùng, còn sống còn phải học.
Câu hỏi 349: Chọn luận điểm đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.
a. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển văn hóa và kinh tế.
b. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển kinh tế và văn hóa.
c. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội thì phải phát triển chỉ kinh tế.
Câu hỏi 350: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ chống:
"Văn hóa... cho quốc dân đi".
a. Mở đường. b. Dẫn đường. c. Soi đường. d. Cả a và b
Câu hỏi 351: Năm 1943, Hồ Chí Minh đã vạch chương trình xây dựng nền văn hóa nước
Việt Nam. Chương trình đó bao gồm mấy điểm?
a. 3. b. 4. c. 5 d. 6.
Câu hỏi 352: Quan điểm xây dựng một nền văn hóa có nội dung xã hội chủ nghĩa còn có
tính chất dân tộc được Hồ Chí Minh nêu ra vào thời gian nào?
a. Năm 1951. b. Năm 1954. c. Năm 1960.
Câu hỏi 353: Theo Hồ Chí Minh, đời sống văn hóa mới bao gồm những mặt nào? a. Đạo
đức mới. c. Nếp sống mới.
b. Lối sống mới. d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 354: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống:
"Một dân tộc dốt là một dân tộc...".
a. Chậm phát triển. b. Lạc hậu. c. Yếu.
Câu hỏi 355: Theo Hồ Chí Minh, Học để làm gì?
a. Làm việc c. Làm cán bộ.
b. Làm người. d. Cả a, b, c.


29
Câu hỏi 356: Theo Hồ Chí Minh, muốn thức tỉnh một dân tộc, trước hết phải thức tỉnh
bộ phận dân cư nào?
a. Tầng lớp trí thức. c. Thiếu niên, nhi đồng.
b. Thanh niên. d. Phụ nữ
Câu hỏi 357: Hồ Chí Minh ví tuổi trẻ như mùa nào trong năm?
a. Mùa xuân. b. Mùa hạ. c. Mùa thu. d. Mùa đông.
Câu hỏi 358: Tìm một phương án sai trong đoạn sau đây:
"Trong 10 năm đầu (1911 - 1920) của quá trình bôn ba tìm đường cứu nước,
Nguyễn Ái Quốc đã:
a. Vượt qua 3 đại dương, 4 châu lục.
b. Đến khoảng gần 30 nước.
c. Sống, làm thuê và tự học tại các nước Mỹ, Anh, Pháp.
d. Đến Matxcơva dự Hội nghị Quốc tế nông dân".
Câu hỏi 359: Tìm một điểm nhầm lẫn trong đoạn viết sau đây:
"Một trong những nguồn gốc của tư tưởng Hồ Chí Minh là tiếp thu văn hóa
phương Đông. Cụ thể là:
a. Những mặt tích cực của Nho giáo.
b. Tư tưởng vị tha của Phật giáo.
c. Tư tưởng của Khổng Tử về một xã hội bình yên không bao giờ thay
đổi...".
Câu hỏi 360: Hồ Chí Minh đã từng dạy học ở ngôi trường nào?
a. Trường tiểu học Pháp - Việt ở Vinh.
b. Trường tiểu học Đông Ba ở Huế.
c. Trường Quốc học Huế.
d. Trường Dục Thanh ở Phan Thiết.
Câu hỏi 361: Bài thơ "Người đi tìm hình của nước" viết về Hồ Chí Minh là của tác giả
nào?
a. Huy Cận. b. Nguyễn Đình Thi. c. Chế Lan Viên. d. Tố Hữu.
Câu hỏi 362: Bản án chế độ thực dân Pháp của Hồ Chí Minh được xuất bản vào năm
nào?
a. 1920. b. 1922. c. 1925. d. 1927.
Câu hỏi 363: Tác phẩm Đường cách mệnh của Hồ Chí Minh được xuất bản vào năm
nào?
a. 1920. b. 1925. c. 1927. d. 1930.
Câu hỏi 364: Hồ Chí Minh viết Lịch sử nước ta vào thời gian nào?
a. 1940. b. 1941. c. 1942. d. 1943.
Câu hỏi 365: Hồ Chí Minh viết Nhật ký trong tù vào thời gian nào?
a. 1931 - 1933. c. 1942 - 1943.
b. 1940 - 1941. d. 1944 - 1945.
Câu 366: Ai là tác giả hai câu thơ: "Hiền dữ phải đâu là tính sẵn / Phần nhiều do giáo
dục mà nên"?
a) Khổng Tử (551-479 Tr.CN) - nhà giáo dục lớn thời cổ đại của Trung Hoa;
b) Hồ Chí Minh (1890-1969) - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam;
c) Mahátma Ganđi (1869-1948) - lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Ấn Độ;
d) Giêsu Crít - người sáng lập Kitô giáo ở phương Tây.
Câu hỏi 367: Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập vào năm nào?
a. 1930. c. 1945.
b. 1941. d. 1946.

30
*Câu 368: Tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" thực chất là một văn kiện quan trọng để xây
dựng Đảng trên tất cả các mặt. Tác phẩm này được Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?
a. 2/1947 b. 6/1947 c. 12/1947 d. 10/1947
Câu hỏi 369: Tác phẩm "Đời sống mới" của Hồ Chí Minh xuất bản vào năm nào?
a. 1945. b. 1946. c. 1947. d. 1948.
*Câu hỏi 370: Hồ Chí Minh viết Ba mươi năm hoạt động của Đảng vào năm nào?
a. 1950. b. 1955. c. 1960. d. 1965.
*Câu 371: Bài "Ba mươi năm hoạt động của Đảng" của Hồ Chí Minh đăng tải trên tạp
chí nào?
a. Học tập c. Những vấn đề hòa bình và chủ nghĩa xã hội
b. Thư tín quốc tế d. Báo Cứu quốc
Câu hỏi 372: Tác phẩm nào sau đây không phải là của Hồ Chí Minh?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp
b. Đường cách mệnh.
c. Tuyên ngôn độc lập.
d. Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản.
e. Thường thức chính trị.
Câu hỏi 373: Hồ Chí Minh viết mấy tác phẩm có tên Đạo đức cách mạng?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
Câu hỏi 374: Hồ Chí Minh viết Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá
nhân vào năm nào?
a. 1966. b. 1967. c. 1968. d. 1969.
Câu hỏi 375: Hồ Chí Minh viết Cần Kiệm Liêm Chính vào năm nào?
a. 1946. b. 1947. c. 1948. d. 1949.
*Câu 376: Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Cần kiệm liêm chính" với bút danh gì?
a. X.Y.Z b. Chiến Thắng c. Lê Quyết Thắng d. TL
*Câu 377: Bài báo "Dân vận" của Hồ Chí Minh được viết vào thời gian nào? a.
15/10/1947 b. 15/10/1948 c. 15/10/1949 d. 15/10/1950
*Câu 378: Hồ Chí Minh viết tác phẩm "Thường thức chính trị" với bút danh gì?
a. Đ.X b. X.Y.Z c. Hồ Chí Minh d. Q.Th
Câu 379: Hồ Chí Minh khởi xướng Tết trồng cây với hai câu thơ: "Mùa xuân là tết trồng
cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân" vào năm nào? a) 1960; b) 1961;
c) 1962; d) 1966.
Câu 380: Tác phẩm "Đạo đức cách mạng" là 1 văn kiện dài. Tác phẩm này Hồ Chí Minh
lấy bút danh là gì?
a. Trần Lực b. Nguyễn Ái Quốc c. Hồ Chí Minh d. T.H
Câu 381: Tác phẩm "Liên xô vĩ đại" của Hồ Chí Minh viết nhân dịp kỉ niệm lần thứ bao
nhiêu cách mạng Tháng Mười vĩ đại?
a. 40 năm b. 42 năm c. 43 năm d. 45 năm
Câu 382: Tác phẩm "Cách mạng Tháng Mười và sự nghiệp giải phóng các dân tộc Phương
Đông" của Hồ Chí Minh được viết bằng tiếng nước nào?
a. Tiếng Việt c. Tiếng Pháp b. Tiếng Nga d. Trung Quốc
Câu 383: Hồ Chí Minh viết: " [...........] mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc và
cả loài người, mở đầu một thời đại mới trong lịch sử". Hãy điền vào chỗ trống để hoàn
thiện câu trên.
a) Cách mạng tư sản Pháp; c) Cách mạng Tân Hợi;
b) Cách mạng tháng Mười; d) Cách mạng tháng Tám.


31
Câu 384: Hồ Chí Minh viết: "Nay ở trong thơ nên có thép / Nhà thơ cũng phải biết xung
phong" trong bài thơ nào?
a) Ngắm trăng; c) Không ngủ được;
b) Cảm tưởng đọc Thiên gia thi; d) Cảnh khuya.
Câu 385: Hồ Chí Minh viết một bài quan trọng nhan đề là "Nâng cao đạo đức cách mạng,
quét sạch chủ nghĩa cá nhân". Bài viết của Người vào năm nào? a. 1967 b.
1968 c. 1969 d. 1966
Câu 386: Hồ Chí Minh gửi thư khen bộ đội pháo binh ngày 13/4/1967, trong đó có tám
chữ vàng. Tám chữ đó là gì?
b) Chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng;
a) Chân đồng, tay sắt, đánh giỏi, bắn trúng;
c) Chân đồng, vai thép, đánh giỏi, bắn trúng;
d) Chân đồng, tim thép, đánh giỏi, bắn trúng.
Câu hỏi 387: Khái niệm tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta chính thức sử dụng từ bao
giờ?
a. Từ năm 1945 b. Từ năm 1969 c. Từ năm 1986 d. Từ năm 1991
Câu hỏi 388: Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành từ những nguồn
gốc nào? a. Truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam.
b. Tinh hoa văn hóa loài người.
c. Chủ nghĩa Mác - Lênin.
d. Những phẩm chất chủ quan của Hồ Chí Minh?
e. Cả a, b, c, d.
Câu hỏi 389: Chọn phương án trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa
Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
b. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng
tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta.
c. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa
Mác - Lênin vào điều kiện thực tế của nước ta.
*Câu hỏi 390: Hồ Chí Minh bắt đầu viết bản Di chúc lịch sử vào thời gian nào? a. Năm
1954 b. Năm 1960 c. Năm 1965 d. Năm 1969
*Câu hỏi 391: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Hồ Chí Minh khẳng định
độc lập, tự do là quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của tất cả các dân tộc vào thời
gian:
a. Trong cách mạng tháng 8-1945.
b. Trong kháng chiến chống Pháp.
c. Trong kháng chiến chống Mỹ.
d. Tất cả các phương án trên.
*Câu hỏi 392: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Hồ Chí Minh khẳng định
chủ nghĩa dân tộc là một động lực lớn ở các nước đang đấu tranh giành độc lập. Đó là
chủ nghĩa dân tộc:
a. Chân chính. b. Sô vanh nước lớn. c. Hẹp hòi. d. ích kỷ
*Câu hỏi 393: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Kết hợp nhuần nhuyễn dân
tộc với giai cấp, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phản ánh: a. Quy luật khách quan
của cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại cách mạng vô sản.
b. Mối quan hệ giữa mục tiêu giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp,
giải phóng con người.
c. Mối quan hệ giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu lâu dài.
32
d. Tất cả các phương án trên.
*Câu hỏi 394: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Nội dung giải phóng dân
tộc theo con đường cách mạng vô sản bao gồm:
a. Đi từ giải phóng dân tộc tới xã hội cộng sản.
b. Lực lượng lãnh đạo là giai cấp công nhân.
c. Lực lượng cách mạng là toàn dân tộc.
d. Tất cả các phương án trên.
*Câu hỏi 395: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân
tộc trong thời đại mới phải do Đảng Cộng sản lãnh đạo, để:
a. Giác ngộ dân chúng.
b. Tổ chức, tập hợp dân chúng.
c. Đoàn kết với giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
d. Tất cả các phương án trên.
*Câu hỏi 396: Chọn phương án đúng trả lời cho câu hỏi sau: Lực lượng giải phóng dân
tộc gồm:
a. Công nhân, nông dân. c. Toàn dân tộc.
b. Công nhân, nông dân, trí thức. d. Giai cấp lãnh đạo
*Câu hỏi 397: Chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng giải phóng dân tộc
có khả năng chủ động giành thắng lợi trước cách mạng vô sản ở chính quốc vì:
a. Kẻ thù ở thuộc địa yếu hơn kẻ thù của giai cấp vô sản ở chính quốc.
b. Lực lượng cách mạng ở thuộc địa đông và mạnh hơn lực lượng cách
mạng ở chính quốc.
c. Nọc độc và sức sống của con rắn độc tư bản chủ nghĩa tập trung ở
các thuộc địa hơn ở các nước chính quốc.
*Câu hỏi 398: Chọn phương án trả lời cho câu hỏi sau: Cách mạng bạo lực là đấu tranh:
a. Vũ trang c. Kết hợp cả đấu tranh vũ trang và đấu tranh chính trị
b. Chính trị. d. Ngoại giao
*Câu hỏi 400: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu tổng quát của chủ nghĩa xã hội là gì?
a. Một nền kinh tế hiện đại, có sức tăng trưởng cao.
b. Không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân lao động.
c. Phát triển mạnh mẽ khoa học - kỹ thuật.
d. Bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân lao động.
*Câu hỏi 401: Theo Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là gì?
a. Khoa học - kỹ thuật c. Con người.
b. Chính trị d. Sự giúp đỡ, ủng hộ quốc tế
*Câu hỏi 402: Theo Hồ Chí Minh, có mấy loại hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội?
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4
*Câu hỏi 403: Chọn cụm từ điền vào chỗ trống đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh.
Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội từ một nước thuộc địa nửa phong kiến, ...
a. Bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
b. Không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
c. Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
d. Xuyên qua chủ nghĩa tư bản
*Câu hỏi 404: Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ tồn tại mấy thành phần kinh tế?
a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
*Câu hỏi 405: Tìm luận điểm không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?
a. Công nghiệp hóa là con đường tất yếu phải đi của chúng ta.
b. Công nghiệp hóa phải bắt đầu từ xây dựng và phát triển công nghiệp
nặng.

33
c. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở xây dựng, phát triển một nền nông
nghiệp toàn diện.
d. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công
nghiệp.
Câu hỏi 406: Theo Hồ Chí Minh, biện pháp nào quan trọng nhất trong xây dựng chủ
nghĩa xã hội?
a. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, viện trợ quốc tế.
b. Huy động các nguồn lực sẵn có trong dân.
c. Kết hợp cải tạo xã hội cũ với xây dựng xã hội mới.
d. Kết hợp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Câu hỏi 407: Nhận định: "Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền
thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại
sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy
hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước" được trích từ tác
phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Tuyên ngôn độc lập
b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
c. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động
Việt Nam.
Câu hỏi 408: Khẩu hiệu chiến lược: "Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị
áp bức, đoàn kết lại" là của tác giả nào?
a. Các Mác b. Ph. Ăngghen c. V.I.Lênin d. Hồ Chí Minh
Câu hỏi 409: Luận điểm "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết,
Thành công, thành công, đại thành công!"
được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam
b. Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác Mặt trận
c. Bài nói chuyện tại Hội nghị mở rộng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam
d. Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II.
Câu hỏi 410: Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về một
nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dân ta cuối thế kỷ XIX,
đầu thế kỷ XX bị thất bại?
a. Cả nước đã không đoàn kết được thành một khối thống nhất
b. Lãnh đạo cuộc đấu tranh cứu nước là các sĩ phu phong kiến
c. Con đường đấu tranh cứu nước theo ý thức hệ tư tưởng phong kiến hoặc tư sản
Câu hỏi 411: Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh
a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề sách lược
b. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược
c. Đại đoàn kết dân tộc là thủ đoạn chính trị
Câu hỏi 412: Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng
chủ yếu của khối đại đoàn kết dân tộc?
a. Công nhân c. Học trò, nhà buôn
b. Công nhân, nông dân d. Công nhân, nông dân, lao động trí óc
Câu hỏi 413: Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh
a. Đảng cộng sản Việt Nam là một thành viên của Mặt trận dân tộc thống
nhất

34
b. Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Mặt trận
c. Đảng cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo
Mặt trận
d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 414: Chọn câu trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức của
Mặt trận dân tộc thống nhất
a. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của các đảng phái, các đoàn thể,
các nhân sĩ
b. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của các tầng lớp nhân dân
c. Mặt trận dân tộc thống nhất là tổ chức của giai cấp công nhân, nông dân,
lao động trí óc
d. Mặt trận dân tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân
trong và ngoài nước
Câu hỏi 415: Luận điểm: "Cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh
thế giới. Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dân An Nam cả" được
trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Đông dương (1923-1924) c. Đường Cách mệnh
b. Bản án chế độ thực dân Pháp d. Thường thức chính trị
Câu hỏi 416: Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ chí Minh
Để tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách
mạng, cần coi trọng nhân tố :
a. Tự lực cánh sinh, dựa vào sức mình là chính
b. Có đường lối độc lập tự chủ đúng đắn
c. Dựa vào nguồn lực ngoại sinh là chính
Câu hỏi 417: Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc
ngoại giao:
a. Phải cứng rắn về nguyên tắc
b. Phải mềm dẻo về sách lược
c. Vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược
d. "Dĩ bất biến ứng vạn biến”
*Câu hỏi 418: Luận điểm: "Cách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có
đảng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân
tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công,
cũng như người cầm lái có vững thuyền mới chạy" được trích từ tác phẩm nào của Hồ
Chí Minh?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp c. Chánh cương vắn tắt của Đảng
b. Đường Cách mệnh d. Thường thức chính trị
*Câu hỏi 419: Luận điểm: "Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng
ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghiã ấy. Đảng mà không có chủ nghĩa cũng
như người không có trí khôn, tàu không có bàn chỉ nam" được trích từ tác phẩm nào của
Hồ Chí Minh?
a. Tuyên ngôn độc lập
b. Đường Cách mệnh
c. Điều lệ vắn tắt của Đảng
d. Thường thức chính trị
Câu hỏi 420: Chọn câu trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh
a. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân
b. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân lao động


35
c. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân, của nhân
dân lao động và của dân tộc Việt Nam
d. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng
của toàn dân
*Câu hỏi 421: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc
xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam
a. Tập trung dân chủ
b. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
c. Tự phê bình và phê bình
d. Kỷ luật nghiêm minh, tự giác
e. Đoàn kết thống nhất trong Đảng
f. Cả a, b, c, d, e
*Câu hỏi 422: Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn về mặt nào?
a. Chính trị b. Tư tưởng c. Tổ chức d. Cả a, b, c
*Câu hỏi 423: Quan điểm : "Đảng ta là đạo đức, là văn minh" được Hồ Chí Minh trình
bày trong tác phẩm nào?
a. Sách lược vắn tắt của Đảng
b. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
c. Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng
d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao
động Việt Nam
*Câu hỏi 424: Quan điểm: "Đảng ta là một Đảng cầm quyền" được Hồ Chí Minh trình
bày trong văn kiện nào?
a. Chánh cương vắn tắt của Đảng
b. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng
c. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao
động Việt Nam
d. Di chúc
Câu hỏi 425: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước kiểu mới ở Việt Nam về cơ bản
được hình thành vào thời gian nào?
a. Năm 1920 b. Năm 1930 c. Năm 1941 d. Năm 1945
Câu hỏi 426: Hồ Chí Minh là người đã trực tiếp chỉ đạo biên soạn các Hiến pháp nào
của nước ta?
a. Hiến pháp 1946 c. Hiến pháp 1980
b. Hiến pháp 1959 d. Hiến pháp 1992
Câu hỏi 427: Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nhà nước của dân là:
a. Nhà nước do nhân dân tổ chức nên.
b. Dân là chủ nhà nước, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
c. Nhà nước phục vụ nhân dân, đem lại lợi ích cho nhân dân.
Câu hỏi 428: Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nhà nước Việt Nam...
a. Mang bản chất giai cấp công nhân.
b. Có tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc.
c. Có sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dân và
tính dân tộc.
d. Mang tính dân tộc.
Câu hỏi 429: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu...
Làm cách mệnh rồi thì quyền trao cho ..., chớ để trong tay một bọn ít người.

36
a. Giai cấp công nhân. c. Dân chúng số nhiều.
b. Giai cấp nông dân. d. Giai cấp tư sản dân tộc.
Câu hỏi 430: Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền là
gì?
a. Coi trọng luật pháp trong quản lý xã hội.
b. Đề cao đạo đức trong quản lý xã hội.
c. Đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu lực của pháp luật.
d. Kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội.
Câu hỏi 431: Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp (1925).
b. Đường cách mệnh (1927).
c. Thường thức chính trị (1953).
d. Đạo đức cách mạng (1955)
Câu hỏi 432: Hồ Chí Minh đề cập đạo đức trong những quan hệ nào của con người?
a. Đối với mình c. Đối với việc
b. Đối với người d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 433: Chọn cụm từ đúng điền vào dấu ...
"Người cách mạng phải có ... thì mới gánh được nặng và đi được xa".
a. Trí tuệ c. Đạo đức cách mạng.
b. Phương pháp cách mạng d. Ý chí cách mạng.
Câu hỏi 434: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có mấy chức năng? a. 2
b. 3 c. 4 d. 5
Câu hỏi 435: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy chuẩn mực đạo đức cách mạng
cơ bản? a. 4 b. 5 c. 6 d. 7
Câu hỏi 436: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức
mới? a. 3 b. 4 c. 5 d. 6
Câu hỏi 437: Trong cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, nền văn hóa mới có những tính
chất nào? a. Dân tộc c. Đại chúng
b. Khoa học d. Cả a, b, c.
Câu hỏi 438: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gì?
a. Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dân biết đọc, biết viết.
b. Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng.
c. Đào tạo những con người tốt, những cán bộ tốt.
d. Phát triển khoa học nước nhà.
Câu hỏi 439: Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gì?
a. Giáo dục toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ.
b. Giáo dục tư tưởng chính trị.
c. Giáo dục thái độ lao động.
d. Giáo dục tri thức văn hóa.
Câu hỏi 440: Chọn cụm từ đúng điền vào chỗ trống ...
"Học để làm việc,........, làm cán bộ"
a. Có tri thức c. Làm cách mạng.
b. Làm người d. Phục vụ nhân dân.
Câu hỏi 441: Bản chất con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?
a. Sản phẩm phát triển của tự nhiên.
b. Sự thống nhất cả hai mặt tự nhiên và xã hội.
c. Tổng hợp các quan hệ xã hội từ hẹp đến rộng.
d. Mang bản chất giai cấp.
Câu hỏi 442: Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có:

37
a. Chỉ mặt tốt. c. Chỉ mặt xấu.
b. Tốt - xấu, thiện - ác. d. Không xấu, không tốt.
Câu hỏi 443: Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình thế giới hiện nay là gì?
a. Có nguy cơ diễn ra chiến tranh thế giới.
b. Nạn khủng bố hoành hành.
c. Xuất hiện các vấn đề toàn cầu.
d. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ
Câu hỏi 444: Chọn phương án sai trong các nhận định dưới đây:
a. Cách mạng khoa học - công nghệ thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa.
b. Cách mạng khoa học - công nghệ làm xuất hiện các vấn đề toàn cầu.
c. Cách mạng khoa học - công nghệ là sản phẩm tất yếu của xu thế toàn
cầu hóa.
d. Trong điều kiện cách mạng khoa học - công nghệ, khoa học trở thành lực
lượng sản xuất trực tiếp.
Câu hỏi 445: Theo giáo trình tư tưởng hồ Chí Minh, xu thế phát triển chủ đạo của thế
giới hiện nay là gì?
a. Đối đầu giữa các quốc gia, dân tộc.
b. Hòa bình, hợp tác và phát triển.
c. Đụng độ giữa các nền văn minh, các nền văn hóa.
d. Đấu tranh giai cấp gay gắt, quyết liệt.
Câu hỏi 446: Việt Nam hiện nay đang đối đầu với những nguy cơ nào?
a. Tụt hậu về kinh tế.
b. Chệch hướng xã hội chủ nghĩa.
c. Diễn biến hòa bình.
d. Tham nhũng, quan liêu.
e. Cả a, b, c, d.
Câu hỏi 447: Thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam về chính trị trong những năm đổi
mới là gì?
a. Giữ vững độc lập dân tộc.
b. Ổn định.
c. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
d. Không có xung đột sắc tộc, tôn giáo.
Câu hỏi 448: Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững các
nguyên tắc phương pháp luận nào?
a. Lý luận gắn với thực tiễn d. Kế thừa và phát triển.
b. Lịch sử cụ thể. e. Cả a, b, c, d.
c. Toàn diện và hệ thống.
Câu hỏi 449: Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là:
a. Giữ vững nền độc lập dân tộc.
b. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
c. Thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
d. Hội nhập với nền kinh tế thế giới.
Câu hỏi 450: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển
đất nước hiện nay là gì?
a. Đấu tranh giai cấp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
b. Đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công - nông - trí thức.
c. Thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội.
d. Xóa đói giảm nghèo.


38
Câu hỏi 451: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu cách mạng của đất nước
ta hiện nay là gì?
a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.
b. Dân giàu, nước mạnh.
c. Xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
d. Cả a, b, c.
*Câu hỏi 452: Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị nước ta là gì?
a. Nhà nước lãnh đạo, Đảng quản lý, nhân dân làm chủ.
b. Nhà nước làm chủ, Đảng lãnh đạo, nhân dân quản lý.
c. Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ.
d. Đảng và Nhà nước lãnh đạo, quản lý, nhân dân làm chủ.
*Câu 453: Những câu sau đây, câu nào là của Hồ Chí Minh?
a. Sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị đất rồi: CNXH chỉ còn phải
làm cái việc là gieo hạt giống của công cuộc giải phóng nữa thôi.
b. Xem xét lại chủ nghĩa Mác về cơ sở lịch sử của nó, củng cố nó bằng dân
tộc học phương Đông.
c. Chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước.
Đáp án: a, b, c.
*Câu 454: Đoạn văn: "Tất cả những biến đổi xảy ra trong mọi sự vật trên thế giới cũng
đều có thể gọi là cách mệnh. Đác uyn là một nhà vạn vật học cách mệnh. Các Mác là
một nhà kinh tế học cách mệnh" được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Bản án chế độ thực dân Pháp
b. Đường cách mệnh
c. Thư trả lời ông H (Thượng Huyền)
*Câu 455: Bài "Kính cáo đồng bào" được Nguyễn Ái Quốc viết vào thời gian nào? a.
19/2/1941 b. 28/2/1941 c.3/6/1941 d. 6/6/1941
*Câu 456: Trong "Mục đọc sách", Hồ Chí Minh đã vạch ra chương trình xây dựng văn
hóa bao gồm mấy điểm? a. 3 b. 5 c. 7 d. 4
Câu 457: Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có tất cả bao nhiêu
điều? a. 68 b. 69 c. 70 d. 92
Câu 458: Hiến pháp năm 1959 của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa có tất cả bao nhiêu
điều? a. 109 b. 112 c. 121 d. 135
Câu 459: Trong "Thư gửi các học sinh" nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam
dân chủ cộng hòa (9.1945), Hồ Chí Minh đã dùng đại từ nhân xưng nào? a. Anh b.
Bác c. Tôi d. Chú
Câu 460: Câu " Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" được trích từ bài viết nào của Hồ
Chí Minh?
a. Chống nạn thất học
b. Thư gửi các học sinh
c. Những nhiệm vụ cấp bách của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Câu 461: Trong "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến", Hồ Chí Minh kể tên mấy loại vũ
khí? a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
*Câu 462: Ai là người viết lời "Tựa" cho cuốn "Đời sống mới" của tác giả Tân Sinh
(20/3/1947)
a. Trường Chinh c. Võ Nguyên Giáp
b. Phạm Văn Đồng d. Hồ Chí Minh
*Câu 463: Câu: "Cách mạng là giai cấp tiến bộ đánh đổ giai cấp phản tiến bộ" trích từ
tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Đường cách mệnh c. Dân vận

39
b. Đạo đức cách mệnh d. Thường thức chính trị
*Câu 464: Trong "Báo cáo về dự thảo Hiến pháp sửa đổi tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội
khóa I nước Việt Nam dân chủ cộng hòa", Hồ Chí Minh đã chỉ ra mấy hình thức sở hữu
tồn tại ở nước ta. a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
*Câu 465: Trong bài nói chuyện tại Hội nghị cán bộ Đoàn thanh niên lao động Việt Nam
toàn miền Bắc (22/9/1962), Hồ Chí Minh đã tóm tắt đạo đức cách mạng thành mấy
điểm? a. 3 b. 9 c. 12 d. 10
*Câu 466: Câu: "Dù là tên tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương,
song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh" trích từ bài nói nào của Hồ
Chí Minh?
a. Bài nói tại Đại hội thanh niên Thủ đô (30/9/1964)
b. Bài nói tại Hội nghị Tổng kết phong trào Thi đua "dạy tốt, học tốt" của
ngành giáo dục phổ thống và sư phạm (8/1963)
c. Bài nói tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội (21/10/1964)
*Câu 467: Các bản Di chúc Hồ Chí Minh được Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương
Đảng cộng sản Việt Nam (khóa VI) công bố vào thời gian nào?
a. Năm 1987 b. Năm1988 c. Năm 1989 d. Năm 1990
*Câu 468: Hồ Chí Minh tuy sức khỏe có bị giảm sút nghiêm trọng nhưng vẫn cố gắng
hết sức mình để trả lời thư của tổng thống Mỹ RisớtM. Nichxơn vào thời gian nào?
a. Ngày 20-8-1969 c. Ngày 25-8-1969
b. Ngày 22-8-1969 d. Ngày 20-10-1969
*Câu 469: "Dù sao, chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn
non, còn nước còn người. Thắng giặc Mỹ ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay" câu nói đó
của Hồ Chí Minh ở đâu?
a. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh 17-7-1966
b. Lời kêu gọi của Hồ Chí Minh 20-7-1969
c. Bản Di chúc
*Câu 470: Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng "phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau,
sống với nhau có nghĩa, có tình nhưng không "dĩ hòa vi quý". Lời căn dặn đó của Người
ở đâu?
a. Tác phẩm "Đạo đức cách mạng"
b.Tác phẩm "Liên Xô vĩ đại"
c. Bản Di chúc
*Câu 471: Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới ở Việt Nam,
Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khóa VIII) đã khẳng
định "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc",
cho biết hội nghị đó lần thứ mấy?
a. Hai b. Ba c. Bốn d. Năm
*Câu 472: Bản "Di chúc" thiêng liêng của chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu được viết vào
thời gian nào?
a. Ngày 10 tháng 4 năm 1969
b. Ngày 10 tháng 5 năm 1969
c. Ngày 15 tháng 5 năm 1965
d. Ngày 20 tháng 6 năm1969
*Câu 473: "Xuân về xin có một bài ca
Gửi chúc đồng bào cả nước ta
Chống Mỹ hai miền đều đánh giỏi
Tin mừng thắng trận nở như hoa"
Bài thơ Mừng xuân của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào thời gian nào?

40
a. 1956 b. 1961 c. 1968 d. 1969
*Câu 474: Cuốn sách "Đời sống mới" của Hồ Chí Minh được viết vào thời gian nào? a.
Tháng 1 năm 1946
b. Tháng 4 năm 1946
c. Tháng 3 năm 1947
*Câu 475: Hồ Chí Minh đã tự tay sửa chữa bản dự thảo Điều lệ của hợp tác xã sản xuất
nông nghiệp và viết lời giới thiệu cho bản điều lệ đó. Quốc hội đã thông qua và quyết
định thi hành điều lệ hợp tác xã nông nghiệp bậc cao vào thời gian nào?
a. Tháng 2 năm 1969
b. Tháng 3 năm 1969
c. Cuối tháng 4 năm 1969
*Câu 476: "Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có
bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính
là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em". Hồ Chí Minh viết đoạn văn này nhân
dịp:
a. Bế giảng năm học đầu tiên ở nước VNDCCH.
b. Đêm trung thu đầu tiên của nước VNDCCH.
c. Ngày khai trường đầu tiên của nước VNDCCH.
d. Phát động chống nạn thất học.
Câu 477: Trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, Hồ Chí
Minh viết: "Một năm [.......] vào mùa xuân. Một đời [.......] từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa
xuân của xã hội". Điền vào chỗ trống những từ còn thiếu. a) Bắt đầu; b) Bước đầu;
c) Khởi đầu; d) Thoạt đầu.
*Câu 478: "Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới nước Việt Nam đã độc lập. Hiến pháp
đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do... Chính phủ
cố gắng làm theo đúng ba chính sách: Dân sinh, Dân quyền và ………..". Điền vào chỗ
trống để hoàn thiện đoạn trích lời phát biểu của Hồ Chí Minh trong phiên họp thứ 2
Quốc hội khóa I thông qua Hiếp pháp đầu tiên của nước ta ngày 9/11/1946.
a. Dân chủ b. Dân chúng c. Dân biểu d. Dân tộc
Câu 479: Câu "Trung với Đảng, hiếu với dân. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Khó khăn
nào cũng vượt qua. Kẻ thù nào cũng đánh thắng", Hồ Chí Minh nói với lực lượng nào?
a) Công an nhân dân;
b) Quân đội nhân dân;
c) Thanh niên xung phong;
d) Dân công hoả tuyến.
*Câu 480: "Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi (………..) và
hạnh phúc của quốc dân... Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục
đích, làm cho ích quốc lợi dân". Câu nói trên trích từ bài nói chuyện của Hồ Chí Minh
trước khi Người sang thăm nước Pháp ngày 30/5/1946. Chọn phương án đưa vào trong
dấu (………..) để hoàn thiện. a. Đất nước b. của Đảng c. Tổ quốc d. Chính
phủ
*Câu 481: Đời sống mới của một trường học - từ tiểu học, cho đến đại học phải: "Một
là làm cho họ biết kính trọng sự cần lao. Hai là tập cho họ quen khổ. Ba là cho họ cái
chí khí tự thực kỷ lực (làm lấy mà ăn). Không ăn bám xã hội. Bốn là có ích cho sức khỏe
của họ". Đây là đoạn trích trong tác phẩm "Đời sống mới” của Hồ Chí Minh. Tác phẩm
này được viết vào thời gian nào? a. 1/1/1947 b. 10/3/1947 c. 20/3/1947 d.
25/3/1947

41
*Câu 482: Trong tác phẩm "Đời sống mới", Bác Hồ nói: "Nếu miệng thì tuyên truyền
bảo người ta siêng làm, mà tự mình thì ăn trưa, ngủ trễ; bảo người ta tiết kiệm, mà tự
mình thì xa xỉ, lung tung, thì tuyên truyền 100 năm cũng vô ích".
Theo suy nghĩ của bạn, Bác Hồ khuyên chúng ta điều gì?
a. Nên siêng làm b. Nên tiết kiệm c. Nên làm gương
*Câu 483: "Cán bộ và Đảng viên ta, vì bận việc hành chính hoặc quân sự, mà sao nhãng
việc học tập. Đó là một khuyết điểm rất to. Khác nào người thầy thuốc chỉ đi chữa
người khác, mà bệnh nặng trong mình thì quên chữa"- với lời nhắc nhở trên, Hồ Chí
Minh khuyên cán bộ và đảng viên cần:
a. Học tập - sửa chữa các khuyết điểm
b.Tự kiểm điểm
c. Tự rèn luyện
Câu 484: Trong nhiều bài nói, bài viết, Hồ Chí Minh nêu lên và phân tích 5 đức tính chủ
yếu của người cách mạng. Đó là các đức tính nào?
a) Nhân - Nghĩa - Lễ - Trí - Tín;
b) Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng - Tín;
c) Nhân - Nghĩa - Trí - Dũng - Liêm;
d) Cần - Kiệm - Liêm - Chính - Dũng.
*Câu 485: Sắc lệnh số 14-SL về Tổng tuyển cử để bầu cử Quốc hội khóa I được Hồ
Chí Minh ký ngày:
a. 3/9/1945 b. 20/9/1945 c. 8/9/1945 d. 6/1/1946
*Câu 486: Ủy ban dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
do ai làm Trưởng ban:
a. Đặng Xuân Khu
b. Nguyễn Lương Bằng
c. Hồ Chí Minh
d. Lê Văn Hiến
*Câu 487: Ngày 10/10/1945, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 43. Sắc lệnh đó mang nội dung
gì? a. Về việc thiết lập một Ban đại học Văn Khoa tại Hà Nội
b. Về việc thiết lập một Quỹ tự trị cho trường Đại học Việt Nam
c. Về việc thành lập Hội đồng cố vấn học chính
*Câu 488: Trong Quốc lệnh được Hồ Chí Minh công bố, quy định 10 điểm thưởng và 10
điểm phạt và nêu rõ: "Trong một nước thưởng phạt phải ……. thì nhân dân mới yên
ổn, kháng chiến mới thắng lợi, kiến quốc mới thành công". Chọn một phương án đúng
điền vào chỗ trống để hoàn thiện.
a. nghiêm Minh b. nghiêm túc c. rõ ràng d. cương quyết
*Câu 489: Hồ Chí Minh viết:
"Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức
…………… cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước quên lợi
nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng". Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn
thiện:
a. Làm giàu c. Tăng phúc lợi
b. Giải phóng d. Mưu cầu hạnh phúc
*Câu 490: "Các cán bộ của Đảng có cái tếu nhất là phớt kỷ luật của đoàn thể, cơ quan,
không đoàn kết giữa trong ngoài. Đó là khuyết điểm nhất. Do vậy sinh nhiều khuyết
điểm khác. Làm như vậy tức là không đúng kỷ luật của Đảng, không đúng chính sách,
Tuyên ngôn của Đảng". Bác Hồ nói nội dung trên tại:
a. Hội nghị nông vận và dân vận toàn quốc
b. Lớp chỉnh huấn cán bộ Đảng, dân chính ở cơ quan Trung ương
42
c. Hội nghị tổng kết chiến dịch Tây Bắc
d. Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa II)
*Câu 491: "Chống …………… và bệnh quan liêu cũng quan trọng và cần kíp như việc
đánh giặc trên mặt trận". Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện:
a. Phá hoại của công c. Vi phạm kỷ luật
b. Tham ô, lãng phí d. Lãng phí
*Câu 492: "Cán bộ quyết định mọi việc. Các đồng chí đều là cán bộ cao
cấp, đều giữ những trách nhiệm quan trọng công việc thành hay bại một phần lớn là do
nơi …………, thái độ và lề lối làm việc của các đồng chí". Chọn một phương án đúng
điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn văn trên trích trong "Bài nói tại lớp chỉnh huấn
đầu tiên của Trung ương" ngày 11/5/1952.
a. Tinh thần kỷ luật c. Tư tưởng đạo đức
b. Năng suất lao động d. Sức khỏe
*Câu 493: Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là
những người ……….". Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện câu
nói của Hồ Chí Minh tại Đại hội các chiến sĩ thi đua toàn quốc ngày1/5/1952:
a. Tích cực nhất c. Xứng đáng nhất
b. Yêu nước nhất d. Đáng khen nhất
*Câu 494: Hồ Chí Minh viết: "Đạo đức cũ như người đầu ngược xuống đất chân
chổng lên trời. Đạo đức mới như người hai chân đứng vững được dưới đất, đầu ngửng
lên trời". Bài nào của Hồ Chí Minh có đoạn văn này:
a. "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân"
b. "Sửa đổi lối làm việc"
c. "Bài nói chuyện tại trường Chính trị trung cấp quân đội"
d. a và b đúng
*Câu 495: Phát biểu tại buổi khai mạc Đại hội thống nhất Việt Minh - Liên Việt Hồ
Chí Minh nói: "Hôm nay, trông thấy rừng cây ………….. ấy đã nở hoa kết quả và gốc rễ
nó đang ăn sâu lan rộng khắp toàn dân và có một cái tương lai "trường xuân bất lão". Vì
vậy cho nên lòng tôi sung sướng vô cùng". Chọn một phương án đúng điền vào chỗ
trống để hoàn thiện câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói ngày3/3/1951:
a. Xanh tốt b. Xanh tươi c. Đại đoàn kết d. Hùng hậu
*Câu 496: Trong kháng chiến chống Pháp, nhân dịp năm mới, Hồ Chí Minh thường hay
gửi thư chúc tết tới đồng bào và chiến sĩ cả nước. Trong đó có bài thơ :
"Toàn thể chiến sĩ thi đua giết giặc,
Đồng bào cả nước ……… một lòng.
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi
Độc lập thống nhất, nhất định thành công"
Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện bài thơ trên:
a. Chung sức b. Đoàn kết c. Son sắt d. Sau trước
*Câu 497: Nhân dịp lễ Đức chúa giáng sinh, Hồ Chí Minh đã gửi lời chúc phúc và mong
đồng bào công giáo: "Đoàn kết chặt chẽ với đồng bào toàn quốc, kháng chiến mạnh hơn
để tiêu diệt bọn xâm lược và bè lũ Việt gian bán nước, giải phóng cho Tổ quốc và làm
………….." Chọn một phương án đúng điền vào chỗ trống để hoàn thiện đoạn văn trên
trích từ "Thư gửi đồng bào công giáo toàn quốc nhân dịp lễ Đức chúa giáng sinh" của Hồ
Chí Minh năm 1952:
a. Tốt đời đẹp đạo c. Đất nước hòa bình
b. Sáng danh Đức chúa d. Thống nhất đất nước
*Câu 498: Trong những câu sau đây, câu nào là của Hồ Chí Minh


43
a. "... muốn thế giới cách mệnh thành công, thì phải vận động đàn bà con gái công nông
các nước".
b."... muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy mình đã"
c. "Chúng ta đã biết " cách mệnh" tinh thần, "cách mệnh" kinh tế, thì "cách mệnh" chính
trị cũng không xa.
Đáp án: Cả a, b, c.
*Câu 499: "Hỡi Đông Dương đáng thương hại! Người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên
già cỗi của Người không sớm hồi sinh".
Câu trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Báo cáo về Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ.
b. Đường cách mệnh
c. Bản án chế độ thực dân Pháp. Phụ lục.
Đáp án: c. [HCM TT. T2. NXB CTQG, HN, 1995, tr.133].
Đáp án: c. [Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, NXB CTQG, HN 1995, tr.4].
*Câu 500: "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm.
Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.
Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta"
Những câu trên trích từ bài viết nào của Hồ Chí Minh?
a. Thư gửi các đồng chí tỉnh nhà
b. Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng.
c. Thư gửi các đồng chí Bác Bộ.
Đáp án: b, [Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 4, NXB CTQG, HN 1995, tr.56-57].
*Câu 501: "Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây
phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo
đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân".
Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Đạo đức cách mạng
b. Đường cách mạng
c. Sửa đổi lối làm việc
Đáp án: c [Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN 1995, tr 252-253]
*Câu 502: "Điểm thứ hai là bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh
nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương,
rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành".
Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Đời sống mới.
b. Sửa đổi lối làm việc.
c. Dân vận.
Đáp án: c. [Hồ Chí Minh, Toàn tập, Tập 5, NXB CTQG, HN 1995, tr.698-699].
*Câu 503: "Hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin là phải sống với nhau có tình có nghĩa". Câu này
trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Đường cách mệnh
b. Đạo đức cách mạng
c. Ý kiến về việc làm và xuất bản loại sách "người tốt, việc tốt".
Đáp án: c, [HCM TT, T12, NXB CTQG, HN 1996, tr.554].
*Câu 504: "... Đảng là đảng của giai cấp lao động, mà cũng là đảng của toàn dân". Câu
này trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?
a. Đạo đức cách mạng
b. Thường thức chính trị
c. Sửa đổi lối làm việc.

44
Đáp án: b. [HCM TT, T7, NXB, HN 1996, tr.231].
*Câu 505: "Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do,
độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, của Hồ Chí Minh nói luận
điểm này vào năm nào?
a. 1945 b. 1946 c. 1947 d. 1950
Đáp án: b, [HCM TT, T4, NXB CTQG, HN 1995, tr.152].
*506. "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng
và kim chỉ nam cho hành động" câu nói trên được Đảng ta khẳng định tại Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ mấy?
A. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (1976)
B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (1982)
C. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (1986)
D. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (1991)
*507. Thông qua UNESCO, nhân loại đã ghi nhận Hồ Chí Minh vừa là 1 anh hùng giải
phóng dân tộc Việt Nam, vừa là nhà văn hóa kiệt xuất. Cho biết khóa họp lần thứ bao
nhiêu của UNESCO đã khẳng định điều đó?
a. 18 b. 20 c. 24 d. 28
*Câu 508: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất:
a. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc và là nhà văn hóa.
b. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng của dân tộc Việt Nam và là danh nhân văn hóa
kiệt xuất của thế giới.
c. Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam và là một nhà văn hóa
kiệt xuất.
*Câu 509: Trong những câu dưới đây, câu nào là của Hồ Chí Minh:
a. Đảng ta - Đảng cầm quyền
b. Đảng ta là Đảng cầm quyền
c. Đảng ta là một Đảng cầm quyền
Đáp án: c, [HCM TT, T12, NXB CTQG, HN 1996, tr.510].
*Câu 510: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng của Hồ Chí Minh được viết trong Di chúc 10-5-
1969
a. Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau.
b. Phải có tình đồng chí thương yêu nhau.
c. Phải có tình đồng chí yêu thương lẫn nhau.
Đáp án: a, HCM TT, T12, NXB CTQG, HN 1996, tr.510.
*Câu 511: Trong những câu dưới đây, câu nào là của Hồ Chí Minh:
a. Không có gì quý hơn độc lập, tự do
b. Không có gì quý bằng độc lập, tự do
c. Cay đắng chi bằng mất tự do.
d. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.
Đáp án: a, b, c.
*Câu 512: Hãy lựa chọn câu trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh:
a. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người
b. Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người
c. Vì lợi ích mười năm, trồng cây; vì lợi ích trăm năm, trồng người.
d. Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây; vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người.
Đáp án: d. HCM TT, T9, NXB CTQG, HN 1996, tr.222.
*Câu 513: "Sức có mạnh mới gánh được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có
đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang".
Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh.

45
a. Đường cách mệnh
b. Sửa đổi lối làm việc
c. Đạo đức cách mạng (năm 1955)
d. Đạo đức cách mạng (năm 1958)
Đáp án: d, [HCM TT, T9, NXB CTQG, HN 1996, tr.283].
Câu 514: Hồ Chí Minh nói: "Chủ nghĩa xã hội cộng với khoa học sẽ đưa loài người đến
[........]". Hãy điền vào ô trống để hoàn thiện câu trên.
a) Hạnh phúc vô tận;
b) Tự do;
c) Tương lai xán lạn;
d) Sự phát triển toàn diện.
--------------------------------------
46
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản