Tài liệu về Bác Hồ

Chia sẻ: minhhieuvn88

BÁC HỒ TỰ HỌC Năm 1961 về thăm quê hương lần thứ hai, nói chuyện với các cụ già, Bác tâm sự và cũng là nhắc nhở: “Công việc ngày càng nhiều, càng mới.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản