Tài liệu về mạng không dây wireless

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
302
lượt xem
171
download

Tài liệu về mạng không dây wireless

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

WLAN là một hệ thống các thiết bị được nhóm lại với nhau, có khả năng giao tiếp thông qua sóng radio thay vì các đường truyền dẫn bằng dây. Các chuẩn của WLAN: tổ chức IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers) dựa trên công nghệ mạng cục bộ đã phát triển chuẩn đầu tiên cho mạng cục bộ không dây IEEE 802.11.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu về mạng không dây wireless

 1. SÁCH Mạng không dây wireless
 2. WWW.ATHENA.EDU.VN ATHENA
 3. M ng không dây Wireless LAN ATHENA
 4. Gi i Thi u M ng WLAN ATHENA
 5. N i Dung Khái ni m WLAN Các chu n trong WLAN Các k thu t truy n tín hi u trong WLAN • DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum • WLAN Media Access Control - CSMA/CA (Carrier sense mutiple/collision avoidance) - RTS/CTS (Request to send/Clear to send) Các thi t b s d ng trong m ng WLAN M t s mô hình m ng WLAN ATHENA
 6. Khái Ni m WLAN Là m t h th ng các thi t b đư c nhóm l i v i nhau, có kh năng giao ti p thông qua sóng radio thay vì các đư ng truy n d n b ng dây ATHENA
 7. Các Chu n C a WLAN T ch c IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) d a trên công ngh m ng c c b đã phát tri n chu n đ u tiên cho m ng c c b không dây IEEE 802.11 Chu n WLAN: • IEEE 802.11b • IEEE 802.11a • IEEE 802.11g • IEEE 802.11i (WEP2) • IEEE 802.11n (MIMO) ATHENA
 8. Các Chu n C a WLAN IEEE 802.11b • Speed: 1Mbps – 11Mbps • Frequency Band : 2,4 Ghz ISM Band(Insdustrial, Scientific, Medical Band) ATHENA
 9. Các Chu n C a WLAN IEEE 802.11b Plus (IEEE 802.11b+) • Speed: 1Mbps – 22Mbps • Frequency Band : 2,4 Ghz ISM Band(Insdustrial, Scientific, Medical Band) • Improved from IEEE 802.11 b ATHENA
 10. Các Chu n C a WLAN IEEE 802.11a • Speed: 1Mbps – 54Mbps • Frequency Band : 5GHz or More • Not compatible with 802.11b and 802.11b Plus ATHENA
 11. Các Chu n C a WLAN IEEE 802.11g • Speed: 1Mbps – 54Mbps • Frequency Band : 2,4 Ghz ISM Band(Insdustrial, Scientific, Medical Band) • Compatible with 802.11b, 802.11b+ ATHENA
 12. Các Chu n C a WLAN IEEE 802.11n • Speed: 54Mbps – 300Mbps • Frequency Band : 2,4 Ghz ISM Band(Insdustrial Scientific Medical Band) • Compatible with 802.11b,b+ and 802.11g • MiMo (Multi-Input_Multi-Output) ATHENA
 13. K Thu t Truy n Tín Hi u Trong WLAN DSSS- Direct Sequence Spread Spectrum (K thu t tr i ph tu n t tr c ti p) DSSS là k thu t cho phép tín hi u truy n đi đư c tr i trên nhi u t n s ho t đ ng đ ng th i nh m gi m nhi u, m t mát d li u Tín hi u đư c tr i trên 7 ho c 11 t n Băng t n ho t đ ng c a DSSS là 900Mhz (902-928Mhz) và 2.4Ghz (2.4-2.483Ghz) ATHENA
 14. K Thu t Truy n Tín Hi u Trong WLAN WLAN Media Access Control: • CSMA/CA - Carrier sense mutiple/collision avoidance (K thu t c m sóng đa truy c p tránh đ ng đ ) ATHENA
 15. K Thu t Truy n Tín Hi u Trong WLAN WLAN Media Access Control: • RTS/CTS - Request to send/Clear to send ATHENA
 16. Các Thi t B Trong WLAN Wireless Access Point ATHENA
 17. Các Thi t B Trong WLAN Wireless LAN PCI Card ATHENA
 18. Các Thi t B Trong WLAN Wireless LAN PCMCIA Card/Card Bus ATHENA
 19. Các Thi t B Trong WLAN Wireless LAN PCMCIA Card/PCI ATHENA
 20. Các Thi t B Trong WLAN Wireless USB Card ATHENA
Đồng bộ tài khoản