Tài liệu về Tiếng anh thương mại - Tại sân bay (phần tiếp theo)

Chia sẻ: kupload1

Sân Bay tiếp theo, tiếp tục vối các đoạn hội thoại khá trực quan, các bạn vẫn thưc hành các tình huống có thể xảy ra trên sân bay giúp bạn có một phản xạ tương đối tốt khi giao tiếp

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản