Tài nguyên nước

Chia sẻ: phongkiemtinh

Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, quyết định sự thành công trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Hiện nay nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt. Nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là nước ngọt và sạch là một hiểm họa lớn đối với sự tồn vong của con người cũng như toàn bộ sự sống trên trái đất. Do đó con người cần phải nhanh chóng...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài nguyên nước

TÀI NGUYÊN NƯỚC
1
MỞ ĐẦU


Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, quyết định sự
thành công trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Hiện nay nguồn tài nguyên thiên
nhiên quý hiếm và quan trọng này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và
cạn kiệt. Nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là nước ngọt và sạch là một hiểm họa
lớn đối với sự tồn vong của con người cũng như toàn bộ sự sống trên trái đất.
Do đó con người cần phải nhanh chóng có các biện pháp bảo vệ và sử dụng
hợp lý nguồn tài nguyên nước.

Hiện nay, đã có nhiều hoạt động tuyên truyền chủ trương xã hội hoá công tác
bảo vệ tài nguyên nước, đưa ra nhiều biện pháp nhằm kêu gọi tất cả các
thành viên trong xã hội nâng cao ý thức, cùng hành động tích cực bảo vệ
nguồn tài nguyên thiên nhiên này. Bảo vệ tài nguyên nước là nhiệm vụ cấp
bách, nó không chỉ đáp ứng các yêu cầu trước mắt mà còn tạo nền tảng vững
chắc cho sự nghiệp bảo vệ Tài nguyên và môi trường trong tương lai lâu dài,
vì đó là sự sống còn của chính chúng ta và con cháu sau này.
2
CHƯƠNG I
KHÁI QUÁT VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

I. PHÂN BỐ CỦA NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

Lượng nước tự nhiên có 97% là nước mặn phân bổ ở biển và đại dương,
3,5% còn lại phân bố ở đất liền.
Tổng lượng nước lớn nhưng lượng nước ngọt mà con người có thể sử dụng
được rất ít và chỉ có thể khai thác được từ các nguồn sau:

1. Nước ngọt trên bề mặt đất:
- Lượng nước mưa rơi xuống mặt đất,
- Nước tồn tại trong các sông, rạch, ao, hồ,
- Một phần rất ít nước từ đầm lầy và băng tuyết.

Sự phân bố của nước trên đất liền3
2. Nước ngọt trong lòng đất:
Nước dưới đất có loại nước mặn, nước lợ và nước ngọt, trong đó nước ngọt
chỉ có lưu lượng nhất định. Nước dưới đất được tàng trữ trong các lỗ hổng và
khe hở đất đá.
Hình 2: Các tầng chứa nước dưới đất

a) Tầng chứa nước:
Các lớp đất đá có thành phần hạt thô (cát, sạn, sỏi), khe hở, nứt nẻ, có tính
thấm nước, dẫn nước tốt mà con người có thể khai thác nước phục vụ cho
nhu cầu của mình gọi là các tầng chứa nước.
b) Tầng cách nước:
Là tầng đất đá với thành phần hạt mịn (sét, bột sét), có hệ số thấm nhỏ, khả


4
năng cho nước thấm xuyên qua yếu, khả năng khai thác nước trong tầng này
thấp.

II. TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở VIỆT NAM

Việt Nam có hệ thống sông ngòi dày đặc, đây là một ưu điểm để phát triển
kinh tế vì chúng không những cung cấp lượng nước ngọt khá lớn cho nền
kinh tế nước nhà mà còn giúp tăng cường hệ thống giao thông thủy. Toàn Việt
Nam có 9 hệ thống sông lớn: Sông Cửu Long, sông Đồng Nai, sông Mã, sông
Cả, sông Thái Bình, sông Thu Bồn, sông Ba. Lượng nước có thể chủ động sử
dụng là 325x109 m3/ngày. Ngoài ra còn có 460 hồ vừa và lớn.
Hàng năm, Việt Nam có lượng mưa trung bình là 2.050 mm trong năm, cao
nhất là 2.640mm và thấp nhất là 1.600 mm và tập trung chủ yếu vào các tháng
7,8 và 9 chiếm đến 90% lượng mưa của cả năm, đây là nguồn nước ngọt dồi
dào bổ cấp cho nước sông rạch và nước dưới đất .
Trữ lượng nước dưới đất ở Việt Nam dồi dào, nằm trong các tầng chứa
nước. Trữ lượng nước dưới đất theo các tài liệu thăm dò vào khoảng 1,2x109
m3/ngày, thăm dò sơ bộ là 15x109 m3/ngày.
Theo thống kê đến năm 2005 cho thấy, nhiều tỉnh thành trong cả nước đang
khai thác nước dưới đất với lưu lượng khá lớn sử dụng cho sinh hoạt và sản
xuất Công nghiệp, Nông nghiệp Dịch vụ.
• Hà Nội : 750 000 m3/ngày
• Thành phố Hồ Chí Minh : 1.600.000 m3/ngày
• Tây Nguyên : 500 000 m3/ngày

III. TÀI NGUYÊN NƯỚC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Nước mặt:
Là nguồn nước từ các Sông lớn như Sông Đồng Nai, Sài Gòn, Vàm Cỏ Đông
với hệ thống kênh rạch dài khoảng 7.880km, tổng diện tích mặt nước 35.500
ha. Nước nhạt được khai thác phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.
2. Nước dưới đất:
Riêng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, trữ lượng tiềm năng nước dưới
đất tại các tầng chứa nước là: 2.501.059m3/ngày. Phân bổ như sau:
5
Trữ lượng nước dưới đất trong các tầng chứa nước
(đơn vị tính:1000m3/ngày)
Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 100.000 giếng khai thác
nước ngầm, đa số khai thác tập trung ở tầng chứa nước Pleistocen và Pliocen.
56,61% tổng lượng nước khai thác dùng cho mục đích sản xuất, còn lại dùng
trong sinh hoạt.


CHƯƠNG 2
CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC - MỘT SỐ BỆNH
LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC

Nguồn nước có thể sử dụng được cho các mục đích khác nhau của con người,
chúng ta phải xác định các tính chất vật lý, tính chất hóa học của nước để
đánh giá chất lượng nguồn nước. Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nguồn
nước dựa vào các yếu tố sau:

I. TÍNH CHẤT VẬT LÝ

1. Nhiệt độ: Nhiệt độ của nước ổn định và phụ thuộc vào điều kiện môi
trường. Nhiệt độ của nước ảnh hưởng đến quá trình xử lý và các nhu cầu tiêu
thụ.
2. Độ màu: Màu của nước do các chất lơ lửng trong nước tạo nên, các chất lơ
lửng này có thể là thực vật hoặc các chất hữu cơ dưới dạng keo. Độ màu
không gây độc hại đến sức khỏe.
3. Độ đục: Độ đục để đánh giá sự có mặt của các chất lơ lửng trong nước
ảnh hưởng đến độ truyền ánh sáng. Độ đục không gây độc hại đến sức khỏe
nhưng ảnh hưởng đến quá trình lọc và khử trùng nước.
4. Mùi vị: Các chất khí, khoáng và một số hóa chất hòa tan trong nước làm cho
nước có mùi. Các mùi vị thường gặp: mùi đất, mùi tanh, mùi thúi, mùi hóa học
đặc trưng như Clo, amoniac, vị chát, mặn, chua…
5. Cặn: Gồm có cặn lơ lửng và cặn hòa tan (vô cơ và hữu cơ), cặn không gây


6
độc hại đến sức khỏe nhưng ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước.
6. Tính phóng xạ: Nước ngầm thường nhiễm các chất phóng xạ tự nhiên,
thường nước này vô hại đôi khi có thể dùng để chữa bệnh. Nhưng nếu chỉ
tiêu này bị nhiễm bởi các chất phóng xạ từ nước thải, không khí, từ các chất
độc hại vượt quá giới hạn cho phép thì rất nguy hiểm.

II. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

1. Độ pH: Phản ánh tính axit hay tính kiềm của nước. pH ảnh hưởng đến các
hoạt động sinh học trong nước, tính ăn mòn, tính hòa tan.
2. Độ axít: Trong nước thiên nhiên độ axít là do sự có mặt của CO2, CO2 này
hấp thụ từ khí quyển hoặc từ quá trình oxy hóa các chất hữu cơ trong nước
thải công nghiệp (chiếm đa số) và nước phèn. Độ axít không gây độc hại đến
sức khỏe con người nhưng ảnh hưởng đến quá trình xử lý nước cấp và nước
thải.
3. Độ kiềm: do 3 ion chính HCO3-, OH-, CO32-làm cho nước có độ kiềm.
Nước có độ kiềm cao làm cho người sử dụng nước cảm thấy khó chịu trong
người. Độ kiềm ảnh hưởng đến quá trình keo tụ, khử sắt, làm mềm nước,
kiểm tra độ ăn mòn, khả năng đệm của nước thải, của bùn.
4. Độ cứng: Độ cứng của nước biểu thị hàm lượng các ion Ca2+ và Mg2+.
Độ cứng không gây độc hại đến sức khỏe con người, nhưng dùng nước có độ
cứng cao sẽ tiêu hao nhiều xà bông khi giặt đồ, tăng độ ăn mòn đối với các
thiết bị trao đổi nhiệt, nồi hơi tạo nên cặn bám, khe nứt gây nổ nồi hơi.
5. Clorua (Cl-): Clorua trong nước biểu thị độ mặn. Clorua không gây độc hại
đến sức khỏe con người nhưng dùng lâu sẽ gây nên bệnh thận.
6. Sunfat (SO42-): Sunfat tiêu biểu cho nguồn nước bị nhiễm phèn hoặc nước
có nguồn gốc khoáng chất hoặc hữu cơ. Sunfat gây độc hại đến sức khỏe con
người vì sunfat có tính nhuận tràng. Nước có Sunfat cao sẽ có vị chát, uống
vào sẽ gây bệnh tiêu chảy.
7. Sắt (Fe2+, Fe3+): Sắt tồn tại trong nước dạng sắt 3 (dạng keo hữu cơ,
huyền phù), dạng sắt 2 (hòa tan). Sắt cao tuy không gây độc hại đến sức khỏe
con người nhưng nước sẽ có mùi tanh khó chịu và nổi váng bề mặt, làm vàng
quần áo khi giặt, hư hỏng các sản phẩm ngành dệt, giấy, phim ảnh, đồ hộp,
đóng cặn trong đường ống và các thiết bị khác làm tắc nghẽn các ống dẫn
nước.
8. Mangan (Mg2+): Mangan có trong nước với hàm lượng thấp hơn sắt nhưng
cũng gây nhiều trở ngại giống như sắt.
9. Ôxy hòa tan (DO): Ôxy hòa tan trong nước phụ thuộc vào các yếu tố: nhiệt
độ, áp suất và đặc tính của nguồn nước (thành phần hóa học, vi sinh, thủy
sinh). Xác định lượng ôxy hòa tan là phương tiện để kiểm soát ô nhiễm và
kiểm tra hiệu quả xử lý.


7
10. Nhu cầu ôxy hóa học (COD): Là lượng ôxy cần thiết để ôxy hóa hết các
hợp chất hữu cơ có trong nước. Nước nhiễm bẩn sẽ có độ ôxy hóa cao phải
tốn nhiều hóa chất cho công tác khử trùng.
11. Nhu cầu Ôxy sinh hóa (BOD): Là lượng ôxy cần thiết để vi khuẩn sử
dụng phân hủy chất hữu cơ dưới điều kiện hiếu khí. Chỉ tiêu này để đánh giá
khả năng tự làm sạch của nguồn nước. BOD càng cao chứng tỏ mức độ ô
nhiễm càng nặng.
12. Florua (F-): Trong thiên nhiên, các hợp chất của florua khá bền vững, ít bị
phân hủy bởi quá trình làm sạch. Nếu thường xuyên dùng nước có florua lớn
hơn 1,3mg/l hoặc nhỏ hơn 0,7mg/l đều dễ mắc bệnh hư hại men răng.
13. Dihydro sunfua (H2S): Khí này là sản phẩm của quá trình phân hủy các
chất hữu cơ, rác thải. Khí này làm nước có mùi trứng thối khó chịu, với nồng
độ cao, nó có tính ăn mòn vật liệu.
14. Các hợp chất của axít Silicic (Si): trong nước nếu có các hợp chất axit
silicic sẽ rất nguy hiểm do cặn silicát lắng động trên thành nồi, thành ống làm
giảm khả năng truyền nhiệt và gây tắc ống.
15. Phốt phát (PO42-): Có phốt phát vô cơ và phốt phát hũu cơ. Trong môi
trường tự nhiên, phốt phát hữu cơ hầu hết là những chất mang độc tính mạnh
dưới dạng thuốc diệt côn trùng, các vũ khí hóa học. Phốt phát làm hóa chất
bón cây, chất kích thích tăng trưởng, chất tạo bọt trong bột giặt, chất làm
mềm nước, kích thích tăng trưởng nhiều loại vi sinh vật, phiêu sinh vật, tảo…
phốt phát gây nhiều tác động trong việc bảo vệ môi trừơng.
16. Nitơ (N) và các hợp chất chứa Nitơ (NH4+, NO2-, NO3-): Sự phân hủy
của rác thải, các chất hữu cơ có trong nước thải sinh hoạt, nước thải công
nghiệp tạo thành các sản phẩm amoniac, nitrít, nitrát. Sự hiện diện của các
hợp chất này là chất chỉ thị để nhận biết trạng thái nhiễm bẩn của nguồn
nước.
17. Kim loại nặng: có mặt lợi và mặt hại:
- Mặt lợi: với hàm lượng hữu ích, giúp duy trì và điều hòa những hoạt động
của cơ thể.
- Mặt hại: với hàm lượng cao gây khó chịu hoặc dẫn đến ngộ độc.
18. Các thành phần độc hại khác: Là thành phần các chất mà chỉ tồn tại trong
nước với một hàm lượng rất nhỏ cũng đủ gây độc hại đến tính mạng con
người, thậm chí gây tử vong, đó là các chất: Asen (As), Berili (Be), Cadimi
(Cd), Xyanua (CN), Crôm (Cr), Thủy ngân (Hg), Niken (Ni), Chì (Pb),
Antimoan (Sb), Selen (Se), Vanadi (V). Một vài gam thủy ngân hoặc Cadimi có
thể gây chết người, với hàm lượng nhỏ hơn chúng tích lũy trong các bộ phận
của cơ thể cho tới lúc đủ hàm lượng gây ngộ độc. Chì tích lũy trong xương,
Cadimi tích lũy trong thận và gan, thủy ngân tích lũy trong các tế bào não.
19. Chất béo và dầu mỡ: Chất béo và dầu mỡ dễ phân tán và khuyết tán rộng.
Chất béo đưa vào nguồn nước từ các nguồn nước thải, các lò sát sinh, công


8
nghiệp sản xuất dầu ăn, lọc dầu, chế biến thực phẩm… Chất béo ngăn sự
hòa tan ôxy vào nước, giết các vi sinh vật cần thiết cho việc tự làm sạch
nguồn nước.
20. Thuốc diệt cỏ và trừ sâu: Thuốc diệt cỏ và trừ sâu ngoài việc gây ô nhiễm
vùng canh tác còn có khả năng lan rộng theo dòng chảy, gây ra các tổn thương
trên hệ thần kinh nếu tiếp xúc lâu ngày, chúng cũng có thể tích tụ trong cơ thể
gây ra những biến đổi gen hoặc các bệnh nguy hiểm.
21. Tổng số vi trùng: Chỉ tiêu này để đánh giá mật độ vi trùng trong nước, các
vi khuẩn này hoặc sống trong nước, hoặc từ đất rửa trôi vào nước hoặc từ
các chất bài tiết. Chỉ tiêu này không đánh giá về mặt độc hại đối với sức khỏe
mà chỉ đánh giá chất lượng nguồn nước.
22. Coliform: Coliform sống ký sinh trong đường tiêu hóa của người và động
vật, chỉ tiêu này dùng để xem xét sự nhiễm bẩn của nước bởi các chất thải.
23. E. Coli: Chỉ tiêu này đánh giá sự nhiễm phân của nguồn nước nhiều hay ít
(nhiễm phân người hoặc động vật), gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người,
đôi khi thành dịch bệnh lan truyền.

III. CÁC BỆNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC

Hiện nay tỷ lệ người nhiễm giun sán, giun đũa, giun móc... ở Việt Nam được
xem là cao nhất thế giới. Những khảo sát gần đây cho thấy gần 100% trẻ em
từ 4 - 14 tuổi ở nông thôn nhiễm giun đũa, từ 50 - 80% nhiễm giun móc. Các
bệnh viêm da dị ứng, sán lá gan, lá lợn vẫn đang hoành hành… "Vấn nạn" ô
nhiễm nguồn nước và môi trường càng trở nên cấp bách hơn, khi các loại
bệnh xảy ra, đặc biệt là ỉa chảy, lỵ ngày càng có xu hướng gia tăng. Trong 6
tháng đầu năm 2003, dịch bệnh viêm não cấp của trẻ nhỏ dưới 15 tuổi lây
truyền qua đường tiêu hoá đã gây ra 323 ca mắc bệnh trong đó có 33 ca tử
vong.
Các bệnh lây lan qua đường nước:
Hiện ở Việt Nam chưa phát hiện loại bệnh nào có liên quan đến asen, nhưng


9
theo nhiều nghiên cứu của thế giới, người uống nước ô nhiễm asen lâu ngày
sẽ có triệu chứng đầu tiên như có các đốm sẫm màu trên thân thể hay đầu các
chi, đôi khi gây niêm mạc trên lưỡi hoặc sừng hoá trên bàn tay, bàn chân. Asen
có thể gây ung thư gan, phổi, bàng quang và thận, gây bệnh tim mạch, cao
huyết áp...
Trầm trọng hơn trong những năm gần đây xuất hiện các “Làng ung thư” do ô
nhiễm môi trường đặc biệt là sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm như ở Hà Tây,
Thạch Sơn, Nghệ An, Quảng Trị… do tiếp súc và sử dụng nguồn nước và
môi trường ô nhiễm trầm trọng trong thời gian dài.
Qua số liệu điều tra các hộ gia đình tại một số quận huyện ngoại thành trên
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh …, Các gia
đình đều sử dụng nước giếng khoan hoặc giếng đào nhưng phần lớn không
có hệ thống xử lý nước, nước bơm lên là dùng ăn uống trực tiếp, đây chính là
nguyên nhân dể mắc phải các chứng bệnh nêu trên.


CHƯƠNG 3
CÁC TÁC ĐỘNG GÂY SUY THOÁI
CHẤT LƯỢNG NGUỒN NƯỚC

Ngày nay, nhu cầu phát triển kinh tế nhanh với mục tiêu lợi nhuận cao, con
người đã lờ đi các tác động ảnh hưởng đến các nhân tố tự nhiên và môi
trường một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Đặc biệt đối với các nước đang
phát triển và các nước nghèo đã làm cho môi trường nước bị ô nhiễm ngày
càng trầm trọng hơn.
Sự gia tăng dân số quá nhanh là nguyên nhân chính gây áp lực lên nguồn nước.
Vì nhu cầu nước cho phát triển nông nghiệp để gia tăng lương thực thực
phẩm, phát triển công nghiệp để gia tăng hàng hóa và gia tăng thêm nhiều hình
thức dịch vụ…
I. ẢNH HƯỞNG DO HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA CON NGƯỜI10
- Các dòng nước mặt (sông, kênh rạch…) đặc biệt là ở vùng đô thị đều bị ô
nhiễm trầm trọng bởi rác thải, nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư xả vào
kênh rạch chưa qua xử lý. Tình trạng lấn chiếm lòng, bờ sông kênh rạch để
sinh sống, xả rác và nước thải trực tiếp trên bề mặt gây ô nhiễm nước mặt,
cản trở lưu thông của dòng chảy, tắc nghẽn cống rãnh tạo nước tù. Môi
trường yếm khí gia tăng phân hủy các hợp chất hữu cơ, không những gây mùi
hôi thối, ô nhiễm nguồn nước và môi trường mà còn gây khó khăn trong việc
lấy nguồn nước mặt để xử lý thành nguồn nước sạch cấp cho nhu cầu xã
hội.
- Nhu cầu nước sử dụng cho ăn uống, sinh hoạt và các hoạt động khác của
con người gia tăng, dẫn đến tình trạng khai thác nước dưới đất tràn lan gây
cạn kiệt nguồn nước và ảnh hưởng đến môi trường như sụp lún, nhiễm
mặn…11
- Nhiều giếng khoan thi công không đúng kỹ thuật (Kết cấu giếng không tốt,
giếng gần khu vực nhà vệ sinh, hệ thống xử lý nước thải…), giếng khoan hư
không được trám lấp là nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước.
12
- Nhiều sự cố gây thất thoát nước do đường ống dẫn nước cũ gẫy bể lâu
ngày, rò rỉ nước từ van hư củ. Lười hoặc quên tắt van cũng là nguyên nhân
gây lãng phí nước.
- Giữa nước mặn và nước nhạt có một ranh giới, khi họat động khai thác
nước dưới đất quá mức đường ranh giới này sẽ tiến dần đến công trình khai
thác, mực nước mặn xâm nhập dần, đẩy lùi mực nước ngọt vào sâu và làm
nhiễm mặn các công trình khai thác trong khu vực. Mặt khác do nước biển
tràn vào hoặc do con người dẫn nước biển vào sâu trong ruộng để làm muối,
dẫn đến xâm nhập mặn vào tầng chứa nước.
- Để gia tăng môi trường sống, con người phá rừng lấp đất, sang ruộng cất
nhà làm đường dẫn đến mất khả năng giữ nước của đất, lượng nước bề mặt
không được thấm bổ cập vào nước ngầm mà chảy vào sông rạch ra biển.
Ngoài ra còn gây ngập lụt, trược lỡ đất.13
II. ẢNH HƯỞNG DO PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

- Việc chăn nuôi gia súc gia cầm ở hộ gia đình vùng nông thôn còn chưa có ý
thức tiết kiệm nguồn nước trong việc vệ sinh, vệ sinh chuồng trại, chưa có
hệ thống xử lý chất thải nước thải, phần lớn cho vào ao hồ, bể tự hoại để
thấm vào đất dễ gây ô nhiệm môi trường đặt biệt là nguồn nước ngầm.
- Việc nuôi các bè cá, bè tôm trực tiếp trên các dòng nước mặt sông rạch đã
làm ô nhiễm nguồn nước do một số nguyên nhân: thức ăn của cá dư thừa, sự
khuấy động nguồn nước, sự cản trở lưu thông dòng mặt.14
- Nhiều giếng khoan ngoài ruộng vườn để tưới tiêu không đảm bảo kỹ thuật
gây nhiễm bẫn, nhiễm các hóa chất và thuốc trừ sâu …
- Với tình trạng sử dụng bừa bãi, tùy tiện các loại hóa chất trong phân bón, các
loại thuốc kích hoạt phát triển cây… Nhiều hệ thống kênh mương tưới tiêu
nội đồng đã bị ô nhiễm nguồn nước và phát tán rộng.
15
- Hệ thống tưới tiêu và hình thức tưới tiêu không hợp lý là nguyên nhân gây
thất thoát lưu lượng nước lớn trong ngành trồng trọt.
III. ẢNH HƯỞNG DO PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ

- Việc gia tăng nhiều nhà máy, xí nghiệp từ quy mô nhỏ hộ gia đình đến quy
mô lớn dẫn đến nhu cầu về nguồn nước tăng, không những nước phục vụ
cho sản xuất mà còn phục vụ sinh hoạt cho một số lượng lớn công nhân từ
nhiều vùng khác nhau tập trung về. Đặc biệt ở các khu vực chưa có hệ thống
cấp nước, mật độ khai thác nước dưới đất sẽ gia tăng nhanh, từ đó dẫn đến
tình trạng cạn kiệt nguồn nước và sụp lún đất.
16
- Các chất thải công nghiệp như khối, bụi…tạo nên mưa axít không những
làm thay đổi chất lượng nước ngọt, mà còn ảnh hưởng xấu đến đất và môi
trường sinh thái.
- Việc xả nước thải sản xuất từ các nhà máy, khu chế xuất khu công nghiệp
chưa được xử lý vào sông rạch, ao hồ gây ô nhiễm nước mặt, nước dưới đất.
Thậm chí có nơi còn cho nước thải chảy tràn trên mặt đất để tự thấm xuống
đất hoặc đào các hố dưới đất để xả nước thải làm ảnh hưởng nghiêm trọng
đến các tầng nước dưới đất.
IV. ẢNH HƯỞNG DO MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN KHÁC

- Hệ thống kênh rạch không được nạo vét dẫn đến tích tụ một khối lượng
lớn các vật chất hữu cơ từ nước thải, rác thải gây bồi lắng và ảnh hưởng đến
việc tiêu thoát của dòng nước.
- Các bãi chôn rác không đạt yêu cầu kỹ thuật, nước rỉ ra từ rác thấm vào
mạch nước ngầm hoặc cho chảy tràn trên mặt đất vào kênh rạch.


17
- Các dòng nước mặt trên sông, kênh rạch còn bị ô nhiễm do xăng dầu của các
tàu bè đi lại, hoặc các sự cố vận chuyển khác trên sông, biển.
- Ảnh hưởng do chưa có ý thức về sử dụng và bảo vệ nguồn nước như sử
dụng bừa bãi hoang phí, không đúng mục đích sử dụng.


CHƯƠNG 4
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC


Việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước có thể nói là không khó khăn, tuy nhiên
việc này đòi hỏi sự thống nhất đồng lòng của tất cả mọi người trong xã hội.
18
Qua số liệu kiểm tra tình hình sử dụng nước tại một số quận huyện ngoại
thành thành phố cho thấy hơn 95% hộ gia đình sử dụng nước dưới đất phục
vụ cho nhu cầu ăn uống, tắm rửa vệ sinh hàng ngày và chăn nuôi, trồng trọt …
với hình thức khai thác chủ yếu là giếng khoan (khoảng 98%).
Qua kết quả khảo sát cũng cho thấy ý thức tự bảo vệ, giữ gìn vệ sinh nguồn
nước của người dân chưa cao, giếng khoan tại các hộ dân bố trí quá gần các
nơi có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước cao như nhà vệ sinh, sàn nước, bể tự
hoại,… và phần lớn các giếng khoan không có bệ giếng bảo vệ. Việc sử
dụng nguồn nước còn nhiều hoang phí, chưa có ý thức tiết kiệm nước, không
tận dụng nguồn nước mưa, nước ao hồ để sử dụng trong tưới cây, làm mát…
khai thác sử dụng tài nguyên nước chưa đúng quy định của nhà nước, chưa
nhận thức đầy đủ về bảo vệ tài nguyên nước và môi trường. Do đó để có
nguồn nước sử dụng bền vững, cần có những hoạt động tích cực nhằm bảo
vệ nguồn tài nguyên nước tốt hơn.

I. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NHẰM BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC

1. Thường nạo vét sông rạch để khơi thông dòng chảy. Không lấn chiếm lòng
sông, kênh rạch để xây nhà, chăn nuôi thủy hải sản. Việc nuôi thủy sản trên
các dòng nước mặt phải theo quy hoạch.
2. Trong sản xuất nông nghiệp phải có chế độ tưới nước, bón phân phù hợp.
Tưới cây khi trời mát, ủ gốc giữ ẩm cho cây. Tránh sử dụng thuốc trừ sâu dư
thừa, không rõ nguồn gốc. Nên áp dụng các phương pháp sinh học để tiêu diệt
sâu bọ côn trùng.
3. Trong chăn nuôi gia súc, gia cầm nên nuôi trong chuồng trại có hệ thống xử
lý chất thải. Không chăn thả rong dễ dẫn đến ô nhiễm nguồn nước và môi
trường.
4. Sử dụng nước mặt (nước sông, hồ …), nước từ các công trình cấp nước
công cộng để hạn chế khai thác nước dưới đất và tránh gây ô nhiễm, cạn kiệt
nguồn nước. Nếu có công trình khai thác nước dưới đất thì phải khai thác
đúng kỹ thuật và sử dụng hợp lý, tiết kiệm:


a) Thế nào là khai thác nước dưới đất đúng kỹ thuật:
- Khoan đúng kỹ thuật: cần có hiểu biết về kỹ thuật khoan, hiểu biết sơ cấp
về cấu trúc địa chất do đó khi muốn khoan giếng phải thuê đơn vị có chức
năng hành nghề khoan (đơn vị có giấy phép hành nghề khoan giếng).
- Phải trám lấp giếng hư: Các giếng khoan hư hoặc không còn sử dụng phải
trám lấp đúng quy trình kỹ thuật để tránh xâm nhập nước bẫn vào tầng chứa
nước.
- Có đới bảo vệ vệ sinh giếng: Các giếng khai thác nước phải cách xa nhà vệ


19
sinh, hệ thống xả thải, hệ thống xử lý nước thải từ 10m trở lên. Không khoan
giếng gần đường giao thông, không bố trí các vật dụng dễ gây ô nhiễm như
hóa chất, dầu nhớt … gần khu vực giếng.
- Các giếng phải được xây bệ cao, có nắp đậy.
- Có chế độ khai thác hợp lý: trước khi khai thác phải đánh giá khả năng cấp
nước, chất lượng nguồn nước và độ hồi phục nước của tầng chứa nước khai
thác từ đó có chế độ khai thác hợp lý.
- Có chế độ kiểm tra bảo trì giếng và thiết bị khai thác hàng năm để hạn chế
rủi ro hư giếng.
- Đối với các công trình khai thác lớn nên có hệ thống quan trắc nội bộ để
theo dõi mực nước và chất lượng nước thường xuyên.
- Kiểm tra chất lượng nước và xử lý nước đạt tiêu chuẩn theo mục đích sử
dụng.
b) Sử dụng hợp lý:
Tùy theo mục đích sử dụng có thể dùng nước sạch, nước giếng, nước mưa,
nước sông, nước tái sử dụng …
- Sử dụng nước cho ăn uống, sinh hoạt vệ sinh cá nhân, sản xuất thực phẩm,
các ngành sản xuất cần nước tinh sạch ta sử dụng nước sạch từ công ty cấp
nước, nước giếng hoặc nước sông đã qua hệ thống xử lý đạt tiêu chuẩn cho
phép.
- Sử dụng để tưới cây, vệ sinh công nghiệp, vệ sinh chuồng trại…Có thể sử
dụng nước giếng, nước sông rạch hoặc nước thải đã được xử lý.
c) Sử dụng tiết kiệm:
Tập thói quen tiết kiệm nước từ những việc nhỏ trong hộ gia đình:
- Chỉ mở vòi nước khi cần sử dụng và chỉ mở mạnh vừa đủ dùng, không mở
quá mạnh hoặc để chảy tràn. Phải khóa vòi nước cẩn thận sau khi sử dụng.
- Khi rửa tay, rửa mặt, đánh răng … nên mở vòi nước khi nào cần dùng, hoặc
hứng sẵng trong thau, ca, trách để vòi chảy tự do gây lãng phí nước.
- Khi rửa thức ăn, rửa bát đĩa và các vật dụng khác nên hứng nước vào chậu
hoặc bồn lavabo vừa đủ dùng, nhằm tiết kiệm nguồn nước sử dụng đồng
thời có thể giữ lại phần nước dư sau cùng dùng cho các mục đích khác.
- Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa ngay khi bể đường ống dẫn nước, hư
khóa van nước. Không để nước rò rỉ lâu ngày.
- Nên sử dụng các thiết bị tiết kiệm nước như:
+ Sử dụng bồn cầu có chế độ điều chỉnh cơ cấu xả nước điều chỉnh phù hợp
nhằm giảm thể tích nước xả.
+ Khuyến khích các nơi công cộng, trường học, văn phòng, siêu thị, chợ sử
dụng sản phẩm tiết kiệm nước như vòi nước có chức năng ngắt nước nhất
định, ngắt nước cảm ứng nhiệt, bồn vệ sinh cảm ứng nhiệt…
+ Sử dụng vòi sen có nhiều tia phun nước mạnh sẽ giảm được lượng nước
sử dụng.


20
- Ngâm đồ bẩn trước khi giặt. Hạn chế giặt đồ làm nhiều lần trong ngày.
- Khi tưới cây, rửa xe, tắm rửa gia xúc, vệ sinh chuồng trại, phun làm mát…
dùng vòi nước có gắn thêm nòng phun vừa đáp ứng được yêu cầu sử dụng,
vừa tiết kiệm được nguồn nước sử dụng.
- Khuyến khích sáng tạo các hình thức sử dụng nước tiết kiệm nhưng vẫn đạt
mục đích sử dụng. Ví dụ:
+ Sử dụng nước tuần hoàn trong giải nhiệt máy móc thiết bị…
+ Phương pháp tưới tiết kiệm nước: hệ thống tưới máng thủy canh…
5. Có hình thức xả thải phù hợp:
- Phải xử lý nước thải trước khi xả vào cống, sông hồ, kênh rạch. Không đổ
nước thải chưa xử lý vào hố để tự thấm hoặc để chảy tràn lan trên mặt đất.
Không chôn nước thải, rác thải nguy hại vào lòng đất.
- Rác thải không được xả bừa bãi trên đường, hè phố, sông rạch ao hồ mà
phải thu gôm phân loại theo đúng quy định.
- Nhà vệ sinh, chuồng trại nuôi gia súc phải xây hệ thống xử lý như hầm
biogas.

II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP XỬ LÝ NƯỚC ĐƠN GIẢN

1. Đối với nước nhiễm sắt, phèn:
Đối với nước nhiễm phèn, ta xử lý ô nhiễm bằng vôi sống. Lấy 10g vôi sống
cho vào 140l nước, sau đó để nước lắng xuống, gạn lấy nước trong.
Nước nhiều sắt thường có màu vàng, mùi tanh. Cách đơn giản để làm sạch
nước nhiễm sắt là đổ nước vào thùng, khoắng lên nhiều lần rồi để lắng, chắt
lấy nước trong.
Có thể dùng phèn chua để xử lý nước nhiễm phèn sắt. Phèn chua giã nhỏ (nửa
thìa cho 25 lít nước) đổ vào thùng quấy nhiều lần để sắt và phèn kết tủa lắng
dần xuống đáy.
Ngoài ra có thể xử lý bằng phương pháp sục khí, qua giàn mưa và bồn lắng,
lọc để khử sắt. Làm giàn mưa bằng ống nhựa, khoan 150 - 200 lỗ có đường
kính từ 1,5mm đến 2 mm tùy theo công suất máy bơm đang sử dụng. Dưới
cùng của bể lọc là lớp sỏi dày khoảng 1 gang, trên lớp sỏi là lớp cát dày
khoảng 2,5 - 3 gang. Phương pháp này có thể kết hợp xử lý được một số chất
khác với hàm lượng thấp như: Hydrogen sulfite H2S, Amoniac, Asen.
2. Xử lý Hydrogen sulfite H2S:
Nước chứa H2S thường không gây tác hại cho sức khoẻ, nhưng nó làm cho
nước có mùi và vị của trứng thối. Nước cấp có chứa hàm lượng H2S thấp
khoảng 1,0 ppm đã có đặc tính ăn mòn, làm xỉn màu các đố dùng bằng bạc hay
đồng, làm cho quần áo và đồ gốm có vết đen.
Nước có chứa hàm lượng H2S thấp có thể được xử lý bằng cách cho lọc qua
than. H2S được hấp phụ trên bề mặt của các hạt than. Chúng ta phải định kỳ


21
thay các hạt than trong bể lọc (tùy thuộc vào khả năng hấp phụ của than và
hàm lượng H2S trong nước).
3. Xử lý nước cứng:
Nước cứng là thuật ngữ dùng để chỉ nước có chứa hàm lượng lớn các ion như
Ca2+, Mg2+; loại nước này thường ảnh hưởng đến tuổi thọ các thiết bị sử
dụng nước hằng ngày. Các cách xử lý đơn giản:
Cách 1: Đun sôi nước sẽ làm các ion này kết tủa.
Cách 2: Dùng thiết bị có ngăn chứa các hạt lọc cationit. Theo quá trình trao
đổi ion, hạt cationit tích điện âm sẽ hút các thành phần đá vôi trong nước, làm
sạch nước.
4. Khử trùng nước sinh họat:
Để đạt tiêu chuẩn của Bộ Y tế, nước sinh hoạt bắt buộc phải được khử
trùng. Phương pháp khả thi rẻ tiền là dùng nước Javen (hypochlorit natri hoá
học). Cách xử lý khác là sục clo khí hoặc pha chế bột Clorine vào nước. Cũng
có thể khử trùng nước bằng ozone hay tia cực tím, nhưng không phù hợp với
việc nước sau khử trùng phải tiếp tục lưu chuyển trong đường ống và bể
chứa.

III. NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN CÙNG NÊU CAO TINH THẦN TRÁCH
NHIỆM TRONG SỰ NGHIỆP BẢO VỆ TÀI NGUYÊN NƯỚC

A. Trách nhiệm của nhà nước và chính quyền địa phương:
1. Xây dựng và phổ biến các văn bản Luật, Nghị định, Quy định về sử dụng
và bảo vệ Tài nguyên nước.
* Một số văn bản Luật đã được ban hành rộng rãi:
- Luật Tài nguyên nước và thông tư hướng dẫn thực hiện;
- Các văn bản xử lý xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên và
Môi trường
* Các văn bản đang soạn thảo:
- Chính sách tính thuế Tài nguyên nước, thu phí và lệ phí nhằm giới hạn mức
sử dụng và nâng cao ý thức tiết kiệm trong vấn đề sử dụng và bảo vệ nguồn
tài nguyên nước.
- Chương trình giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng
của việc sử dụng tiết kiệm và bảo vệ Tài nguyên nước. Chính sách khen
thưởng, khuyến khích các công trình nghiên cứu sử dụng tiết kiệm nước.
2. Hướng dẫn các hình thức khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên nước đúng
kỹ thuật để bảo vệ Tài nguyên nước.
3. Điều tra, khảo sát đánh giá nguồn tài nguyên và lập kế họach phân vùng
khai thác hợp lý. Điều tra đánh giá những tác động gây ảnh hưởng đến Tài
nguyên nước.
4. Tuyên truyền vận động và tổ chức nhiều cuộc thi về ý thức sử dụng tiết


22
kiệm và bảo vệ Tài nguyên nước trong nhân dân từ cấp quận đến cấp
phường xã.

B. Trách nhiệm của người dân:
1. Nêu cao ý thức sử dụng tiết kiệm và bảo vệ Tài nguyên nước:
Người dân phải nhận thức được sự nghiệp bảo vệ Tài nguyên nước không
chỉ cho hiện tại mà còn vì thế hệ tương lai, do đó phải tìm hiểu và nắm vững
các quy định pháp luật về bảo vệ Tài nguyên nước thông qua báo, đài phát
thanh, truyền hình... và tích cực phát huy hàng ngày ý thức sử dụng tiết kiệm
và bảo vệ Tài nguyên nước.
2. Nêu cao tinh thần tự giác:
Tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật của nhà nước về bảo
vệ Tài nguyên và môi trường
3. Quyết tâm phối hợp với Nhà nước trong công tác bảo vệ Tài nguyên nước
- Phát hiện và mạnh dạng tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật của nhà nước
trong sử dụng và bảo vệ Tài nguyên và Môi trường, không bao che cố tình làm
trái;
- Tham gia các phong trào kêu gọi hành động vì mục đích bảo vệ Tài nguyên
và Môi trường.
23
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản