Tài nguyên thiên nhiên

Chia sẻ: lotus_123

Tài nguyên thiên nhiên gồm các dạng năng lượng vật chất,thông tin tồn tại khách quan với y muốn con người có giá trị tự thân con người có thể sử dụng trong hiện tại và tương lai, phục vụ cho sự tồn tại và phát triển của loài người.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài nguyên thiên nhiên

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC II
KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
*************
TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ


1
1. Khái niệm về tài nguyên thiên nhiên


TNTN là những yếu tố của tự
nhiên mà con người có thể khai
thác và sử dụng cho qúa trình phát
triển kinh tế.


2
2. PHÂN LOẠI TNTN
+ Sự phân bố


Quãng
+ Khan
thời
hiếm,
gian
Đặc điểm của TNTN
quý
khai
hiếm
thác


+ Thời gian hình thành
3
Nguồn TNTN không có khả
năng tái sinh
THEO
K HẢ
NĂNG Nguồn TN TN có khả năng tái
TÁI sinh thông qua hoạt động của
con người
SINH


Nguồn TNTN có khả năng tái
sinh vô tận trong thiên nhiên
4
Nguồn năng lượng
THEO Nguồn tài nguyên nước
CÔNG
Biển & thuỷ sản
DỤNG
Nguồn TN đất đai
Các loại khoáng sản

Nguồn TN rừng

Khí hậu
5
3. VAI TRÒ TNTN VỚI PTKTYếu tố quan
trọng ảnh hưởng Điều kiện tích
đến cơ cấu sản lũy vốn
xuất
6
II. TNTN VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ


1. Ảnh hưởng TNTN với các nước đang
phát triển
2. Một số vấn đề cần giải quyết để
khai thác sử dụng TNTN trong
phát triển kinh tế ở Việt Nam
7
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN
CÁC ĐỒNG CHÍ
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản