Tại sao sinh viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Chia sẻ: zenith0102

Thế nhưng bên cạnh đó là một bộ phận thanh niên đua đòi, hư hỏng đang “lớn mạnh” cùng với sự phát triển của Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa. Trong nền kinh tế hội nhập, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và rộng khắp. Chúng ta văn minh hơn, đời sống sung túc hơn. Nhưng đó chưa phải tất cả. Sự phát triển nhanh chóng cũng dẫn đến rất nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội. Đáng nói hơn cả là sự tha hóa của một bộ phận trẻ....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tại sao sinh viên phải học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

-Tại sao sinh viên phải học tập và làm theo
tấm gương đạo đức HCM?
- Sinh viên phải tiến hành như thế nào?


Thực hiện
Nguyễn Quang Huy A Nguyễn Công Khanh


Nguyễn Quang Huy B Lý Thanh Hà


Nguyễn Tiến Hiệp Lý Thị Hồng Lê


GVHD: Nguyễn Thị Hồng Vân 1
Đặt vấn đề


Nội dung học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Phương pháp học tập và làm theo
tấm gương đạo đức HCM2
Đặt vấn đề
Đặt vấn đề


Nội dung học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Phương pháp học tập và làm theo
tấm gương đạo đức HCM3
Đặt vấn đề


Tấm gương đạo đức HCM

HCM sinh năm 1890 tại làng Sen-Kim Liên-Nam Đàn-Nghệ
An. Cả cuộc đời Người cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân
tộc của nước nhà. Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những để lại
cho chúng ta một sự nghiệp cách mạng vẻ vang chưa từng có
trong lịch sử dân tộc, Người còn để lại cho chúng ta một di sản
vĩ đại, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức,
tượng trưng cho những gì cao đẹp nhất trong tâm hồn, ý chí,
nhân cách của dân tộc và của loài người. Tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân - một
lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản vĩ đại, nhưng đó
đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một người bình
thường, ai cũng có thể học theo để trở thành một công dân tốt
hơn. Chính điều này đã đem lại cho tư tưởng và tấm gương đạo
đức của Người có một sức sống mãnh liệt và sự cổ vũ lớn lao
không chỉ với nhân dân Việt Nam mà còn với nhân dân thế giới
trog cuộc đấu tranh vì dân chủ và tiến bộ xã hội.
4
Đặt vấn đề


Thực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay

“Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”

Thanh niên, học sinh là thế hệ trẻ, là tương lai của đất nước.
Nhắc đến họ, chúng ta liên tưởng đến những con người năng
động, nhiệt tình, thông minh, sáng tạo
5
Đặt vấn đềThực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay


Thế nhưng bên cạnh đó là một bộ phận thanh niên đua đòi, hư hỏng đang “lớn mạnh”
cùng với sự phát triển của Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa.
Trong nền kinh tế hội nhập, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng và rộng khắp.
Chúng ta văn minh hơn, đời sống sung túc hơn. Nhưng đó chưa phải tất cả.
Sự phát triển nhanh chóng cũng dẫn đến rất nhiều vấn đề tiêu cực trong xã hội. Đáng
nói hơn cả là sự tha hóa của một bộ phận trẻ.
-> Các chuẩn mực đạo đức đang bị phá hoại nghiêm trọng!
6
Đặt vấn đềThực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay


Tệ nạn xã hội đang len lỏi khắp nơi. Thanh niên ngày nay
nghiện ngập, lô đề, cờ bạc nhiều không kể hết
7
Đặt vấn đềThực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay


Internet bùng nổ làm xuất hiện một loại “nghiện” mới không kém phần
nguy hiểm, đó là “nghiện Game”
8
Đặt vấn đềThực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay
Không khó gì để bắt gặp các hành vi thiếu văn hóa, vô ý thức của nhiều thanh
niên Việt Nam hiện nay
9
Đặt vấn đềThực trạng đạo đức lối sống thế hệ trẻ Việt Nam hiện nay… và còn rất nhiều nữa …
10
Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Nội dung học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
11
Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhMột là, học trung với nước, hiếu với dân,suốt đời đấu tranh cho sự nghiệp giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người .
Bài học chính trong đời tôi là tuyệt
đối và hoàn toàn cống hiến đời
mình cho sự nghiệp giải phóng và
thống nhất Tổ quốc,giải phóng giai
cấp công nhân và dân tộc bị áp
bức,cho sự thắng lợi của
CNXH,cho sự hợp tác anh em và
hòa bình giữa các dân tộc.
12
Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhHai là, học cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, đời riêng trong sáng, nếp
sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường.
Chính "nghĩa là không tà, thẳng thắn,
đứng đắn". Đối với mình thì không tự
Kiệ họ
đ ầ luôn luôn chịu khóm c tập,
cao, tự Cại,n
cầKitiếnlà ộtiếtđkiệluônức cù,ểsiêng m ếtểkilao
u ần làlao ộng cần lao m điểnăng; ệm
Cệm b , luôn m s tự ki động, ti đ
Liêm là luôn luôn tôn trọng, gìn giữ của công
phátng ển đitiếhoạch,stiềnchtữacủềunăng dân,
thờitri có kế u hay, sáng ủao,đi a nhân suất
độ gian, ề t kiệm ửa c ạ có dở...
và của dân; phải trong sạch, không tham
Đối a ớiước, ciủthìbkhông nkhông ỷclấp không ,
ccao; không lười ảnếthânịnh hótkhông xa xỉ
ủ v n ngườ a bi ng, mình, ại,
lam; không tham địa vị, không tham tiền tài,
trên, ựa dẫm; thấkhinh ngđộbừa bãi; không
không hoang phí, không ng ưới; luôn vụ
d không xem y rõ lao ười d là nghĩa
không tham sung sướng, không ham người
Chính
luôn giLiêmhình nguồnkhông liên ồốn, ạchè
phô trương độlà thức, sống, nguhoan nh
ữ liêng, chân thành, khiêm t n h
thiêngthái
tâng bốc mình...
phúc ủa lu bù... trá,
đoàn kết, thật thà,ckhông dối ta... lừa lọc.
chén chúng
Đối với việc thì để việc công lên trên, lên
trước việc tư, việc nhà...


13
Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
“ Một dân tộc, một đảng và
mỗi con người, ngày hôm qua
Hồ Chí Chí công vô tư, là làm ợiất cứ vinhân
Minh cũng phân biệt l b ích cá ệc gì
cũng cávĩ đại, Chísn c hấp dưn lớchỉ
là có ứ mình ẫ
và chủ nghĩa đừng nghĩ đếcông vôtrước,tính
nhân. t là
n,
bi có thể gất định ều: nay vẫn
không nh hôm
tốt ết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì
ồm 5 đi
nhân c mọvì l liêm.yêu a cách ca
đượ dân, i người c mến và
nhân, nghĩa, trí, dũng,ợi ích Bủi dưỡng

ợi, nếu chí dạ không là quét
ngực hànhlòngcông vô tư trong
phẩạng. ất đạo đức cần, kiệm, liêm,
mm ch Th
schí chủ vôntưa, nếu sa vào chủ
sáng ữ cá nhân, nâng cao
chính, ạchcông nghĩa là để vững vàng
đạo đức : “Giàu ng. nhân”.lo trước
nghĩa cá “phải
qua mọi thử tháchcách mạsang không quyến
rũ, nghèo khó không thể chuyển hạ (tiênvũ
thiên hạ, vui sau thiên lay, uy
thiên hạ chi ưu nhit ưu, hậu thiên hạ
không thể khuấ phục”.
chi lạc nhi lạc). Chủ nghĩa cá nhân
chỉ biết đến mình, muốn “mọi người vì
mình”. Nó là giặc nội xâm, còn
nguy hiểm hơn cả giặc ngoại xâm.
Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Ba là, học đức tin tuyệt đối vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân
và hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân; luôn nhân ái, vị tha, khoan dung và
nhân hậu với con người.Hồ Chí Minh có tình thương bao la đối với con người. Tình thương đó
“Trong mỗi người mỗi gia
gắn liền niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh và trí tuệ của nhân dân. Người
đình đều có một nỗi đau khổ
luôn dạy cán bộ Đảng viên việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc
riêng và gộp cả những nỗi
gì có hại cho dân phải hết sức tránh; phải gần dân, hiểu dân, học dân,
đau khổ riêng của mỗi người,
kính trọng nhân dân; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.
mỗi gia đình lại thì thành nỗi
Người phê phán quyết liệt đầu óc “quan cách mạng” và tự mình, Người
đau khổ của tôi.”
thường xuyên đi xuống cơ sở để tìm hiểu, “lắng nghe ý kiến của Đảng
viên, của nhân dân, của những người không quan trọng” là người có uy
tín rất cao và sức hấp dẫn rất lớn, song không bao giờ Hồ Chí Minh đặt
mình cao hơn nhân dân, chỉ tâm niệm suốt đời là công bộc của nhân
dân, “như một người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt trận”.

15
Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Bốn là, học tập gương về ý chí và nghị lực tinh thần to lớn,
quyết tâm vượt qua thử thách, gian nguy để đạt được mục đích cuộc sống.
Cuộc đời cách mạng của Hồ Chí Minh là một chuỗi những năm
tháng vô cùng gian khổ.
Song nhờ ý chí và nghị l“Muốn nênn to nghiệp lớn Minh đã bình
ực tinh thầ sự lớn, Hồ Chí
tĩnh, kiên cường, chủ động vượt qua mọphải cao” gian nguy, kiên
Tinh thần càng i thử thách
trì mục đích cuộc sống, bảo vệ chân lí, giữ vững quan điểm cách
Nhât ký trong tù - HCM
̣
mạng của mình
16
Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
1. Xác định đúng vị trí,vai trò của đạo đức đối với cá nhân.
Phương pháp học tập và làm theo
tấm gương đạo đức HCM
17
Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
1.Xác định đúng vị trí,vai trò của đạo đức đối với cá nhân.


 Đối với các dân tộc phương Đông giàu tình cảm,trọng đạo ly,việc tu
dưỡng đạo đức của mỗi cá nhân,mỗi con người có vai trò vô cùng quan
trọng.Riêng với thế hệ trẻ,đặc biệt là sinh viên thì việc tu dưỡng có vai trò
quan trọng hơn,vì đây là ”thế hệ tương lai của nước nhà”.
 Trong xã hội mỗi người có một công việc,tài năng và vị trí khác
nhau,người làm việc to,người làm việc nhỏ,nhưng ai giữ được đạo đức
cách mạng đều là người cao thượng.
 Việc thực hiện tốt đạo đức cách mạng trong đời sống hằng ngày của
mỗi cá nhân không chỉ có tác dụng tôn vinh,nâng cao giá trị của chính họ
mà còn tạo sức mạnh nội sinh,giúp họ vượt qua khó khăn,thử
thách.Người viết” Có đạo đức cách mạng thì khi gặp khó khăn ,gian
khổ,thất bại thì không sợ sệt,lùi bước…khi gặp thuận lợi và thành công
thì giữ vững tinh thần gian khổ,chất phác, khiêm tốn”.

18
Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
2. Xác định đúng vị trí,vai trò của đạo đức đối với cá nhân.


Người đã sớm xác định những phẩm chất đạo đức tối cần thiết cho tầng
lớp sinh viên và thanh niên trí thức. Đó là “sáu cái yêu”:

Yêu Tổ quốc: Yêu là phải làm cho đất nước giàu mạnh.Muốn cho Tổ
quốc giàu mạnh phải ra sức lao động,tăng gia sản xuất,thực hành tiết
kiêm.
Yêu nhân dân: Hiểu rõ sinh hoạt của nhân dân và chia sẻ những vui
buồn,những công tác nặng nhọc với nhân dân.
Yêu CNXH: Vì có tiến lên CNXH thì nhân dân sẽ ngày càng ấm
no,hạnh phúc.
Yêu lao động: Đây là biểu hiện của “ba cái yêu” trên.Nếu không có lao
động thì chỉ là nói suông.
Yêu khoa học và kỷ luật: Bởi vì tiến lên CNXH thì phải có khoa học và
kỷ luật.

19
Phương pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
Trong học tập,rèn luyện,phải kết hợp lý luận với thực hành,học tập
với lao động;phải chống mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân,chống
tư tưởng hám danh,hám lợi.HCM chỉ rõ”Điều gì phải,thì phải cố làm
cho kỳ được,dù là việc nhỏ.Điều gì trái,thì hết sức tránh,dù là một
điều trái nhỏ”
Trong tình hình hiện nay, để phong trào học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của sinh viên có hiệu quả, đòi hỏi
phải có sự phối kết hợp của nhiều nhân tố: sự giáo dục và việc tự tu
dưỡng, rèn luyện của sinh viên; sự nêu gương của mọi người trong
xã hội, của bố mẹ trong gia đình, của cán bộ Đảng viên, của các
thầy cô giáo, các cán bộ quản lí giáo dục và sự hướng dẫn của dư
luận xã hội và pháp luật. Nếu coi thường một trong những nhân tố
trên, việc học tập và rèn luyện sẽ khó đạt được những kết quả như
mong muốn.
20
21
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản