Tầm nhìn và sứ mạng của thương hiệu

Chia sẻ: Dương Quốc Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
316
lượt xem
134
download

Tầm nhìn và sứ mạng của thương hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tầm nhìn thương hiệu gợi ra một định hướng cho tương lai. Sứ mạng của một thương hiệu là khái niệm dùng để chỉ mục đích của thương hiệu đó, lý do và ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại của nó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tầm nhìn và sứ mạng của thương hiệu

  1. Tầm nhìn và sứ mạng của thương hiệu  Tầm nhìn thương hiệu gợi ra một  định hướng cho tương lai. Sứ  mạng của một thương hiệu là  khái niệm dùng  để  chỉ  mục  đích  của thương hiệu đó, lý do và ý nghĩa của sự ra đời và tồn tại của   nó.   Tầm   nhìn   thương   hiệu   Tầm nhìn thương hiệu gợi ra một định hướng cho tương lai, một khát vọng của một thương hiệu về   những  điều mà  nó muốn  đạt tới. Tầm nhìn là  một hình  ảnh, một bức tranh sinh  động về   điều có   thể  xảy ra của một thương hiệu trong tương lai. Khi  đề  cập  đến một  ý  định, một mục  đích mang  tính   chiến   lược,   chúng   ta   thường   hay  hình   tượng   hóa   nó   bằng   một  hình   ảnh  của  tương  lai.     Tầm nhìn bao hàm  ý  nghĩa của một tiêu chuẩn tuyệt hảo, một  điều lý  tưởng. Nó  mang tính lựa   chọn một trong những giá  trị tuyệt vời nhất của một thương hiệu. Tầm nhìn còn có  tính chất của   một   sự   độc   đáo,   nó   ám   chỉ   đển   việc   tạo   ra   một   điều   gì   đó   đặc   biệt.    Tầm nhìn thương hiệu là một thông điệp ngắn gọn và xuyên suốt định hướng hoạt động đường dài  cho một thương hiệu. Vai trò  của tầm nhìn giống như  một thấu kính hội tụ  tất cả  sức mạnh của   một thương hiệu vào một điểm chung. Doanh nghiệp thông qua tầm nhìn sẽ định hướng được đâu   là   việc   cần   làm   và   đâu   là   việc   không   cần   làm   của   một   thương   hiệu.     Tầm nhìn thương hiệu của Tập  đoàn khách sạn Sofitel ngắn gọn nhưng  đã  thể  hiện  được khát   vọng trở  thành một tiêu chuẩn của sự  tuyệt hảo:   “Được công nhận là thước  đo của sự  tuyệt hảo   trong   ngành   khách   sạn   rất   cao   cấp   trên   thế   giới”.   Tầm nhìn thương hiệu của IBM thể hiện vị thế dẫn đầu của mình trong ngành công nghệ cao: “Tại  IBM, chúng tôi phấn  đấu  để  luôn giữ  vị  trí  một công ty dẫn  đầu về  sáng tạo và  phát triển trong  ngành công nghiệp công nghệ cao, bao gồm hệ thống máy tính, phần mềm, hệ thống mạng, thiết  bị lưu trữ, và vi điện tử. Chúng tôi truyển tải công nghệ cao sang giá trị thiết thực cho khách hàng   thông qua các giải pháp và dịch vụ chuyên nghiệp trên toàn thế giới”. Đây là tầm nhìn được vị chủ   tịch mới của IBM, Low Gerster lập ra vào  đầu thập niên 90 khi IBM gặp phải rất nhiều vấn  đề   nghiêm trọng. “  Điều  đầu tiên tôi cần làm ngay lập tức là  xây dựng một tầm nhìn mới cho IBM”.  Tầm nhìn thương hiệu là trọng tâm của một chiến lược thương hiệu:  Khi đã có một tầm nhìn cho tương lai của một thương hiệu, trách nhiệm của nhà lãnh đạo là phải  
  2. truyền tải tầm nhìn này đến mọi thành viên của tổ chức, biến nó thành một tầm nhìn chung được   chia   sẻ   bởi   tất   cả   mọi   người.   Tầm   nhìn   thương   hiệu   phải   đạt   được   các   tiêu   chuẩn   ­            Thống   nhất   một   mục   tiêu   xuyên   suốt   của   công   ty   ở   mọi   cấp ­            Tạo   sự   nhất   quán   trong   việc   lãnh   đạo ­            Động   viên   tinh   thần   nhân   viên   và   quản   lý ­            Định   hướng   sử   dụng   nguồn   tà i   nguyên Tạo   tiền   đề   cho   việc   xây   dựng   mục   tiêu   và   chỉ   tiêu   trong   cùng   một   định   hướng. Sứ   mạng   thương   hiệu   Sứ mạng của một thương hiệu là khái niệm dùng để chỉ mục đích của thương hiệu đó, lý do và ý  nghĩa   của   sự   ra   đời   và   tồn   tại   của   nó.    Việc xác định một bản tuyên bố sứ mạng đúng đắn đóng vai trò rất quan trọng cho sự thành công   của một thương hiệu. Trước hết, nó  tạo cơ  sở  quan trọng cho việc lựa chọn  đúng  đắn các mục   tiêu và chiến lược của công ty, mặt khác nó có tác dụng tạo lập và củng cố hình ảnh của thương  hiệu trước công chúng xã  hội, cũng như  tạo ra sự  hấp dấn  đến các  đối tượng liên quan (khách  hàng, cổ đông, đại lý, nhà cung cấp, ngân hàng, chính phủ…) Một doanh nghiệp hiểu rõ sứ mạng   của mình sẽ có nhiều cơ hội để thành công hơn doanh nghiệp không thể hiện rõ lý do về sự hiện   hữu   của   mình.    Một bản tuyên bố sứ mạng tốt phải được xây dựng trên cơ sở định hướng khách hàng, cho thấy ý   nghĩ, lợi ích của sản phẩm, dịch vụ và hoạt động của công ty đối với khách hàng. Sứ mạng công   ty cần dựa trên nền tảng là  khung hình 3 chiều của Dereck F.Abell về  trọng tâm của hoạt  động  kinh   doanh.   Đó   là   9   nhân   tố   cấu   thành   chủ   yếu   của   một   bản   tuyên   bố   về   sứ   mạng   Khách   hàng:   Ai   là   người   tiêu   thụ   sản   phẩm   của   công   ty?   Johnson & Johnson “Chúng tôi tin rằng trách nhiệm hàng đầu của mình là đối với các bác sĩ, y tá,   bệnh nhân, các bà  mẹ  và  tất cả  những người khác, họ  sử  dụng sản phẩm và  dịch vụ  của chúng   tôi”   Sản   phẩm   hay   dịch   vụ:   dịch   vụ   hay   sản   phẩm   chính   của   công   ty   là   gì?   Sứ mạng của  Standard Oil Company “Standard Oil tiến hành sản xuất và kinh doanh dầu thô, khí  đốt tự  nhiên và  khí   đốt tự  nhiên hóa lỏng, sản xuất sản phẩm chất lượng cao cho xã  hội từ  các  
  3. nguyên vật liệu này, phân phối và  tiêu thụ  các sản phẩm, cung cấp các dịch vụ  liên hệ   đáng tin   cậy   với   mức   giá   hợp   lý   cho   người   tiêu   thụ”.   Thị   trường:   Công   ty   cạnh   tranh   ở   đâu?   Sứ mạng của Corning Glass Works “Chúng tôi cống hiến cho sự thành công hòan toàn của công   ty   Corning   Glass   Works   như   là   một   công   ty   cạnh   tranh   toàn   cầu”.   Công  nghệ:  Công  nghệ  có  phải là   mối  quan tâm  hàng  đầu của  công  ty hay không ?   Sứ mạng của Control Data “Control Data kinh doanh công nghệ điện tóan và vi điện tử ứng dụng  trong 2 lĩnh vực tổng quát. Phần cứng liên hệ đến điện tóan, các dịch vụ hỗ trợ trong ngành điện   tóan   bao   gồm   việc   xử   lý   bằng   máy   vi   tính,   thông   tin,   giáo   dục   và   tài   chính”   Quan tâm đến sự sống còn, phát triển và khả năng sinh lời: Công ty có ràng buộc với các   mục   tiêu   kinh   tế   hay   không?    Sứ mạng của Nhà xuất bản Mc Grawhill “Phục vụ nhu cầu toàn cầu đối với sự hiểu biết ở mức lợi   nhuận hợp lý bằng cách thu thập, đánh giá, sản xuất và phân phối các thông tin có giá trị để làm   lợi   cho   độc   giả,   nhân   viên,   tác   giả,   nhà   đầu   tư   và   xã   hội”.   Triết   lý:   Đâu   là   niềm   tin   cơ   bản,   giá   trị,   nguyện   vọng   và   các   triết   lý   của   công   ty   ?   Sứ mạng Mary Kay Comestics “Tất cả triết lý của Mary Kay dựa trên qui luật vàng: Tinh thần chia  sẻ và quan tâm, nơi đó con người sẵn sàng biếu tặng thời gian, kiến thức và kinh nghiệm của họ”.   Tự   đánh   giá:   năng   lực   đặc   biệt   hoặc   ưu   thế   cạnh   tranh   chủ   yếu   của   công   ty   là   gì?    Sứ mạng của Crown Zellerbach “Crown Zellerbach vượt đối thủ cạnh tranh bằng cách giải phóng   những   khả   năng   hữu   ích   và   sáng   tạo   cùng   với   năng   lực   tiềm   tàng   của   mỗi   nhân   viên”. Hình  ảnh cộng  đồng: Hình  ảnh cộng  đồng có  phải là  mối quan tâm chủ  yếu của công ty   hay   không?   Sứ mạng của Công ty hóa chất Dow Chemical “Chia sẻ trách nhiệm đối với thế giới trong việc bảo  vệ   môi   trường”   Quan   tâm   đến   nhân   viên:   Thái   độ   của   công   ty   đối   với   nhân   viên   như   thế   nào?     Sứ   mạng   của   Tập   đoàn   The   Wachovia   Corporation   “Tuyển   mộ,   phát   triển,   kích   thích,   khen  thưởng và  duy trì  những nhân viên có  khả  năng  đặc biệt, cung cấp cho họ  những  điều kiện làm  việc thuận lợi, sự lãnh đạo tốt, trả lương dựa vào thành tích và công việc, chương trình phúc lợi có  
  4. khả  năng thu hút cao, cơ  hội thăng tiến và  mức  độ  cao của sự  bảo  đảm công  ăn việc làm”.  
Đồng bộ tài khoản