Tạm tuyển công chức, viên chức chờ thi tuyển, xét tuyển

Chia sẻ: suphubeo

Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Nội vụ huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ huyện; các cơ quan, đơn vị nơi công chức, viên chức công tác. Cơ quan phối hợp (nếu có): không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản