Tạo Đồng Hồ Đếm Thời Gian Cho Powerpoint

Chia sẻ: carcassonno

Trong buồi thuyết trình sẽ ra sao khi bạn không thể vừa trình bày vừa xem tay đồng hồ mấy giờ rồi, thật là ngại, đôi khi cháy thời gian, đôi khi thì chậm chương trình hay chạy quá nhanh. Thật là phiền phức. Ngay ngày hôm nay bạn đã gỡ bỏ được chúng. Các bạn làm như sau:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản