Tạo hiệu ứng và liên kết trong POWERPOINT 2003

Chia sẻ: longquan88

Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng. 2. Vào menu Slide Show / Custom Animation Làm việc với hộp thoại sau:

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản