Tạo mẫu quần với Maya Cloth p05

Chia sẻ: Vong Phat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
93
lượt xem
23
download

Tạo mẫu quần với Maya Cloth p05

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TẠO VỎ BAO Nhấp vào dấu cộng phía trước pantsPattern để ra các cấp dưới. Nhấn Ctrl + nhấp chuột chọn panelsFront và curvesFront. Từ Main Menubar, nhấp chọn Display Show Show Selection. Trong cửa sổ Outliner, nhấp vào dấu cộng phía trước nhóm panelsFront để mở nó ra. Nhấp chọn panel4. Từ Main Menubar, nhấp chọn Cloth Create Garment. Trong cửa sổ Outliner, nhấp đúp vào cloth1 đổi tên thành pants. Trong khi pants vẫn còn đang được chọn, trong hộp Chanel, nhấp vào thẻ cpstitcher, thiết lập BaseResolution = 250. 1. Kết nối các phần của vỏ bao Trong cửa sổ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo mẫu quần với Maya Cloth p05

  1. TẠO MẪU QUẦN VỚI MAYA CLOTH (PHẦN 6) TẠO VỎ BAO Nhấp vào dấu cộng phía trước pantsPattern để ra các cấp dưới. Nhấn Ctrl + nhấp chuột chọn panelsFront và curvesFront. Từ Main Menubar, nhấp chọn Display > Show > Show Selection. Trong cửa sổ Outliner, nhấp vào dấu cộng phía trước nhóm panelsFront để mở nó ra. Nhấp chọn panel4.
  2. Từ Main Menubar, nhấp chọn Cloth > Create Garment. Trong cửa sổ Outliner, nhấp đúp vào cloth1 đổi tên thành pants.
  3. Trong khi pants vẫn còn đang được chọn, trong hộp Chanel, nhấp vào thẻ cpstitcher, thiết lập BaseResolution = 250. 1. Kết nối các phần của vỏ bao Trong cửa sổ Outliner, mở hai nhóm curvesBack và curvesFront. Nhấp chọn curves6.
  4. Từ Main Menubar, nhấp chọn Cloth > Create Seam. Lúc này, bạn thấy bên màn hình phối cảnh sẽ có những đường nối phần trước ống quần.
  5. Bằng cách chọn 1 hoặc 2 đường bao trong cửa sổ Outliner, rồi từ Main Menubar, nhấp chuột chọn Cloth > Create Seam với các đường bao sau đây: Trong cửa sổ Outliner chọn curve3, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner chọn curve21, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner chọn curve1, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner chọn curve24, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner nhấn Ctrl + nhấp chuột chọn curve8 và curve14, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner nhấn Ctrl + nhấp chuột chọn curve2 và curve15, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner nhấn Ctrl + nhấp chuột chọn curve4 và curve18, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner chọn curve17, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner chọn curve16, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner nhấn Ctrl + nhấp chuột chọn curve7 và curve12, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner chọn curve11, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner chọn curve32, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner chọn curve33, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner nhấn Ctrl + nhấp chuột chọn curve25 và curve28, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner nhấn Ctrl + nhấp chuột chọn curve26 và curve30, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner nhấn Ctrl + nhấp chuột chọn curve20 và curve31, chọn Cloth > Create Seam. Trong cửa sổ Outliner nhấn Ctrl + nhấp chuột chọn curve22 và curve34, chọn Cloth > Create Seam. Hình dưới đã được tạo vỏ bao hoàn chỉnh:
  6. Từ Main Menubar, nhấp chọn Display > Hide > HideCloth > All. Với lệnh trên là bạn đã cho ẩn tất cả các đường bao và panel. Nhấn phím số 5 để tạo bóng cho quần.
  7.  
Đồng bộ tài khoản