Tạo mới file Design File

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
147
lượt xem
53
download

Tạo mới file Design File

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tạo mới file Design File dữ liệu của MicroStation gọi là Design file. MicroStation chỉ cho phép người sử dụng mở và làm việc với một Design file tại một thời điểm, file này gọi là Active Design File

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo mới file Design File

  1. Tạo mới file Design File dữ liệu của MicroStation gọi là Design file. MicroStation chỉ cho phép người sử dụng mở và làm việc với một Design file tại một thời điểm, file này gọi là Active Design File. Nếu tiến hành mở một Design file trong khi có một Design file khác đang mở sẵn, MicroStation sẽ tự động đóng file đầu tiên lại. Tuy nhiên, MicroStation cho phép ngừời sử dụng có thể tham khảo nội dung của các Design file khác bằng cách mở các file DGN đó dưới dạng các file tham khảo (Reference files). Design file trong MicroStation được tạo bằng cách copy các thông số từ một file DGN chuẩn (Seed File) bằng một trong các cách sau: - Sử dụng MicroStation Manager - Tạo khi đang làm việc với MicroStation - Cũng có thể chọn File >Save As ... - Dùng các lệnh của hệ điều hành Sử dụng MicroStation Manager Kích hoạt MicroStation, xuất hiện hộp thoại MicroStation Manager.
  2. Chọn menu File > chọn New (Hoặc Ctrl + N ), xuất hiện hộp thoại Create Design File
  3. Chọn tên ổ đĩa, thư mục sẽ chứa file DGN mới trong hộp Drives. Nhập tên file cần tạo mới vào cửa sổ Files : ví dụ 123_Dd .dgn Chọn Seed file trong phần Select..., Chọn thư mục chứa seed file bằng cách bấm vào phím Drives, chọn seed file cho bản đồ cần lập Bấm OK Tạo Design File khi đang làm việc với MicroStation 1. Từ menu File của MicroStation chọn New
  4. Xuất hiện hộp hội thoại Create Design File Thực hiện các bước tương tự như trên Cũng có thể chọn File >Save As ... để tạo ra một file tương tự file đang mở với một tên khác Hoặc cũng có thể dùng các lệnh của hệ điều hành để copy Seed file sang một file .DGN có tên mới
Đồng bộ tài khoản