Tạo phiếu điều tra mức độ hài lòng của khách hàng khó hay dễ?

Chia sẻ: teamwork2010

Hiện nay, nắm vững được nhu cầu của khách hàng là yếu tổ thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Các phiếu điều tra về mức độ hài lòng sẽ hỗ trợ khá nhiều trong việc thu thập và phân tích ý kiến đóng góp của khách hàng, đồng thời từ đó tìm hiểu sâu hơn suy nghĩ của khách hàng về các sản phẩm được cung cấp.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản