Tạo thông báo ngày giờ hiện tại bằng Macromedia Flash

Chia sẻ: luan218

Tạo thông báo ngày giờ hiện tại bằng Macromedia Flash Trong bài này, bạn sẽ được học cách tạo ra một file thông báo ngày tháng hiện tại bằng flash. Chỉ việc sử dụng đoạn mã code cho sẵn để tạo nhanh chóng file này. Bạn có thể đặt file này trên các website, tại vị trí cần hiển thị ngày giờ hiện tại.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản