Tạo trang bìa trong Word 2007

Chia sẻ: chutieuchuathieulam

Một trong những tính nãng rất hay mới có của Word 2007 là công cụ tạo trang bìa (Cover Page) với nhiều trýờng dữ liệu tùy chọn làm cho bản tài liệu của bạn trở nên cực kỳ chuyên nghiệp

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản