Tạo và sử dụng hộp thư điện tử (E-mail)

Chia sẻ: quangvinhk3

Mục đích sử dụng email: Gửi và nhận thư bằng email có tính nhanh chóng, rẻ tiền và hiện đại. Ta có thể gửi tài liệu, hình ảnh… qua email. Cùng một nội dung thư có thể gửi cho nhiều người ….

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tạo và sử dụng hộp thư điện tử (E-mail)

SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)

Mục đích sử dụng email:
-Gửi và nhận thư bằng email có tính
nhanh chóng, rẻ tiền và hiện đại.
- Ta có thể gửi tài liệu, hình ảnh… qua
email.
-Cùng một nội dung thư có thể gửi cho
nhiều người ….
1
Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)

I. Tạo một địa chỉ e_mail
trong Yahoo!
Bước 1:
-Khởi động vào chương trình Internet
Explorer.
-Từ dòng address nhập vào địa chỉ
mail.yahoo.com.vn
2
Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)

Bước 2:
- Nhấp chuột vào Đăng Ký ta bắt
đầu điền đầy đủ các thông tin mà
Yahoo! yêu cầu:
+ Thông tin cá nhân:
Họ và Tên, ngày tháng năm sinh,
giới tính, quốc gia đang sống.
3

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
4

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
5

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)

- Đặt địa chỉ Email.
- Nhập mật mã.
- Xác nhận lại mật mã.
6

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)

+ Để phòng trường hợp bạn quên
mật khẩu:
- Nhập địa chỉ Email thay thế (email
khác với mail yahoo).
- Nhập câu hỏi bảo mật
.


- Nhập câu trả lời cho câu hỏi bảo
mật
7

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
8

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
- Nhập vào mã hiển thị
Đánh dấu vào ô “Bạn đồng ý không?” để
đồng ý với những quy định của yahoo
đưa ra
- Nhấp vào nút Tạo tµikho¶n.
 
9

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
- Yahoo! Thông báo bạn đã tạo thành công
10

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)

Chú ý: Trong quá trình tạo
hộp thư nếu bị sai bước nào
hoặc địa chỉ email cần tạo
đã có người khác sử dụng
Yahoo! sẽ báo và ta thiết lập
lại bước đó cho đúng rồi
nhấp lại “ ạo tµikho¶n”
T   .
11

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
Lần đầu tiên nhận mail: Từ màn hình
thông báo địa chỉ email đã được tạo.
Nhấp vào “Tiếp”.
12

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
Màn hình gửi và nhận thư
13

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)

II: GỬI VÀ NHẬN THƯ VỚI
YAHOO MAIL
Thực hiện:
- Khởi động vào chương trình
Internet Explorer.
- Từ dòng address nhập vào địa
chỉ mail.yahoo.com.vn
14

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
- Nhập vào địa chỉ email vừa tạo tại dòng “.
N Nhập mật khẩu vào dòng
- Sau đó nhấp vào nút
15

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
 Màn hình gửi và nhận thư có 5 mục chính:
 + Chứa hộp thư đến.
 + Chứa thư nháp.
 + Chứa thư đã gửi đi.
 + Chứa thư rác.
 + Thùng rác (Chứa thư bị xoá).16

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
•+ Chứa hộp thư đến.
•+ Chứa thư nháp.
•+ Chứa thư đã gửi đi.
•+ Chứa thư rác.
•+ Thùng rác (Chứa thư bị xoá).
17

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
1. Gửi thư:
- Ta nhấp vào nút “Soạn thư”.
18

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)

- Màn hình viết thư có 4 mục chính:
+Đến địa chỉ người nhận (bắt buộc phải
có).
+ Nhập chủ đề (không bắt buộc).
+ Viết nội dung thư vào chỗ trống dành để
viết thư.
+ Gửi theo tập tin đính kèm ta nhấn vào
“đính kèm”.
19

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
20

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)

Sau khi nhấn vào “Đính kèm” để gửi tập
tin đính kèm, hộp thoại Choose file xuất
hiện, chỉ cho thư mục máy tính của bạn.
Nhấp lên file mà bạn muốn gửi.
Chờ giây lát trong khi ch­¬ng r
t×nh  Ó m  
ki
ta  é  t
r ® an oµn  cña ie    .
fl sÏgöi
- Nhấn trở lại “Đính kèm” lần nữa nÕ u 
göit m files kh¸ .
m uèn   hª   c
21

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)

- Sau khi đã hoàn tất việc viết thư, đính
kèm file, điền địa chỉ người nhận, chủ
đề thư ta nhấp vào nút “Gửi” để gửi
thư đi.
- Muốn gửi cho nhiều người cùng lúc ta
nhập nhiều địa chỉ vào ô “Đến”, mỗi địa
chỉ cách nhau bởi dấu chÊm   ẩy “;”.
ph

22

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
Yahoo! Thông báo thư đã được gửi – OK.
23

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
2 Nhận thư:
 Ta nhấp chuột vào nút “Kiểm tra thư”, hoặc
vào “Thư đến” để đọc thư (con số trong
ngoặc đơn là số lượng thư đến chưa đọc).
24

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
- Ta nhấp vào chñ  ® Ò thư
muốn đọc.

25

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
- Để nhận một file ta nhấp chuột vào t n 
ª
fl gÇ n biểu tượng kẹp giấy.
ie 
26

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
T¶ixuèng Ëp i
  t tn


27

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
- Mở trực tiếp: chọn “Open”.
- Lưu về máy: chọn “Save”.
- Huỷ bỏ lựa: chọn “Cancel”
28

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
- Trả lời thư: ta nhấp vào “t ¶ êi để trả
r l ”
lời thư. Thực hiện giống như việc soạn
thư.
29

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ (E_MAIL)
3. Xoá thư:
 Để xoá một thư hoặc nhiều thư ta nhấp chọn
vào trước thư đó rồi nhấn lệnh “Xo¸”.
30

Trường Tiểu học Quảng Tiến 2 – 7/2009
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản