Tập đọc 2 - MẸ ỐM (9)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
217
lượt xem
23
download

Tập đọc 2 - MẸ ỐM (9)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Đọc lưu loát, trôi chảy toàn bài - Đọc đúng các từ và câu . - Biết đọc diễn cảm bài thơ - đọc đúng nhịp điệu bài thơ, giọng nhẹ nhàng, tình cảm . 2. Hiểu ý nghĩa của bài : Tình cảm yêu thương sâu sắc, sự hiếu thảo , lòng biết ơn của bạn nhỏ với người mẹ bị ốm. 3. Học thuộc lòng bài thơ 4. Giáo dục HS biết hiếu thảo với mẹ, chăm sóc mẹ khi bị ốm, luôn làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc 2 - MẸ ỐM (9)

  1. T p c M M (9) I/ M c ích, yêu c u 1. c lưu loát, trôi ch y toàn bài - c úng các t và câu . - Bi t c di n c m bài thơ - c úng nh p i u bài thơ, gi ng nh nhàng, tình c m . 2. Hi u ý nghĩa c a bài : Tình c m yêu thương sâu s c, s hi u th o , lòng bi t ơn c a b n nh v i ngư i m b m. 3. H c thu c lòng bài thơ 4. Giáo d c HS bi t hi u th o v i m , chăm sóc m khi b m, luôn làm cho m vui lòng. II/ dùng d y - h c : - Tranh minh ho trong SGKth- v t th c : Cơi tr u - B ng ph vi t s n câu, kh thơ hư ng d n HS c
  2. III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh A. Bài cũ : - Ki m tra 2 HS c n i ti p nhau bài D - HS c Mèn bênh v c k y u, tr l i câu h i v n i dung bài h c SGK. B D y bài m i : 1/ Gi i thi u bài :Cho hs xem tranh bài -hs quan sát tranh và nêu nh n xét tâp c và nêu nh n xet v tranh. .B c tranh cho th y tình c m sâu s c c a m I ngư I v I nhau. Bài thơ M mc a -hs l ng nghe nhà thơ Tr n ăng khoa giup các em hi u ư c tình c m c a làng xóm i v i ngư i b m, nhưng sâu n ng hơn v n là tình c m c a ngư i con iv im . 2/ Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài a. Luy n c: - G i HS n i ti p nhau c 7 kh thơ ( c 3 lư t) - HS c thành ti ng (14 em) - GV s a l i phát âm, cách c cho HS - Hư ng d n ng t ngh hơi m t s câu
  3. thơ ( GV ghi s n b ng ph ) Lá tr u / khô gi a cơi tr u Truy n ki u / g p l i trên u b y nay - HS v ch chéo các ch ngh hơi trong các câu thơ. Cánh màn/ khép l ng c ngày ru ng vư n / v ng m cu c cày s m trưa - G i 1-2 HS c l i kh thơ v a Sáng nay tr i mưa rào hư ng d n. N ng trong trái chín/ ng t ngào hương bay - G i HS c th m ph n chú thích cu i bài : cơi tr u, y sĩ, truy n Ki u - HS luy n c theo c p - HS luy n c theo c p : - 1-2 em c to trư c l p - G i 1-2 HS c c bài - HS l ng nghe - Gv c di n c m toàn bài v i gi ng nh nhàng, tình c m, chuy n gi ng linh ho t phù h p v i n i dung t ng kh thơ. b. Tìm hi u bài - Hư ng d n HS c th m, c lư t, suy nghĩ, tr l i các câu h i SGK. - G i HS c thành ti ng hai kh thơ u. - HS c và tr l i câu h i - H i : Em hi u nh ng câu thơ sau , mu n - Nh ng câu thơ cho ta bi t m b n nói lên i u gì ? nh m, lá tr u khô n m gi a cơi tr u “ Lá tr u khô gi a cơi tr u vì m không ăn ư c, truy n Ki u g p l i vì m không c ư c, ru ng
  4. ………………………….. vư n v ng m vì m m không làm l ng ư c. Ru ng vư n v ng m cu c cày s m trưa” Ý1:M m - G i HS c kh thơ th 3 và tr l i câu H i :S quan tâm c a làng xóm v I m c kh 3 và tr l I câu h I:cô bác b n nh như th nào? xóm làng n thăm,ngư I cho tr ng , cho cam... Ý2:M b s t hàng xóm n thăm -YC u hs c o n4,5 tr l I câu h I:nh ng chi ti t nào cho th y tình yêu - hs c o n4,5 tr l I câu h I thương sâu s c c a b n nh Iv Im ? Ý3:Tình yêu thương sâu s c c a b n nh Iv Im -Yêu c u hs c kh 6,7và cho bi t:chi tii t nào cho th yngư I m có ý nghĩa to l n I v I b n nh ? + B n nh th y m là ngư i có ý nghĩa to l n i v i mình: Yêu c u hs c lư t toàn và nêu Iýc a bài M là t nư c, tháng ngày c a con. Tình c yêu thương sâu s c,s hi u th o và lòng bi t ơn c a b n nh c. Hư ng d n c di n c m và HTL bài v I ngư I m b m. thơ - M i t c 1 em i di n thi c di n - GV m i 3 HS c n i ti p nhau ( m i c m. em 2 kh thơ, em th 3 c 3 kh thơ) - L p nh n xét – ghi i m - Hư ng d n HS tìm gi ng c úng, th
  5. hi n ư c n i dung. - HS nh m c bài thơ - Hư ng d n c l p luy n c di n c m 1- - Thi c h c thu c lòng t ng kh 2 kh thơ tiêu bi u. thơ, bài thơ. + Cách làm : - Tình c m yêu thương, sâu s c, s hi u th o, lòng bi t ơn c a b n nh + GV c di n c m kh thơ làm m u. và ngư i m b m. + HS luy n c di n c m kh thơ theo + M t vài HS thi c di n c m trư c l p - Gv theo dõi, u n n n, nh n xét - Gv t ch c cho HS thi h c thu c lòng t ng kh thơ, c bài thơ. - GV ghi i m, tuyên dương nh ng em thu c c bài thơ. 3. C ng c , d n dò: - GV h i HS v ý nghĩa c a bài thơ M m. - GV nh n xét ti t h c - V nhà ti p t c h c thu c lòng bài thơ * Bài sau : D Mèn bênh v c b n y u (tt)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản