Tập đọc 4 - ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH (Tiết 16 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
342
lượt xem
54
download

Tập đọc 4 - ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH (Tiết 16 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Đọc lưu loát toàn bài,nghỉ hơi đúng ở những câu dài, đọc diễn cảm bài văn với giọng kể và tả chậm rải,nhẹ nhàng hợp với nội dung hồi tưởng lại niềm ao ước khi nhỏ, giọng vui nhanh khi thể hiện niềm xúc động,vui sướng. -Hiểu ý nghĩa của bài: Để vận động cậu bé lang thang đi học, chị phụ trách đã quan tâm tới ước mơ của cậu,làm cho cậu rất xúc động,vui sướng vì đư ợc thưởng đôi giày trongbuổi đến lớp đầu tiên. -Giáo dục hs có tấm lòng nhân hậu , hiểu được tâm lí của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc 4 - ĐÔI GIÀY BA TA MÀU XANH (Tiết 16 )

  1. T P C: ÔI GIÀY BA TA MÀU XANH (Ti t 16 ) I-M c tiêu: - c lưu loát toàn bài,ngh hơi úng nh ng câu dài, c di n c m bài văn v i gi ng k và t ch m r i,nh nhàng h p v i n i dung h i tư ng l i ni m ao ư c khi nh , gi ng vui nhanh khi th hi n ni m xúc ng,vui sư ng. -Hi u ý nghĩa c a bài: v n ng c u bé lang thang i h c, ch ph trách ã quan tâm t i ư c mơ c a c u,làm cho c u r t xúc ng,vui sư ng vì ư c thư ng ôi giày trongbu i nl p u tiên. -Giáo d c hs có t m lòng nhân h u , hi u ư c tâm lí c a ngư i khác t óv n ng và an i,khích l tinh th n ph n ch n hơn. II- dùng h c t p: -Tranh minh ho bài hoc sgk. III- Ho t ng d y và h c:
  2. Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: Ki m tra 2- 3 hs c thu c lòng bài thơ - 2 – 3 hs c bài . N u chúng mình có phép l , tr l i câu h i. -hs quan sát tranh và tr l i câu h i. -Nh n xét chung, ghi i m. 2- Bài m i: -M sgk. 2.1-Gi i thi u: -Hs quan sát tranh minh ho và cho -1 hs c toàn bài . bi t nh ng gì em bi t qua tranh? -Hs c n i ti p theo t ng o n . -Gv chuy n ý vào bài m i. + o n 1 : Ngày còn bé ….các b n tôi. -Hs m sgk. + o n 2 :Sau này …. nh y tưng tưng. 2.2-Luy n c và tìm hi u bài: -1 hs c chú gi i. a-Luy n c: -1 hs c o n 1. -1 hs c toàn bài. -G i 2 hs c n i ti p t ng o n ( 3 lư t hs c) -1 Hs c chú gi i. -Hs c toàn bài -hs l ng nghe. -Gv ch a l i ,ng t gi ng ,phát âm úng cho hs,chú ý câu c m và câu dài. *Toàn o n 1 c v i gi ng k và t -2 hs c o n 1 ,c l p c th m theo. ch m rãi.,nh n gi ng nh ng t
  3. ng :t v p ôi giày.:Choa ôi , p +Nhân v t Tôi trong o n văn là ch làm sao, ôm sát chân,dáng thon th , ph trách i Thi u niên Ti n phong. màu da tr i, hàng khuy d p . * o n 2 c gi ng vui hơn,khi th + Ch ư c mơ có m t ôi giày ba ta hi n ni n xúc ng ,vui sư ng c a c u màu bé lang thang lúc c u bé ư c t ng ôi xanh nư c bi n như anh h c a ch giày. + Nh ng câu văn :C giày ôm sát chân -Gv c m u toàn bài. ,thân giày làm b ng v i c ng ,dáng b-Tìm hi u bài:. thon th -1 hs c o n 1, c l p c th m theo ,màu v i như màu da tr i nh ng ngày và tr l ì câu h i. thu, .Ph n thân ôm sát c có hai hàng +Nhân v t Tôi trong o n văn là ai? khuy d p lu n 1 s i dây tr ng nh v t qua. +Ư c mơ c a ch ph trách i không tr thành hi n vì ch ch ư c tư ng +Ngày bé ch mơ ư c i u gì? tư ng c nh mang giày vào chân s +Nh ng câu văn nào t v p c a ôi bư c i nh nhàng và nhanh hơn trư c giày ba ta? con m t thèm mu n các b n ch . +V p c a ôi giày ba ta màu + Ư c mơ c a ch ph trách i có tr xanh. thành hi n th c không? - 1hs c o n 2 ,l p c th m và tr l i các câu h i. + o n 1 cho em bi t i u gì? +Ch ư c giao nhi m v ph i v n ng Lái, m t c u bé lang thang i
  4. -Ghi ý chính o n 1. h c. Và chuy n ý sang o n 2. + Lang thang là không có nhà ,không ngư i nuôi dư ng , s ng t m b trên -1 hs c o n2,l p c th m và tr ư ng ph . l i câu h i. +Vì ch ã theo Lái trên kh p các +Khi làm công tác i , ch ph trách ư ng ph . ư c giao nhi m v gì? + Ch quy t nh thư ng cho Lái ôi +Lang thang có nghĩa la fgif? giày ba ta màu xanh trong bu i u n l p. +Vì sao ch bi t ư c mơ c a c u bé +Vì ch mu n mang l i ni m h nh lang thang? phúc cho Lái. +Ch ã làm gì ng viên c u bé +Vì ch nghĩ Lái cũng như ch s r t Lái trong ngày u t i l p? sung sư ng khi ư c mơ c a mình +T i sao ch ph trách i l i ch n thành s th t. cách làm ó? +Tay Lái run run ,môi c u m p máy , m t h t nhìn ôi giày l i nhìn xu ng +Nh ng chi ti t nào nói lên s c m ôi bàn chân mình .Lúc ra kh i l p ng và ni m vui c a Lái khi nh n ôi ,c u c t 2 chi c giày vào nhai eo vào c nh y tưng tưng . giày? +Ni m vui và xúc ng c a Lái khi ư c t ng ôi giày. + o n 2 nói lên i u gì? +Ni m vui và s xúc ng c a Lái -Ghi ý chính o n 2. khi ư c ch ph trách t ng ôi giày -1 hs c toàn bài và tìm i ý bài, l p m i trong ngày u tiên n l p. c th m. -Hs nh c l i ý c a bài .
  5. -Gv ch t l i và ghi b ng. -2 hs c n i ti p , l p c th m theo. c- c di n c m: -l p l ng nghe. -2 hs c n i ti p 2 o n . -Gi i thi u o n văn c n c di n c m. - c theo nhóm ôi , nhóm 4 . -Gv c m u o n văn c n c di n -L p nh n xét c m. 3 hs c thi di n c m toàn bài . (Gv treo pa-nô o n văn :”Chao ôi……….thèm mu n c u các b n” ) -Y/c hs luy n c theo c p, theo nhóm -Hs tr l i câu h i. . +Là ngư i nhân h u , hi u tr em, bi t -Nh n xét c c a hs.,cho i m . quan tâm n ngư i khác. -Cho hs thi c toàn bài. +Tính c m thương yêu,bi t quan tâm và giúp ngư i có hoàn c nh khó -Nh n xét và ghi i m. khăn. 3- C ng c và d n dò: -Hs l ng nghe. -H i :+Qua bài văn em th y ch ph trách là ngư i như th nào? +Em rút ra i u gì b ích qua nhân v t ch ph trách ? -Giáo d c tư tư ng : Luôn có m t t m lòng nhân h u,c n tìm hi u tâm lí c a ngư i khác bi t ng viên , an i nh ng ngư i có hoàn c nh khó khăn.
  6. -Nh n xét ti t h c. -V nhà c di n c m bài văn và tìm hi u bài m i:Thưa chuy n v i m .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản