Tập đọc - BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT

Chia sẻ: corolla

1. Đọc trôi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng đọc hồn nhiên, vui tươi, rộn ràng. 2. Hiểu bài: - Hiểu các từ ngữ khó trong bài - Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài thơ - Học thuộc lòng bài thơ.

Nội dung Text: Tập đọc - BÀI CA VỀ TRÁI ĐẤT

T p c: BÀI CA V TRÁI T

I. M c tiêu, nhi m v :


1. c trôi ch y, di n c m bài thơ v i gi ng c h n nhiên, vui tươi, r n

ràng.


2. Hi u bài: - Hi u các t ng khó trong bài


- Hi u n i dung, ý nghĩa c a bài thơ


- H c thu c lòng bài thơ.


II. dùng d y h c:


- Tranh minh h a bài c trong SGK


- B ng ph ghi nh ng câu c n luy n c


III. Các ho t ng d y h c:Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh1. Ki m tra bài cũ: (4’-5’)
- Cho 2 HS ki m tra- GV nh n xét2. Bài m ia) Gi i thi u bài: (1’)b) Luy n c: (11’-12’)Ho t ng 1: GV c c bài


- C n c v i gi ng sôi n i, tha thi t. - HS l ng nghe

Chú ý ng t nh p, nh n gi ng.Ho t ng 2: Cho HS c- Cho HS c kh n i ti p - HS n i ti p nhau c3

kh ( c 2 lư t)- Cho HS c c bài và c chú gi i, gi i - 2 HS c c bài, 2 HS
nghĩa t c chú gi i, gi i nghĩa tHo t ng 3: GV c di n c m c bàic) Tìm hi u bài: (9’-10’)- GV m i l p trư ng ho c l p phó h c - HS c th m bài thơ và

t p lên i u khi n cho l p trao i tr l i các tr l i

câu h i:+ Hình nh trái t có gì p?+ Hi u 2 câu thơ cu i kh 2 nói gì?+ Chúng ta ph i làm gì gi bình yên

cho trái t+ Bài thơ mu n nói v i chúng ta i u

gì?- GV nh n xét và ch t l i
d) c di n c m: (7’-8’)Ho t ng 1: Hư ng d n HS c di n

c m- Chú ý nh ng ch c n ng t nh p, nh ng - M t s HS c t ng

t c n nh n gi ng kh thơ và c bài- T ch c thi c di n c m cho HS - 2-3 HS tham gia thi

c di n c mHo t ng 2: T ch c cho HS h c thu c - M t s HS c thu c

lòng lòng trư c l p- GV nh n xét và khen nh ng HS c

hay và thu c lòng t t- Cho HS hát bài Trái t này là c a

chúng em ( ư c nh c sĩ Trương Quang L c ph

nh c t bài thơ ang h c)
e) C ng c , d n dò: (2’)- GV nh n xét ti t h c và d n HS ti p t c

h c thu c lòng bài thơ và chu n b trư c bài

M t chuyên gia máy xúc
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản