Tập đọc, CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
399
lượt xem
17
download

Tập đọc, CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc trôi chảy, lưu loát những bài ca dao. - Đọc đúng các từ ngữ, câu khó, biết ngắt nghỉ đúng chỗ. - Biết đọc diễn cảm thể hiện sự thông cảm với việc lao động vất vả trên ruộng đồng của người nông dân. 2/ Hiểu nội dung những bài ca dao: Miêu tả nỗi vất vả của người nông dân lao động trên đồng ruộng, qua đó họ đã mang lại ấm no, hạnh phúc cho mọi người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc, CA DAO VỀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT

  1. T p c: CA DAO V LAO NG S N XU T I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c trôi ch y, lưu loát nh ng bài ca dao. - c úng các t ng , câu khó, bi t ng t ngh úng ch . - Bi t c di n c m th hi n s thông c m v i vi c lao ng v t v trên ru ng ng c a ngư i nông dân. 2/ Hi u n i dung nh ng bài ca dao: Miêu t n i v t v c a ngư i nông dân lao ng trên ng ru ng, qua ó h ã mang l i m no, h nh phúc cho m i ngư i. II. dùng d y h c: - Tranh minh ho trong SGK phóng to. - B ng ph ghi câu, bài c n luy n c. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c
  2. sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) GV ho c 1 HS khá gi i c 1 lư t. - Gi ng c th hi n s ng c m v i ngư i nông dân trong cu c s ng lao ng v t v . b) Cho HS c n i ti p. - M i HS c m t bài n i ti p nhau h t 3 bài. ( c 2 l n) c) Cho HS c c bài. - 2, 3 HS cc bài.
  3. d) GV c di n c m toàn bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) - Cho HS c l i các bài ca dao và tr l i các câu h i. Ho t ng 4: c di n c m và h c thu c lòng. (6-7’) - GV hư ng d n HS cách c bài ca dao. - Cho HS thi c di n c m. - HS luy n c bài ca dao. - GV nh n xét, khen nh ng HS c hay. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản