Tập đọc - CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ

Chia sẻ: corolla

1/ Đọc lưu loát và bước đầu biết đọc diễn cảm bài văn. - Giọng đọc nhẹ nhàng, ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả. - Đọc rõ giọng hồn nhiên, nhí nhảnh của bé Thu; giọng hiền từ, chậm rãi của người ông. 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài. - Thấy được vẻ đẹp của cây cối, hoa lá trong khu vườn nhỏ; hiểu được tình cảm yêu quý thiên nhiên của hai ông cháu trong bài. Từ đó có ý thức làm đẹp môi trường sống trong gia đình, xung quanh em. ...

Nội dung Text: Tập đọc - CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ

T p c: CHUY N M T KHU VƯ N NH

I. M c tiêu, nhi m v :


1/ c lưu loát và bư c u bi t c di n c m bài văn.


- Gi ng c nh nhàng, ng t ngh hơi úng ch , bi t nh n gi ng nh ng t

ng g i t .


- c rõ gi ng h n nhiên, nhí nh nh c a bé Thu; gi ng hi n t , ch m rãi

c a ngư i ông.


2/ Hi u các t ng trong bài.


- Th y ư c v p c a cây c i, hoa lá trong khu vư n nh ; hi u ư c tình

c m yêu quý thiên nhiên c a hai ông cháu trong bài. T ó có ý th c làm p môi

trư ng s ng trong gia ình, xung quanh em.


II. dùng d y h c:


- Tranh minh ho bài c trong SGK.


- B ng ph ghi s n các câu văn c n luy n c di n c m.


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Gi i thi u bài. (1’)2. Luy n c. (10-11’)a) GV c c bài 1 lư t (ho c cho 1 HS khá gi i c)b) Hư ng d n HS c o n n i ti p.- GV chia o n: 2 o n. - HS dùng bút chì ánh

d u o n.c) Cho HS c c bài.d) GV c di n c m toàn bài 1 l n.3. Tìm hi u bài. (9-10’)
- Cho HS c t ng o n và tr l i các câu h i.4. c di n c m. (6-7’)- GV c di n c m toàn bài 1 lư t.- GV chép m t o n c n luy n c lên b ng ph và

g ch dư i nh ng t c n nh n gi ng.- Cho HS c.- GV c di n c m toàn bài.5. C ng c , d n dò: (2’)- GV nh n xét ti t h c.- Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c.- Chu n b bài ti p.Rút kinh nghi m :
.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản