Tập đọc - HẠT GẠO LÀNG TA

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
291
lượt xem
24
download

Tập đọc - HẠT GẠO LÀNG TA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Đọc lưu loát bài thơ. Biết đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, tha thiết. - Hiểu ý nghĩa bài thơ: Ca ngợi những người làm nên hạt gạo thời chống Mĩ- hạt gạo được làm nên từ vị phù sa, từ nước có hương sen thơm, từ mồ hôi công sức của cha mẹ, của các bạn thiếu nhi. Hạt gạo là tấm lòng của hậu phương góp phàn vào chiến thắng của tiền tuyến. - Học thuộc lòng những khổ thơ em thích. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - HẠT GẠO LÀNG TA

  1. T p c : H T G O LÀNG TA I. M c tiêu, nhi m v : - c lưu loát bài thơ. Bi t c di n c m bài thơ v i gi ng nh nhàng, tình c m, tha thi t. - Hi u ý nghĩa bài thơ: Ca ng i nh ng ngư i làm nên h t g o th i ch ng Mĩ- h t g o ư c làm nên t v phù sa, t nư c có hương sen thơm, t m hôi công s c c a cha m , c a các b n thi u nhi. H t g o là t m lòng c a h u phương góp phàn vào chi n th ng c a ti n tuy n. - H c thu c lòng nh ng kh thơ em thích. II. dùng d y h c: - B ng ghi l i bài hát H t g o làng ta (n u có). III. Các ho t ng d y h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
  2. 1. Ki m tra: 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài . (1') Ho t ng 2: Luy n c. (10-11’) a) GV (ho c 1 HS) c bài thơ. -C n c v i gi ng nh nhàng, tha thi t. b) Cho HS c kh n i ti p. - Luy n c nh ng t ng khó. c) Cho HS c c bài thơ. d) GV c di n c m 1 l n toàn bài. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’)
  3. - Cho HS c t ng kh thơ và tr l i câu h i. Ho t ng 4: c di n c m và h c thu c lòng. (6- 7’) - GV c di n c m bài thơ 1 lư t. - ưa b ng ph ghi kh thơ c n luy n c. - Cho HS c c bài. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà h c thu c lòng kh thơ mình thích. - Chu n b bài ti p
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản