TẬP ĐỌC HẠT GẠO LÀNG TA

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát bài thơ – Giọng nhẹ nhàng – Tình cảm tha thiết. 2. Kĩ năng: - Hiểu ý nghĩa – Ca ngợi những người làm ra hạt gạo thời chống Mỹ – hạt gạo làm nên từ vị phù sa – từ nước có hương sen thơm – từ mồ hôi công sức của cha mẹ – các bạn thiếu nhi – hạt gạo – là tấm lòng của địa phương góp nên chiến thắng. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh phải biết quí trong hạt gạo, đó là do công sức con...

Nội dung Text: TẬP ĐỌC HẠT GẠO LÀNG TA

TẬP ĐỌC

HẠT GẠO LÀNG TA


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát bài thơ – Giọng nhẹ nhàng –
Tình cảm tha thiết.

2. Kĩ năng: - Hiểu ý nghĩa – Ca ngợi những người làm ra
hạt gạo thời chống Mỹ – hạt gạo làm nên từ vị phù sa – từ
nước có hương sen thơm – từ mồ hôi công sức của cha mẹ –
các bạn thiếu nhi – hạt gạo – là tấm lòng của địa phương góp
nên chiến thắng.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh phải biết quí trong hạt
gạo, đó là do công sức con người vất vả làm ra.

- Học thuộc lòng khổ thơ yêu thích.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Tranh vẽ phóng to.

+ HS: SGK.

III. Các hoạt động:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

“ Chuỗi ngọc lam “ - Học sinh đọc đoạn và trả
- Giáo viên nhận xét cho lời câu hỏi theo đoạn.

1’ điểm.

3. Giới thiệu bài mới:

- Bài học hôm nay sẽ giúp - Học sinh lắng nghe.
chúng ta hiểu rõ về giá trị
của hạt gạo thời kháng
34’
chiến chống Mĩ qua bài
10’
Hạt gạo làng ta.

4. Phát triển các hoạt Hoạt động lớp.

động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh luyện đọc.

Phương pháp: Đàm - 1 học sinh khá giỏi đọc
thoại, trực quan. toàn bài.

- Luyện đọc. - Học sinh lần lượt đọc

- Yêu cầu học sinh đọc từng khổ thơ.

tiếp từng khổ thơ. - Nêu cách phát âm đúng:
tr – s – tiền tuyến.

- Đọc lại âm: tr – s. Đọc
những tiếng – câu – đoạn
10’ • Giáo viên đọc mẫu.
có âm sai.

- Học sinh đọc phần chú
• Giáo viên kết hợp ghi từ
giải.
khó.
Hoạt động nhóm, cá
 Hoạt động 2: Hướng
nhân.
dẫn học sinh tìm hiểu bài.

Phương pháp: Đàm
thoại, trực quan. - Học sinh đọc khổ 1.

+ Câu hỏi 1: Em hiểu hạt - Dự kiến: vị phù sa –
gạo được làm nên từ hương sen thơm – công
những gì? lao của cha mẹ – nỗi vất
vả.
- Học sinh đọc khổ 2.
+ Câu hỏi 2: Những hình - Dự kiến: Giọt mồ hôi sa.
ảnh nào nói lên nỗi vất vả
………
của người nông dân?
Mẹ em xuống cấy.

- Hai dòng thơ cuối vẽ lên
hình ảnh trái ngược nhau:
cua ngoi lên bờ tìm chỗ
mát, còn mẹ lại bước chân
+ Câu hỏi 3 :Tuổi nhỏ đã xuống ruộng để cấy.
góp công sức như thế nào - Đọc khổ 4:
10’
để làm ra hạt gạo?
- Các bạn thiếu niên thay
cha anh ở chiến trường
gắng sức lao động – hạt

+ Câu hỏi 4 : Vì sao tác gạo – bát cơm.

giả gọi hạt gạo là “hạt - Hạt gạo được gọi là “hạt
vàng” ? vàng” vì hạt gạo rất quý,
được làm nên nhờ đất, nhờ
nước, nhờ mồ hôi,công
sức của bao người , góp
 Hoạt động 3: Rèn học phần chiến thắng chung
sinh đọc diễn cảm. của dân tộc .

Phương pháp: Đàm
thoại, giảng giải. Hoạt động lớp, cá nhân.
- Giáo viên hướng dẫn
học sinh đọc diễn cảm.

- Giáo viên đọc mẫu.

- Giọng đọc – nhẹ nhàng –
tình cảm tha thiết – ngắt
4’
nhịp theo ý câu thơ – dòng
1 và dòng 2 ngắt nhịp
- Hai, ba học sinh đọc
bằng 1 dấu phẩy.
diễn cảm.
- Dòng 2 – 3 đọc liền
1’ mạch và những dòng sau.

- 2 dòng có ý đối lập: cua
ngoi lên bờ, mẹ em xuống
- Giáo viên nhận xét, ghi
cấy.
điểm.
- Lần lượt học sinh đọc
 Hoạt động 4: Củng cố.
- Học bài xong em có suy diễn cảm bài thơ.
nghĩ gì? ( Quí hạt gạo) - Học sinh thi đọc diễn
- Học sinh hát bài Hạt gạo cảm.
làng ta.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Học sinh thuộc lòng bài
thơ hoặc khổ thơ em yêu
thích.

- Chuẩn bị: “Buôn Chư-
lênh đón cô giáo”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản