Tập đọc - HOA HỌC TRÒ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
302
lượt xem
38
download

Tập đọc - HOA HỌC TRÒ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Đọc trôi chảy toàn bài . Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng , suy tư , phù hợp với nội dung bài là ghi lại những phát hiện của tác giả về vẻ đẹp đặc biệt của hoa phượng , sự thay đổi bất ngờ của màu hoa theo thời gian . 2. Cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của hoa phượng qua ngòi bút miêu tả tài tình của tác giả ; hiểu ý nghĩa của hoa phượng – hoa học trò , đối với những học sinh đang ngồi trên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - HOA HỌC TRÒ

  1. T p c HOA H C TRÒ I) M c tiêu : 1. c trôi ch y toàn bài . Bi t c di n c m bài văn v i gi ng nh nhàng , suy tư , phù h p v i n i dung bài là ghi l i nh ng phát hi n c a tác gi v v p c bi t c a hoa phư ng , s thay i b t ng c a màu hoa theo th i gian . 2. C m nh n ư c v p c áo c a hoa phư ng qua ngòi bút miêu t tài tình c a tác gi ; hi u ý nghĩa c a hoa phư ng – hoa h c trò , i v i nh ng h c sinh ang ng i trên gh nhà trư ng . 3. Giáo d c : tình c m thân thi t i v i cây hoa phư ng trong nhà trư ng , tình b n , tình th y trò . II) dùng d y h c : Tranh minh ho bài c ho c nh v cây hoa phư ng .
  2. III) Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A.Bài cũ : + Gv g i 2 em c thuôc bài “Ch t t” và tr 2 em tr bài . l i câu h i trong sách . C l p theo dõi và b sung Gv nh n xét . . B.Bài m i : 1.Gv gi i thi u : “Hoa h c trò” Hs l ng nghe. 2. Hư ng d n luy n c và tìm hi u bài : a. Luy n c: - T ng nhóm 3 Hs n i ti p nhau c3 o n c a bài .- c2 n 3 lư t. * Gv hư ng d n xem tranh , nh hoa phư ng Hs c n i ti p . , lưu ý Hs s t d c sai : oá , tán hoa l n xoè ra , n i ni m bông phư ng ....- c úng câu h i th hi n tâm tr ng ng c nhiên cu c u h c trò ( Hoa n lúc nào mà b t ng d v y ? ) giúp hs hi u các t m i và khó trong Hs xem tranh. bài : phư ng , ph n t , vô tâm , tin th m . Chú ý các t khó c. * Hs c theo c p.
  3. * M t , hai Hs c c bài . * Gv c di n c m c bài . Nh n gi ng t ng ư c dùng m t cách n tư ng t v p c bi t c a hoa phư ng ; s thay ib t ng c a hoa theo th i gian : C m t lo t , c m t vùng , c m t góc tr i , muôn ngàn con bư m th m , xanh um , mát rư i , ngon lành , x p l i , e p , xoè ra , phơi ph i , tin th m , ng c nhiên , b t ng , chói l i , kêu vang , r c lên ... b) Tìm hi u bài : Hs c theo c p. + T i sao tác gi l i g i hoa phư ng là hoa 2 em c c bài. h c trò ? Hs l ng nghe. +V p cu hoa phư ng có gì c bi t ?
  4. _ Vì hoa phư ng g n gũi , quen thu c v i h c trò .Phư ng ư c tr ng trên các sân trư ng và n vào mùa thi c a h c trò . Th y màu hoa phư ng, h c trò nghĩ n kì thi và nh ng ngày ngh hè . Hoa phư ng g n v i k ni m c a r t nhi u h c trò v mái trư ng . + Hoa phư ng n r c, p không ph i m t oá mà c lo t , c m t vùng , c góc tr i ; màu s c như c ngàn con bư m th m u khít nhau . +Hoa phư ng g i c m giác v a bu n l i v a vui ; + Màu hoa phư ng i như th nào theo th i bu n vì k t thúc m t năm gian ? h c , s p xa mái trư ng ; vui vì báo hi u ư c ngh hè .
  5. + Hoa phư ng n nhanh n b t ng , màu phư ng m nh m làm kh p thành ph r c lên như nt t nhà nhà u dán câu i . • Gv yêu c u HS nói c m nh n cu em v bài văn . + Lúc u , màu hoa c) Hư ng d n c di n c m : phư ng là màu còn non . Có mưa , hoa càng tươi G i Hs c n i ti p và c di n c m . d u . D n d n , s hoa tăng , màu phư ng cũng m • Gv ch n o n văn cho hs thi c di n d n , r i hoa v i m t tr i c m: c o n2 chói l i , màu phư ng r c lên. Hs nêu c m nh n c a mình . 3 em c n i ti p . Hs thi c di n c m . 3. C ng c , d n dò : Nh n xét ti t h c . V nhà luy n c Hs l ng nghe v nhà làm t t.
  6. _ H c thu c bài thơ “Ch t t” SINH HO T L P ( ti t 23 ) I/ SƠ K T TU N : +Nh n xét tu n qua :hs i h c chuyên c n.Trong gi h c tham gia phát bi u xây d ng bài t t như:Dung, Th c , Th o , Nhi , Trư ng, Th o Vy. Thành ,Toàn . + Tham gia công tác i t t. +Th c hi n h i tr ng v sinh t t. +Truy bài u gi tương it t II/ NH NG ƯU I M VÀ T N T I ƯU I M: +Th c hi n t t vi c truy bài u gi . +Ghi chép bài y . +Tham gia m i ho t ng t t. T N T I: + Gi t qu n chưa t t. +H c t p không t p trung trong l p.( Cư ng , Vi n, Sơn, Th nh , Na, Như)
  7. +Còn nói chuy n như: Thành. , Hưng Nam., Y n. +Chưa, tham gia tích c c v sinh sân trư ng.(Thành, Hưng, Thuc.,Nga,Thiên). III/ BI N PHÁP KH C PH C : +T p l p t qu n, gv theo dõi , nh n xét c th . + i m danh sau khi v sinh sân trư ng,x p lo i thi ua . IV PHƯƠNG HƯ NG TU N N: -T 1 tr c l p. - Theo dõi các HS tham gia b i dư ng HS gi i,thu ti n h c phí. - Ki m tra sách v c a Sơn, Trí, Vi n, Cư ng, B o. -Ki m tra v sinh cá nhân ,móng tay, áo qu n c l p. -Thăm ph huynh em Như Vy, Thuý Vy,.( lúc 17 gi ngày 24 /2/ 2006) V /BÀI HÁT: Hát các bài hát i.
Đồng bộ tài khoản