Tập đọc - KÌ DIỆU RỪNG XANH

Chia sẻ: corolla

1/ Đọc trôi chảy toàn bài. - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng tả nhẹ nhàng, nhấn giọng ở từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rất lạ, những tình tiết bất ngờ, thú vị của cảnh vật trong rừng, sự ngưỡng mộ của tác giả với vẻ đẹp của rừng. 2/ Hiểu các từ ngữ trong bài văn. - Cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp kì diệu của rừng. Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi rừng xanh mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống,...

Nội dung Text: Tập đọc - KÌ DIỆU RỪNG XANH

T p c : KÌ DI U R NG XANH

I. M c tiêu, nhi m v :


1/ c trôi ch y toàn bài.


- Bi t c di n c m bài văn v i gi ng t nh nhàng, nh n gi ng t ng

miêu t v p r t l , nh ng tình ti t b t ng , thú v c a c nh v t trong r ng, s

ngư ng m c a tác gi v i v p c a r ng.


2/ Hi u các t ng trong bài văn.


- C m nh n ư c v p kì thú c a r ng; tình c m yêu m n, ngư ng m

c a tác gi iv iv p kì di u c a r ng. Hi u ý nghĩa c a bài: Ca ng i r ng

xanh mang l i v p cho cu c s ng, ni m h nh phúc cho con ngư i.


II. dùng d y h c:


- Truy n, tranh, nh v v p c a r ng, nh n m, con v t (n u có).


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra: (4’)- 2 HS c bài thơ và tr l i câu h i.2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: Luy n c. (11-12’)a) GV c toàn bài (ho c 1 HS c).b) Hư ng d n HS c o n n i ti p.- GV chia o n: 3 o n.- Luy n c các t ng : loanh quanh, lúp

xúp, s c s , m i mi t…
c) Hư ng d n HS c c bài.- Cho HS c chú gi i, gi i nghĩa t . - 2 HSd) GV c di n c m l i toàn bài.Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9’)- Cho HS c các o n văn và tr l i câu h i.Ho t ng 4: c di n c m. (6-7’)- GV hư ng d n gi ng c.- GV vi t o n văn c n luy n lên b ng ph

và hư ng d n HS cách c.- GV c m u o n văn m t l n.3. C ng c , d n dò: (2’)
- GV nh n xét ti t h c.- Yêu c u HS v nhà ti p t c luy n c.- Chu n b bài ti p.Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản