TẬP ĐỌC KÌ DIỆU RỪNG XANH

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Đọc trôi chảy toàn bài. - Biết đọc diễn cảm lời văn với giọng tả nhẹ nhàng, nhấn giọng ở từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rất lạ, những tình tiết bất ngờ, thú vị của cảnh vật trong rừng, sự ngưỡng mộ của tác giả với vẻ đẹp của rừng. 2. Kĩ năng: Cảm nhận vẻ đẹp kì thú của rừng, tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp kì diệu của rừng. 3. Thái độ: Học sinh hiểu được lợi ích của rừng xanh: mang lại vẻ đẹp cho cuộc...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TẬP ĐỌC KÌ DIỆU RỪNG XANH

TẬP ĐỌC
KÌ DIỆU RỪNG XANH


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Đọc trôi chảy toàn bài.

- Biết đọc diễn cảm lời văn với giọng tả nhẹ nhàng, nhấn
giọng ở từ ngữ miêu tả vẻ đẹp rất lạ, những tình tiết bất
ngờ, thú vị của cảnh vật trong rừng, sự ngưỡng mộ của tác
giả với vẻ đẹp của rừng.

2. Kĩ năng: Cảm nhận vẻ đẹp kì thú của rừng, tình cảm
yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp kì diệu của
rừng.

3. Thái độ: Học sinh hiểu được lợi ích của rừng xanh:
mang lại vẻ đẹp cho cuộc sống, niềm hạnh phúc cho con
người.

II. Chuẩn bị:
- Thầy:Bức tranh vẽ rừng khộp, ảnh sưu tầm về các con
vật.

- Trò : Vẽ tranh tả vẻ đẹp của cây nấm rừng - Vẽ muông
thú, vượn bạc má, chồn sóc, con hoẵng.

III. Các hoạt động:TG HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ:

- Tiết trước các em đã - 3 học sinh lên chọn hoa
được học bài “Tiếng đàn - Từng học sinh thực hiện
Ba-la-lai-ca trên sông các yêu cầu ghi sau mỗi
Đà”. Để xem các em có bông hoa + mời bạn nhận
nắm vững bài và có ôn bài xét.
ở nhà hay không, thầy sẽ
 Bông hoa 1: Đọc thuộc
kiểm tra bài các bạn. Trên
lòng bài thơ và tìm một
bảng thầy có một giỏ hoa
hình ảnh đẹp thể hiện sự
với những bông hoa kiến
gắn bó giữa con người với
thức. Thầy mời 3 bạn...lên thiên nhiên trong bài thơ.
chọn bông hoa mà mình  Bông hoa 2: Mời bạn
thích và thực hiện các yêu đọc 2 khổ thơ cuối và nêu
cầu ghi sau mỗi bông hoa. nội dung chính của bài

thơ?

 Bông hoa 3: Mời bạn
chọn đọc 2 khổ thơ mình
thích nhất và nêu giọng
đọc của bài thơ?

 Giáo viên nhận xét, cho
điểm sau mỗi câu trả lời
của học sinh

 Giáo viên nhận xét bài
cũ: Qua phần kiểm tra bài
cũ, thầy thấy các bạn về
nhà có học bài và...

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

- Các em có bao giờ được - Học sinh trả lời
đi chơi rừng hoặc ngắm
nhìn vẻ đẹp của rừng
chưa?

- Các em biết không, vẻ - Học sinh lắng nghe
đẹp của rừng xanh từ bao
đời nay luôn có sức hấp
dẫn kì diệu đối với con
người. Quan sát rừng
xanh, tận mắt ngắm nhìn
những công trình thiên
nhiên tạo nên từ hàng
chục, hàng trăm, hàng
nghìn năm nay, con người
sẽ có những cảm xúc kỳ
lạ, ngưỡng mộ, thán phục
trước vẻ đẹp thần bí. Bài
đọc “Kì diệu rừng xanh”
của nhà văn Nguyễn Phan
Hách hôm nay sẽ mang
đến cho các em những
cảm xúc đúng là như vậy
về vẻ đẹp của rừng xanh
 Giáo viên ghi bảng tựa
bài

33’ 4. Phát triển các hoạt
động:

8’ * Hoạt động 1: Luyện - Hoạt động lớp, cá nhân
đọc

Mục tiu: Rèn HS đọc
đúng

Phương pháp: Thực
hành, đàm thoại, giảng
giải.

- Thầy mời 1 bạn đọc toàn - 1 học sinh đọc toàn bài
bài. Thầy mời bạn ...

- Trước khi luyện đọc bài, - Học sinh đọc lại các từ
thầy lưu ý các em đọc khó
đúng các từ ngữ sau: lúp - Học sinh đọc từ khó có
xúp dưới bóng cây thưa, trong câu văn
lâu đài kiến trúc tân kì,
ánh nắng lọt qua lá trong
xanh, rừng rào rào chuyển
động ... (Giáo viên dán
lần lượt các thẻ từ ghi các
từ ngữ cần luyện vào cột
luyện đọc)

- Bài văn được chia thành - 3 đoạn
mấy đoạn? + Đoạn 1: từ đầu ... “lúp
xúp dưới chân”

+ Đoạn 2: Từ “Nắng trưa”
... “đưa mắt nhìn theo”

+ Đoạn 3: Còn lại

- Thầy mời 3 bạn xung - 3 học sinh đọc nối tiếp
phong đọc nối tiếp theo theo từng đoạn + mời bạn
từng đoạn. nhận xét

Thầy mời...
- 3 bạn đã đọc xong, 3 bạn - 3 học sinh khác đọc nối
có quyền mời 3 bạn khác tiếp lại + mời bạn nhận
đọc nối tiếp lại xét

- Thầy mời 1 bạn đọc lại
toàn bài

Thầy mời bạn...

- Để giúp các em nắm - Học sinh đọc giải nghĩa
nghĩa của một số từ ngữ, ở phần chú giải
thầy mời 1 bạn đọc phần
chú giải. Thầy mời bạn...

(Giáo viên đính thẻ từ có - Học sinh quan sát ảnh
ghi sẵn các từ ngữ đó vào các con vật: vượn bạc má,
cột tìm hiểu bài)  Giáo con mang...
viên treo ảnh  Giáo - Học sinh nêu các từ khó
viên giải thích từ khó (nếu khác.
học sinh nêu thêm)

- Để giúp các em nắm rõ - Học sinh lắng nghe
hơn nội dung bài, thầy sẽ
đọc lại toàn bài, các em
chú ý lắng nghe.

12’ * Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hoạt động nhóm, lớp
bài

Mục tiêu: Giúp HS nắm
được nội dung bài

Phương pháp: Thảo luận
nhóm, đàm thoại, giảng
giải

- Để đọc diễn cảm bài văn
này, ngoài việc đọc to, rõ,
các em còn phải nắm
vững nội dung.

- Giáo viên chia nhóm - Học sinh đếm số, nhớ số
ngẫu nhiên: Các em sẽ của mình
đếm số từ 1 đến 8, bắt đầu
số 1 là bạn...

+ Thầy mời các bạn có - Học sinh trở về nhóm,
cùng một số trở về vị trí ổn định, cử nhóm trưởng,
nhóm của mình thu ký.

- Giao việc:

+ Thầy mời bạn đại diện - Đại diện nhóm bốc thăm,
các nhóm lên bốc thăm đọc to yêu cầu làm việc
nội dung làm việc của của nhóm.
nhóm mình.

 Nhóm 1, 2:
- Đọc đoạn 1

- Những cây nấm rừng đã
khiến các bạn trẻ có
những liên tưởng thú vị
gì?

- Nêu ý đoạn 1?

 Nhóm 3, 4:
- Đọc đoạn 2

- Những muông thú trong
rừng đựơc miêu tả như thế
nào?

- Nêu ý đoạn 2

 Nhóm 5, 6:
- Đọc đoạn 3

- Vì sao rừng khộp được
gọi là “giang sơn vàng
rợi”?

- Nêu ý đoạn 3

 Nhóm 7, 8:
- Đọc lại toàn bài

- Nêu cảm nghĩ khi đọc
đoạn văn trên?

- Nêu nội dung chính của
bài?

- Yêu cầu các nhóm thảo - Học sinh thảo luận
luận

+ Các nhóm sẽ tiến hành
các nội dung thảo luận
của nhóm mình trong thời
gian 5 phút.

- Các nhóm trình bày kết
quả

+ Để biết xem đứng trước
những cây nấm rừng ngộ
nghĩnh, đáng yêu, các bạn
trẻ đã có những liên tưởng
ra sao? Thầy mời phần
báo cáo của nhóm 1:

- Một vạt nấm rừng mộc
suốt dọc lối đi như một
thành phố nấm, mỗi chiếc
nấm là một lâu đài kiến
trúc tân kì, tác giả tưởng
mình như người khổng lồ
đi lạc vào kinh đô của một
vương quốc tí hon với
những đền đài, miếu mạo,
cung điện lúp xúp dưới
chân

- Ý đoạn 1: Vẻ đẹp kì bí
lãng mạn của vương quốc
nấm.

- Nhóm 2 + các nhóm cón
lại nhận xét, bổ sung.

- Giáo viên hỏi thêm: Vì - Vì hình dáng cây nấm
sao những cây nấm gợi đặc biệt
lên những liên tưởng như
vậy?

 Giáo viên giới thiệu lại - Học sinh quan sát ảnh
ảnh cây nấm: giống như
những ngôi nhà có vòm
mái tròn trong những bức
tranh truyện cổ.

- Những liên tưởng ấy - Trở nên đẹp thêm, vẻ
làm cảnh vật đẹp như thế đẹp thêm lãng mạn, thần
nào? bí của truyện cổ.

 Giáo viên chốt +
chuyển ý: Những liên
tưởng ấy làm con người
tưởng như đang sống
trong thế giới xa xưa của
những câu chuyện cổ tích,
thần thoại, thế giới có
những ông vua, hoàng
hậu, công chúa, hoàng tử,
tiên, bụt và những phép
thần thông, biến hóa...Thế
trong thế giới ấy, muông
thú trong rừng hiện lên và
được tác giả miêu tả ra
sao? Thầy mời nhóm 4:

- Những con vượn bạc má
ôm con gọn ghẽ chuyền
nhanh như tia chớp,
những con chồn sóc với
chùm lông đuôi to đẹp vút
qua không kịp đưa mắt
nhìn theo; những con
mang vàng đang ăn cỏ,
những chiếc chân vàng
giẫm trên thảm lá vàng 
muông thú nhanh nhẹn,
tinh nghịch, dễ thương,
đáng yêu.

- Ý đoạn 2: Sự sống động
đầy bất ngờ của muông
thú.

- Nhóm 3 + các nhóm
khác nhận xét, bổ sung.

- Sự có mặt của muông - Sự xuất hiện thoắt ẩn,
thú đã mang lại vẻ đẹp gì thoắt hiện của muông thú
cho cảnh rừng? làm cho cảnh rừng trở nên
sống động, đầy bất ngờ,
những điều kì thú.

 Giáo viên chốt + chuyển
ý: Muông thú trong rừng
được miêu tả sống động,
đầy sức hấp dẫn. Thế tại
sao rừng khộp được gọi là
“giang sơn vàng rợi”?
Mời phần trình bày của
nhóm 5:

- Vì sự hòa quyện của rất
nhiều sắc vàng trong một
không gian rộng lớn: rừng
khộp lá úa vàng như cảnh
mùa thu (lá vàng trên cây,
thảm lá vàng dưới gốc),
những con mang vàng lẫn
vào sàng của lá khộp, sắc
nắng cũng rực vàng nơi
nơi...
- Ý đoạn 3: Giới thiệu
rừng khộp

- Học sinh nhóm khác
nhận xét

- Giáo viên treo tranh - Học sinh quan sát tranh
“Rừng khộp”

 Giáo viên chốt + chuyển
ý: Rừng khộp hiện lên
trong sự miêu tả của tác
giả thật đẹp. Đây cũng là
loại rừng đặc trưng của
nước ta. Thế sau khi tìm
hiểu xong toàn bài, các
em có suy nghĩ gì? Thầy
mời nhóm 7 nêu suy nghĩ
của mình.

- Giúp em thấy yêu mến
hơn những cánh rừng và
mong muốn tất cả mọi
người hãy bảo vệ vẻ đẹp
tự nhiên của rừng.

- Đại ý: Ca ngợi rừng
xanh mang lại vẻ đẹp cho
cuộc sống, niềm hạnh
phúc cho mọi người.

9’ * Hoạt động 3: L. đọc - Hoạt động nhóm, cá
diễn cảm nhân

Mục tiêu: Rèn HS đọc
diễn cảm

Phương pháp: Thảo
luận, thực hành

- Để đọc diễn cảm, ngoài - Học sinh thảo luận nhóm
việc đọc đúng, nắm nội đôi
dung, chúng ta cần đọc
từng đoạn với giọng như
thế nào? Thầy mời các
bạn thảo luận nhóm đôi
trong 2 phút.

- Học sinh nêu, các nhóm
khác bổ sung

+ Đoạn 1: đọc chậm rãi,
thể hiện thái độ ngỡ
ngàng, ngưỡng mộ.

+ Đoạn 2: đọc nhanh ở
những câu miêu tả hình
ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện
của muông thú.

+ Đoạn 3: đọc chậm rãi,
thong thả ở những câu
cuối miêu tả vẻ thơ mộng
của cánh rừng trong sắc
vàng mênh mông, nhấn
giọng ở những từ ngữ
miêu tả đặc điểm nổi bật
của cảnh.

- Mời 1 bạn đọc lại toàn - 1 học sinh đọc lại
bài. Thầy mời...

- Thầy sẽ chọn mỗi dãy 3 - Học sinh đọc + mời bạn
bạn, đọc tiếp sức từng nhận xét
đoạn (2 vòng)

 Giáo viên nhận xét,
động viên, tuyên dương
học sinh

4’ * Hoạt động 4: Củng cố

- Thi đua: “Ai nhanh hơn? - Học sinh đại diện 2 dãy
Ai diễn cảm hơn?” (2 đọc + đặt câu hỏi lẫn nhau
dãy)” Mỗi dãy cử 1 bạn
chọn đọc diễn cảm một
đoạn mà mình thích nhất.

- Trưng bày tranh vẽ của - Học sinh trưng bày +
học sinh giới thiệu thực vật, động
vật trong từng ích lợi của
rừng

 Giáo viên nhận xét,
tuyên dương

1’ 5. Tổng kết - dặn dò:

- Dặn dò: Xem lại bài

- Chuẩn bị: Trước cổng
trời

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản