Tập đọc - NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

Chia sẻ: corolla

- Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các từ phiên âm tiếng nước ngoài: A-ri-tôn, Xi-xin. Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chuyện phù hợp những tình tiết bất ngờ của câu chuyện. - Hiểu những từ ngữ trong câu chuyện. Hiểu nội dung câu chuyện: Ca ngợi sự thông minh, tình cảm gắn bó đáng quý của loài cá heo với con người. Cá heo là bạn của con người.

Nội dung Text: Tập đọc - NHỮNG NGƯỜI BẠN TỐT

T p c : NH NG NGƯ I B N T T

I. M c tiêu, nhi m v :


- c trôi ch y toàn bài, c úng các t phiên âm ti ng nư c ngoài: A-ri-

tôn, Xi-xin.


Bi t c di n c m bài văn v i gi ng k chuy n phù h p nh ng tình ti t

b t ng c a câu chuy n.


- Hi u nh ng t ng trong câu chuy n.


Hi u n i dung câu chuy n: Ca ng i s thông minh, tình c m g n bó áng

quý c a loài cá heo v i con ngư i. Cá heo là b n c a con ngư i.


II. dùng d y h c:


- Truy n, tranh, nh v cá heo.


III. Các ho t ng d y h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
1. Ki m tra: (4’)2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài . (1')Ho t ng 2: Luy n c.a) GV (ho c 1 HS) c toàn bài.b) Cho HS c o n n i ti p.- GV chia o n: 4 o n.- Cho HS c n i ti p.- Cho HS luy n c các t ng : A-ri-tôn, Xi-xin,

yêu thích, bu m.c) HS c c bài trư c l p.
- Cho HS c c bài. - 2 HS- Cho HS c chú gi i, gi i nghĩa t .d) GV c di n c m toàn bài 1 l n.Ho t ng 3: Tìm hi u bài.- Cho HS c t ng o n và tr l i câu h i.Ho t ng 4: c di n c m.- GV hư ng d n gi ng c.- Cho HS c.3. C ng c , d n dò:- GV nh n xét ti t h c.- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản