TẬP ĐỌC PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG

Chia sẻ: phuongthanh3

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó phát âm. 2. Kĩ năng: - Biết đọc diễn cảm bài văn với với nhịp điệu chậm rãi, giọng trầm, tha thiết, nhấn giọng từ ngữ miêu tả vẻ đẹp uy nghiêm của đền Hùng; vẻ hùng vĩ của cảnh vật thiên nhiên. - Hiểu nội dung ý nghĩa của bài; các từ ngữ, câu, đoạn trong bài, hiểu ý chính của bài. 3. Thái độ: - Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và vùng đất tổ đồng thời bày tỏ niềm thành...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TẬP ĐỌC PHONG CẢNH ĐỀN HÙNG

TẬP ĐỌC

PHONG CẢNH ĐỀN HÙNGI. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát toàn bài, đọc đúng các từ ngữ
khó phát âm.

2. Kĩ năng: - Biết đọc diễn cảm bài văn với với nhịp
điệu chậm rãi, giọng trầm, tha thiết, nhấn giọng từ ngữ
miêu tả vẻ đẹp uy nghiêm của đền Hùng; vẻ hùng vĩ của
cảnh vật thiên nhiên.

- Hiểu nội dung ý nghĩa của bài; các từ ngữ, câu, đoạn
trong bài, hiểu ý chính của bài.

3. Thái độ: - Ca ngợi vẻ đẹp tráng lệ của đền Hùng và
vùng đất tổ đồng thời bày tỏ niềm thành kính thiêng liêng
của mỗi con người trước cội nguồn dân tộc.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Tranh minh hoa chủ điểm, về bài đọc, tranh ảnh về
đền Hùng. Bảng phụ viết sẵn đoạn văn.

+ HS: Tranh ảnh sưu tầm, SGK.
III. Các hoạt động:T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ: “Hộp thư mật.”

- Giáo viên gọi học sinh - Học sinh lắng nghe.
đọc bài và trả lời câu hỏi:
- Học sinh trả lời.
+ Tìm chi tiết chứng tỏ
người liên lạc trong hộp
thư mật rất khéo léo?

+ Nêu cách lấy thư và gửi
báo cáo của chú Hai Long?

- Giáo viên nhận xét, cho
1’
điểm.

3. Giới thiệu bài mới:
30’
“Phong cảnh đền Hùng.”
6’ Hoạt động lớp, cá nhân .
4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn luyện đọc.

Mục tiêu:Rèn đọc đúng , - Học sinh đọc toàn bài, cả
mạch lạc lớp đọc thầm.
Phương pháp: Đàm thoại,
- Học sinh luyện đọc các từ
giảng giải.
ngữ khó.
- Giáo viên yêu cầu học
sinh đọc bài.
- Nhiều học sinh đọc thành
- Giáo viên hướng dẫn học tiếng (mỗi lần xuống dòng
sinh đọc đúng từ ngữ khó, là một).
dễ lẫn mà học sinh đọc
- 1 học sinh đọc – cả lớp
chưa chính xác.
đọc thầm. Các em nêu thêm
VD: Chót vót, dập dờn, uy
từ ngữ chưa (nếu có).
nghiêm vòi vọi, sừng sững,
ngã ba Hạc …

- Yêu cầu học sinh đọc các
từ ngữ trong sách để chú
giải.
- Giáo viên giúp học sinh
15’ hiểu các từ này.

- Giáo viên đọc diễn cảm
toàn bài với nhịp điệu Hoạt động nhóm, lớp.
chậm rãi, giọng trầm, tha
thiết, nhấn giọng các từ
ngữ miêu tả (như yêu cầu). Hoạt động 2: Tìm hiểu
bài.

Mục tiêu: Giúp HS nắm - Học sinh phát biểu.
được nội dung bài học - Bài văn viết về cảnh đền
Phương pháp: Thảo luận. Hùng, cảnh thiên nhiên
vùng núi Nghĩa, huyện Lâm
- Giáo viên tổ chức cho
Thao, tỉnh Phú Thọ, thờ các
học sinh trao đổi thảo luận,
vị vua Hùng, tổ tiên dân tộc.
tìm hiểu bài dựa theo các
câu hỏi ở SGK. - Các vua Hùng là những
người đầu tiên lập nước
- Bài văn viết về cảnh vật
Văn Lang, cách đây hơn
gì? Ở nơi nào? 1000 năm
- Hãy kể những điều em
biết về các vua Hùng?

 Giáo viên bổ sung: Theo
truyền thuyết, Lạc Long
- Học sinh đọc thầm đoạn 2
Quân phong cho con trai
– 3, trả lời câu hỏi.
trưởng làm vua nước Văn
- Cảnh núi Ba Vì  truyền
Lang, xưng là Hùng
thuyết Sơn Tinh – Thuỷ
Vương, đóng đô ở thành
Tinh: sự nghiệp dựng nước.
Phong Châu. Hùng Vương
truyền được 18 đời, trị vì Núi Sóc Sơn  truyền

2621 năm. thuyết Thánh Giống: chống
giặc ngoại xâm.
- Giáo viên yêu cầu học
sinh đọc thầm đoạn 2 – 3, Hình ảnh nước mốc đá

trả lời câu hỏi. thế  truyền thuyết An
Dương Vương: sự nghiệp
- Những cảnh vật nào ở
dựng nước và giữ nước của
đền Hùng gợi nhớ về
truyền thuyết sự nghiệp dân tộc. Giếng Ngọc 
dựng nước của dân tộc. truyền thuyết Chữ Đồng Tử
Tên của các truyền thuyết và Tiên Dung: sự nghiệp
đó là gì? xây dựng đất nước của dân
tộc.
- Giáo viên bổ sung:

 Đền Hạ gợi nhớ sự tích
trăm trứng.

 Ngã Ba Hạc  sự tích
Sơn Tinh – Thuỷ Tinh.

 Đền Trung  nơi thờ
Tổ Hùng Vương  sự tích - 1 học sinh đọc:
Bánh chưng bánh giầy.
 Mỗi con núi, con suối, “Dù ai đi ngược về xuôi.
dòng sông mái đền ở vùng Nhớ ngãy giỗ Tổ mùng mười
đất Tổ đều gợi nhớ về tháng ba.”
những ngày xa xưa, cội
- Học sinh nêu suy nghĩ của
nguồn của dân tộc Việt
mình về câu ca dao.
Nam.
- Ca ngợi truyền thống tốt
- Giáo viên gọi học sinh
đẹp của người dân Việt
đọc câu ca dao về sự kiện
Nam thuỷ chung – luôn nhớ
ghi nhớ ngày giỗ tổ Hùng
về cội nguồn dân tộc.
Vương? Em hiểu câu ca
Nhắc nhở khuyên răn
dao ấy như thế nào?
mọi người, dù đi bất cứ nơi
đâu cũng luôn nhớ về cội
nguồn dân tộc.
 Giáo viên chốt: Theo
truyền thuyết vua Hùng
Vương thứ sáu đã hoá thân
bên gốc cây kim giao trên
đỉnh núi Nghĩa Lĩnh vào
ngày 11/3 âm lịch 
5’
người Việt lấy ngày mùng
- Học sinh thảo luận rồi
mười tháng ba làm ngày
trình bày.
giỗ Tổ.
- Ca ngợi tình cảm thuỷ
Câu ca dao còn có nội
chung, biết ơn cội nguồn.
dung khuyên răn, nhắc nhở
mọi người dân Việt hướng - Học sinh gạch dưới các từ
về cội nguồn, đoàn kết ngữ và phát biểu.
cùng nhau chia sẻ, ngọt - Có khóm hải đường …
bùi. giếng Ngọc trong xanh.

- Giáo viên yêu cầu học
sinh thảo luận trong nhóm Hoạt động lớp, cá nhân.
để tìm hiểu ý nghĩa của
câu thơ.

- Gạch dưới từ ngữ miêu tả
cảnh đẹp thiên nhiên nơi
đền Hùng?
4’ - Nhiều học sinh luyện đọc
câu văn.

 Hoạt động 3: Rèn đọc
diễn cảm.

Mục tiêu: Rèn HS đọc
diễn cảm bài văn

Phương pháp: Đàm thoại,
1’
giảng giải.
- Học sinh thi đua đọc diễn
- Giáo viên hướng dẫn học cảm.
sinh xác lập kĩ thuật đọc
diễn cảm bài văn.

VD: Đền Thượng/ nằm
chót vót/ trên đỉnh núi
Nghĩa Tình.// Trước đền/
những khóm hải đường/ - Ca ngợi vẻ đẹp của đền
đâm bông rực đỏ, // những Hùng và vùng đất Tổ đồng
cánh bướm nhiều màu sắc/ thời bày tỏ niềm thành kính
bay dập dờn/ như múa của mỗi người đối với cội
quạt/ xoè hoa.// nguồn dân tộc.

- Giáo viên đọc diễn cảm - Học sinh nhận xét.
đoạn văn. Tổ chức cho học
sinh thi đua đọc diễn cảm
đoạn văn, bài văn. Hoạt động 4: Củng cố.

- Yêu cầu học sinh tìm nội
dung chính của bài.- Giáo viên nhận xét.5. Tổng kết - dặn dò:

- Xem lại bài.

- Chuẩn bị: “Cửa sông”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản