TẬP ĐỌC TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các tiếng phiên âm: Sin-le, Hít-le, Vin-hem-ten, Met-xi-na, Oóc-lêăng - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể tự nhiên, đọc đoạn đối thoại thể hiện đúng tính cách nhân vật: ông giá điềm đạm, thông minh, tên phát xít hống hách, dốt nát. 2. Kĩ năng: Nhận ra tiếng cười ngụ ý trong truyện: phát xít hống hách bị một cụ già cho bài học nhẹ nhàng mà sâu cay khiến hắn phải bẽ mặt. 3. Thái độ: Thông qua truyện vui, các em ngưỡng mộ tài năng của...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: TẬP ĐỌC TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT

TẬP ĐỌC

TÁC PHẨM CỦA SI-LE VÀ TÊN PHÁT XÍT


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng các tiếng
phiên âm: Sin-le, Hít-le, Vin-hem-ten, Met-xi-na, Oóc-lê-
ăng

- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể tự nhiên, đọc
đoạn đối thoại thể hiện đúng tính cách nhân vật: ông giá
điềm đạm, thông minh, tên phát xít hống hách, dốt nát.

2. Kĩ năng: Nhận ra tiếng cười ngụ ý trong truyện: phát
xít hống hách bị một cụ già cho bài học nhẹ nhàng mà sâu
cay khiến hắn phải bẽ mặt.

3. Thái độ: Thông qua truyện vui, các em ngưỡng mộ
tài năng của nhà văn Đức căm ghét những tên phát xít xâm
lược.

II. Chuẩn bị:

- Thầy: Tranh minh họa SGK/67 - Một số tác phẩm của
Sin-le (nếu có)
- Trò : SGK

III. Các hoạt động:T HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
G

1’ 1. Khởi động: - Hát

4’ 2. Bài cũ: “Sự sụp đổ của
chế độ A-pác-thai”

- Dưới chế độ a- pác- thai, - HS đọc bài và trả lời câu
người da đen bị đối xử như hỏi
thế nào?

- Vì sao cuộc đấu tranh
chống chế độ a- pác- thai
được đông đảo mọi người
trên thế giới ủng hộ?

 Giáo viên nhận xét bài cũ - Học sinh lắng nghe
qua phần kiểm tra bài cũ
1’ 3. Giới thiệu bài mới:

“Tác phẩm của Sin-le và
tên phát xít”

33’ 4. Phát triển các hoạt
động:

10’ * Hoạt động 1: Luyện đọc - Hoạt động cá nhân, lớp

Mục tiêu: Hướng dẫn học
sinh đọc đúng văn bản.

Phương pháp: Thực hành,
đàm thoại, giảng giải

- Thầy mời 1 bạn đọc toàn - 1 học sinh đọc toàn bài
bài

- Trước khi luyện đọc bài, - Học sinh đọc đồng thanh
thầy lưu ý các em đọc đúng cả lớp
các từ ngữ sau: Sin-le, Pa-
ri, Hít-le, Vin-hem-ten,
Mét-xi-na, Oóc-lê-ăng (GV
dán từ vào cột luyện đọc).

- Thầy có câu văn dài sau, - Học sinh thảo luận
thầy mời các bạn thảo luận
nhóm đôi tìm ra cách ngắt
nghỉ hơi trong 1 phút (GV
dán câu văn vào cột luyện
đọc)

- Mời 1 bạn đọc câu văn có - Một người cao tuổi ngồi
thể hiện cách ngắt nghỉ hơi. bên cửa sổ/ tay cầm cuốn
sách/ ngẩng đầu lạnh lùng
đáp bằng tiếng Pháp:/ Chào
ngài // - 1 học sinh ngắt
nghỉ câu trên bảng.

- Bài văn này được chia - 3 đoạn
thành mấy đoạn? Đoạn 1: Từ đầu đến chào
ngài

Đoạn 2: Tiếp theo... điềm
đạm trả lời
Đoạn 3: Còn lại

- Thầy mời 3 bản xung - 3 học sinh đọc nối tiếp +
phong đọc nối tiếp theo mời 3 bạn khác đọc.
từng đoạn. Sau khi đọc
xong, 3 bạn có quyền mời 3
bạn khác đọc nối tiếp lại.
Thầy mời bàn..., bạn...,
bạn...

- Thầy mời 1 bạn đọc lại - 1 học sinh đọc
toàn bài

- Để giúp các bạn nắm - Học sinh đọc giải nghĩa ở
nghĩa của một số từ ngữ, phần chú giải.
thầy mời 1 bạn đọc phần
chú giải  GV ghi bảng
vào cột tìm hiểu bài.

- Thầy giải thích từ khó - Học sinh nêu các từ khó
(nếu HS nêu thêm). khác

- Để giúp học sinh nắm rõ - Học sinh lắng nghe
hơn, thầy sẽ đọc lại toàn
bài, các em chú ý lắng
nghe.

10’ * Hoạt động 2: Tìm hiểu - Hoạt động nhóm, lớp
bài

Mục tiêu: Hướng dẫn học
sinh tìm hiểu nội dung bài.

Phương pháp: Thảo luận
nhóm, đàm thoại, giảng giải

- Để đọc diễn cảm văn bản
này, ngoài việc đọc to, rõ,
các em còn cần phải nắm
vững nội dung.

- Bạn nào cho thầy biết câu - Truyện xảy ra trên 1
chuyện xảy ra ở đâu? Tên chuyến tàu ở Pa-ri, thủ đô
phát xít đã nói gì khi gặp nước Pháp. Tên sĩ quan Đức
những người trên tàu? bước vào toa tàu, giơ thẳng
tay, hô to: “Hít-le muôn
năm”

- Giáo viên chia nhóm nhẫu - Học sinh đếm số, nhớ số
nhiên. Các em sẽ đếm từ 1 của mình.
đến 4, bắt đầu là bạn...

- Thầy mời các bạn có cùng - Học sinh trở về nhóm, ổn
số trở về vị trí nhóm của định, cử nhóm trưởng, thư
mình. kí.

- Yêu cầu học sinh thảo - Học sinh thảo luận
luận

 Giáo viên nhận xét

9’ * Hoạt động 3: Luyện đọc - Hoạt động nhóm, cá nhân

Mục tiêu: Rèn luyện học
sinh đọc diễn cảm.

Phương pháp: Thảo luận,
thực hành

- Để đọc diễn cảm, ngoài - Học sinh thảo luận nhóm
việc đọc đúng, nắm nội đôi
dung, chúng ta còn cần đọc
từng đoạn với giọng như
thế nào? Thầy mời các bạn
thảo luận nhóm đôi trong 2
phút.

- Mời bạn nêu giọng đọc? - Học sinh nêu, các bạn
khác bổ sung:

Đoạn 1: nhấn mạnh lời chào
của viên sĩ quan.

Đoạn 2: đọc những từ ngữ
tả thái độ hống hách của sĩ
quan. Sự điềm tĩnh, lạnh
lùng của ông già.

Đoạn 3: nhấn giọng lời nói
dốt của tên sĩ quan và lời
nói sâu cay của cụ.

- Mời 1 bạn đọc lại toàn bài - 1 học sinh đọc lại

- Thầy sẽ chọn mỗi dãy 3 - Học sinh đọc + mời bạn
bạn, đọc tiếp sức từng đoạn
(2 vòng). nhận xét

 Giáo viên nhận xét, tuyên
dương

4’ * Hoạt động 4: Củng cố

- Thi đua: Ai hay hơn? Ai
diễn cảm hơn? (2 dãy)

- Mỗi dãy cử 1 bạn chọn - Học sinh 2 dãy đọc + đặt
đọc diễn cảm 1 đoạn mà câu hỏi lẫn nhau.
mình thích nhất?

 Giáo viên nhận xét, tuyên
dương.

- Giáo viên giới thiệu thêm
một vài tác phẩm của Si-le
(nếu có).

1’ 5. Tổng kết - dặn dò:

- Xem lại bài

- Chuẩn bị: “Những người
bạn tốt”

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản