Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

TẬP ĐỌC TRÍ DŨNG SONG TOÀN

Chia sẻ: | Ngày: pdf 7 p | 10

0
226
views

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát , diễn cảm toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó. 2. Kĩ năng: - Đọc diễn cảm bài văn với giọng phân biệt lời các nhân vật 3. Thái độ: - Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài

TẬP ĐỌC TRÍ DŨNG SONG TOÀN
Nội dung Text

  1. TẬP ĐỌC TRÍ DŨNG SONG TOÀN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc lưu loát , diễn cảm toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó. 2. Kĩ năng: - Đọc diễn cảm bài văn với giọng phân biệt lời các nhân vật 3. Thái độ: - Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài II. Chuẩn bị: + GV: Tranh minh hoạ bài đọc SGK. Bảng phụ viết sẵn đoạn văn luyện đọc cho học sinh. + HS: SGK. III. Các hoạt động:
  2. T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC G GIÁO VIÊN SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: “Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng ” - Giáo viên gọi 3 học sinh - Học sinh lắng nghe, trả đọc bài và trả lời câu hỏi lời. trong SGK - Giáo viên nhận xét, cho 1’ điểm. 3. Giới thiệu bài mới: 30’ “Trí dũng song toàn 6’ ”. Hoạt động lớp, cá nhân. 4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc. Mục tiêu:HS đọc đúng văn - 1 học sinh khá giỏi đọc
  3. bản bài. Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Yêu cầu học sinh đọc bài. - Giáo viên chia đoạn bài văn để luyện đọc cho học sinh. - Đoạn 1: “Từ đầu …ra lẽ”. - Học sinh tiếp nối nhau đọc - Đoạn 2: “Tiếp theo từng đoạn và luyện đọc các …Liễu Thăng”. từ phát âm sai. - Đoạn 3: “Tiếp theo …ám - 1 học sinh đọc từ chú giải hại ông “ học sinh nêu thêm những từ - Đoạn 4: Đoạn còn lại. các em chưa hiểu. - Giáo viên kết hợp luyện 15’ đọc cho học sinh, phát âm - Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ chú giải, giáo viên kết hợp giảng từ cho học sinh:
  4. trí dũng song toàn , thám Hoạt động nhóm, lớp. hoa, Giang Văn Minh, Liễu Thăng , đồng trụ - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài. - Học sinh đọc thầm đoạn 1  Hoạt động 2: Tìm hiểu và 2. bài. Mục tiêu:HS cảm thụ được bài văn - Đẩy vua nhà Minh vào Phương pháp: Đàm thoại, hoàn cảnh vô tình thừa nhận giảng giải, thảo luận. sự vô lí của mình , từ đó dù - Yêu cầu học sinh đọc biết đã mắc mưu vẫn phải thầm các đoạn văn 1 và 2 bỏ lệ bắt nước góp giỗ Liễu của bài rồi trả lời câu hỏi. Thăng + Sứ thần Giang Văn Minh - Vì dám lấy việc quân đội làm cách nào để vua nhà 5’ cả 3 triều đại Nam Hán , Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Tống , Nguyên đều thảm Thăng ? bại trên sông Bach Đằng để đối lại
  5. + Vì sao vua nhà Minh sai - Vì ông vừa mưu trí, vừa người ám hại ông Giang bất khuất, không sợ chết, Văn Minh ? dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc Hoạt động lớp, cá nhân. + Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn ? - Học sinh luyện đọc đoạn  Hoạt động 3: Đọc diễn văn. cảm. Mục tiêu: HS đọc diễn cảm bài văn 4’ Phương pháp: Đàm thoại, - Học sinh thi đua đọc diễn giảng giải. cảm bài văn. - Giáo viên hướng dẫn học 1’ sinh xác lập kỹ thuật đọc diễn cảm bài văn, cách đọc, nhấn giọng, ngắt giọng
  6. đoạn văn sau: - “Một người khiêng người đàn ông ra xa. // Người anh mềm nhũn. // Người ta cấp cứu cho anh. // Ai đó thảng thốt kêu. //” Ô …/ này” // Rồi cầm cái chân cứng ngắt của nạn nhân giơ lên // thì ra là một cái chân gỗ//.  Hoạt động 4: Củng cố. - Cho học sinh chia nhóm thảo luận tìm nội dung chính của bài. 5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài. - Chuẩn bị: “Tiếng rao đêm”.
  7. - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản