TẬP ĐỌC TRÍ DŨNG SONG TOÀN

Chia sẻ: phuongthanh3

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát , diễn cảm toàn bài, đọc đúng các từ ngữ khó. 2. Kĩ năng: - Đọc diễn cảm bài văn với giọng phân biệt lời các nhân vật 3. Thái độ: - Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước khi đi sứ nước ngoài

Nội dung Text: TẬP ĐỌC TRÍ DŨNG SONG TOÀN

TẬP ĐỌC

TRÍ DŨNG SONG TOÀN


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát , diễn cảm toàn bài, đọc đúng
các từ ngữ khó.

2. Kĩ năng: - Đọc diễn cảm bài văn với giọng phân biệt
lời các nhân vật

3. Thái độ: - Ca ngợi sứ thần Giang Văn Minh trí dũng
song toàn, bảo vệ được quyền lợi và danh dự của đất nước
khi đi sứ nước ngoài

II. Chuẩn bị:

+ GV: Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

Bảng phụ viết sẵn đoạn văn luyện đọc cho
học sinh.

+ HS: SGK.

III. Các hoạt động:
T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ: “Nhà tài trợ đặc
biệt của Cách mạng ”

- Giáo viên gọi 3 học sinh
- Học sinh lắng nghe, trả
đọc bài và trả lời câu hỏi
lời.
trong SGK

- Giáo viên nhận xét, cho
1’
điểm.

3. Giới thiệu bài mới:
30’
“Trí dũng song toàn
6’
”.
Hoạt động lớp, cá nhân.
4. Phát triển các hoạt
động:

 Hoạt động 1: Luyện
đọc.

Mục tiêu:HS đọc đúng văn - 1 học sinh khá giỏi đọc
bản bài.

Phương pháp: Đàm thoại,
giảng giải.

- Yêu cầu học sinh đọc bài.

- Giáo viên chia đoạn bài
văn để luyện đọc cho học
sinh.

- Đoạn 1: “Từ đầu …ra lẽ”.
- Học sinh tiếp nối nhau đọc
- Đoạn 2: “Tiếp theo từng đoạn và luyện đọc các
…Liễu Thăng”. từ phát âm sai.
- Đoạn 3: “Tiếp theo …ám - 1 học sinh đọc từ chú giải
hại ông “ học sinh nêu thêm những từ
- Đoạn 4: Đoạn còn lại. các em chưa hiểu.

- Giáo viên kết hợp luyện
15’
đọc cho học sinh, phát âm

- Yêu cầu học sinh đọc từ
ngữ chú giải, giáo viên kết
hợp giảng từ cho học sinh:
trí dũng song toàn , thám Hoạt động nhóm, lớp.
hoa, Giang Văn Minh, Liễu
Thăng , đồng trụ

- Giáo viên đọc diễn cảm
toàn bài.
- Học sinh đọc thầm đoạn 1
 Hoạt động 2: Tìm hiểu
và 2.
bài.

Mục tiêu:HS cảm thụ được
bài văn
- Đẩy vua nhà Minh vào
Phương pháp: Đàm thoại,
hoàn cảnh vô tình thừa nhận
giảng giải, thảo luận.
sự vô lí của mình , từ đó dù
- Yêu cầu học sinh đọc
biết đã mắc mưu vẫn phải
thầm các đoạn văn 1 và 2
bỏ lệ bắt nước góp giỗ Liễu
của bài rồi trả lời câu hỏi.
Thăng
+ Sứ thần Giang Văn Minh
- Vì dám lấy việc quân đội
làm cách nào để vua nhà
5’ cả 3 triều đại Nam Hán ,
Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu
Tống , Nguyên đều thảm
Thăng ?
bại trên sông Bach Đằng để
đối lại
+ Vì sao vua nhà Minh sai - Vì ông vừa mưu trí, vừa
người ám hại ông Giang bất khuất, không sợ chết,
Văn Minh ? dám đối lại một vế đối tràn
đầy lòng tự hào dân tộc

Hoạt động lớp, cá nhân.

+ Vì sao có thể nói ông
Giang Văn Minh là người
trí dũng song toàn ?

- Học sinh luyện đọc đoạn
 Hoạt động 3: Đọc diễn văn.
cảm.

Mục tiêu: HS đọc diễn
cảm bài văn
4’ Phương pháp: Đàm thoại,
- Học sinh thi đua đọc diễn
giảng giải.
cảm bài văn.
- Giáo viên hướng dẫn học

1’ sinh xác lập kỹ thuật đọc
diễn cảm bài văn, cách đọc,
nhấn giọng, ngắt giọng
đoạn văn sau:

- “Một người khiêng người
đàn ông ra xa. // Người
anh mềm nhũn. // Người ta
cấp cứu cho anh. // Ai đó
thảng thốt kêu. //” Ô …/
này” // Rồi cầm cái chân
cứng ngắt của nạn nhân giơ
lên // thì ra là một cái chân
gỗ//.

 Hoạt động 4: Củng cố.

- Cho học sinh chia nhóm
thảo luận tìm nội dung
chính của bài.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Xem lại bài.

- Chuẩn bị: “Tiếng rao
đêm”.
- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản