TẬP ĐỌC TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát toàn bài. Giọng đọc rõ ràng mạch lạc, phù hợp với nội dung văn bản KHTM mang tính chính luận. 2. Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: rừng ngập mặn, tuyên truyền. - Nội dung: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá, thành tích khôi phục rừng ngập mặn. Tác dụng của rừng khi được phục hồi. 3. Thái độ: rừng. II. Chuẩn bị: + GV: Tranh Phóng to. Viết đoạn văn rèn đọc diễn cảm, bảng phụ. + HS: Bài soạn. SGK. ...

Nội dung Text: TẬP ĐỌC TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN

TẬP ĐỌC

TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc lưu loát toàn bài. Giọng đọc rõ ràng
mạch lạc, phù hợp với nội dung văn bản KHTM mang tính
chính luận.

2. Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: rừng ngập mặn, tuyên truyền.

- Nội dung: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn
phá, thành tích khôi phục rừng ngập mặn. Tác dụng của rừng
khi được phục hồi.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ rừng, yêu
rừng.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Tranh Phóng to. Viết đoạn văn rèn đọc diễn cảm,
bảng phụ.

+ HS: Bài soạn. SGK.

III. Các hoạt động:
T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Học sinh lần lượt đọc cả
bài văn.

- Giáo viên nhận xét cho - Học sinh đặt câu hỏi –
1’ điểm. Học sinh trả lời.

34’ 3. Giới thiệu bài mới:

10’ 4. Phát triển các hoạt
động: Hoạt động lớp, cá nhân,
 Hoạt động 1: Hướng nhóm.
dẫn học sinh đọc đúng văn
bản kịch.

Phương pháp: Thực hành.
- Lần lượt học sinh đọc bài.
- Luyện đọc.
- Học sinh phát hiện cách
- Giáo viên rèn phát âm cho phát âm sai của bạn: tr – r.
học sinh. - Học sinh đọc lại từ. Đọc từ

- Yêu cầu học sinh giải trong câu, trong đoạn.

thích từ:

trồng – chồng - Học sinh theo dõi.
sừng – gừng - Học sinh nêu cách chia
• Giáo viên đọc mẫu. đoạn.

- Bài văn có thể chia làm - 3 đoạn:
mấy đoạn? - Đoạn 1: Trước đây …
sóng lớn.

- Đoạn 2: Mấy năm … Cồn
Mờ.

- Yêu cầu học sinh đọc nối - Đoạn 3: Nhờ phục hồi…
tiếp từng đoạn. đê điều.

- Đọc nối tiếp từng đoạn.
10’ - Cho học sinh đọc chú giải
SGK.

- Yêu cầu 1, 2 em đọc lại
toàn bộ đoạn văn.

 Hoạt động 2: Hướng
dẫn học sinh tìm hiểu bài. - 1, 2 học sinh đọc.
Phương pháp: Thảo luận
nhóm, đàm thoại, giảng Hoạt động nhóm, lớp.
giải.

• Tổ chức cho học sinh thảo
luận.

- Yêu cầu học sinh đọc
- Các nhóm thảo luận – Thư
đoạn 1.
kí ghi vào phiếu ý kiến của
bạn.
+ Nêu nguyên nhân và hậu
- Đại diện nhóm trình bày.
quả của việc phá rừng ngập
mặn? - Nguyên nhân: chiến tranh
– quai đê lấn biển – làm
đầm nuôi tôm.

- Hậu quả: lá chắn bảo vệ đê
- Giáo viên chốt ý.
biểnkhông còn, đê điều bị
- Yêu cầu học sinh đọc xói lở, bị vỡ khi có gió bão.
đoạn 2.
- Học sinh đọc
+ Vì sao các tỉnh ven biển
- Vì làm tốt công tác thông
có phong trào trồng rừng tin tuyên truyền.
ngập mặn? - Hiểu rõ tác dụng của rừng
ngập mặn.

- Giáo viên chốt. - Học sinh đọc

- Yêu cầu học sinh đọc - Bảo vệ vững chắc đê biển,
đoạn 3. tăng thu nhập cho người.

- Nêu tác dụng của rừng - Sản lượng thu hoạch hải
ngập mặn khi được phục sản tăng nhiều.
hồi.
- Các loại chim nước trở
nên phong phú.

- Lần lượt học sinh đọc.

10’ - Lớp nhận xét.
- Giáo viên chốt ý.
- Thi đọc diễn cảm.
• Giáo viên đọc cả bài.
- Đọc nối tiếp giọng diễn
cảm.

- Nêu đại ý.

- Bài tập đọc giúp ta hiểu
• Yêu cầu học sinh nêu ý
chính cả bài. được điều gì?

- Cả lớp nhận xét, chọn ý
đúng.

 Hoạt động 3: Hướng Hoạt động lớp, cá nhân.
dẫn học sinh thi đọc diễn
cảm.

Phương pháp: Đàm thoại,
4’
thực hành.
- Học sinh nêu cách đọc
- Giáo viên đọc diễn cảm diễn cảm ở từng đoạn: ngắt
đoạn văn. câu, nhấn mạnh từ, giọng
đọc mạnh và dứt khoát.

- Yêu cầu học sinh lần lượt - Học sinh lần lượt đọc diễn
đọc diễn cảm từng câu, cảm nối tiếp từng câu, từng
từng đoạn. đoạn.

- 2, 3 học sinh thi đọc diễn
cảm.
1’ - Giáo viên nhận xét. - Cả lớp nhận xét – chọn

 Hoạt động 4: Củng cố. giọng đọc hay nhất.
- Thi đua: Ai hay hơn? Ai
diễn cảm hơn (2 dãy) – Mỗi - Học sinh 2 dãy đọc + đặt
dãy cử một bạn đọc diễn câu hỏi lẫn nhau.
cảm một đoạn mình thích
nhất?

- Giáo dục – Ý thức bảo vệ
môi trường thiên nhiên –
Yêu mến cảnh đồng quê.

- Giáo viên nhận xét, tuyên
dương.

5. Tổng kết - dặn dò:

- Về nhà rèn đọc diễn cảm.

- Chuẩn bị: “Ôn tập”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản