Tập đọc - TRƯỚC CỔNG TRỜI

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
221
lượt xem
10
download

Tập đọc - TRƯỚC CỔNG TRỜI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1/ Đọc trôi chảy, lưu loát bài thơ. - Đọc đúng các từ ngữ, câu, đoạn khó, biết ngắt nghỉ hơi đúng nhịp thơ. - Biết đọc diễn cảm bài thơ thể hiện niềm xúc động của tác giả trước vẻ đẹp của hoang sơ, thơ mộng, vừa ấm cúng, thân thương của bức tranh cuộc sống vùng cao. 2/ Hiểu nội dung bài học: Ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống trên miền núi cao- nơi có thiên nhiên thơ mộng, khoáng đạt, trong lành cùng những con người chịu thương, chịu khó, hăng say lao động làm đẹp cho quê hương. -...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập đọc - TRƯỚC CỔNG TRỜI

  1. T p c : TRƯ C C NG TR I I. M c tiêu, nhi m v : 1/ c trôi ch y, lưu loát bài thơ. - c úng các t ng , câu, o n khó, bi t ng t ngh hơi úng nh p thơ. - Bi t c di n c m bài thơ th hi n ni m xúc ng c a tác gi trư c v p c a hoang sơ, thơ m ng, v a m cúng, thân thương c a b c tranh cu c s ng vùng cao. 2/ Hi u n i dung bài h c: Ca ng i v p c a cu c s ng trên mi n núi cao- nơi có thiên nhiên thơ m ng, khoáng t, trong lành cùng nh ng con ngư i ch u thương, ch u khó, hăng say lao ng làm p cho quê hương. - H c thu c lòng 1 kh thơ. II. dùng d y h c: - Tranh nh sưu t m v khung c nh thiên nhiên và cu c s ng con ngư i vùng cao. - B ng ph .
  2. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Luy n c. (11-12’) a) GV c bài thơ. - Gi ng c: sâu l ng, ngân nga th hi n ư c ni m xúc ng c a tác gi . b) Cho HS c c bài thơ. - Cho c chú gi i, gi i nghĩa t .
  3. c) GV c di n c m bài thơ. Ho t ng 3: Tìm hi u bài. (9-10’) - Cho HS c t ng kh thơ và tr l i câu h i. Ho t ng 4: c di n c m, h c thu c lòng. (7-8’) - GV hư ng d n cách c. - GV ưa b ng ph ã chép s n o n thơ c n luy n c. b) Cho HS thi c thu c lòng. 3. C ng c , d n dò: (2’) - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p.
  4. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản