TẬP ĐỌC VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Đọc bài thơ (thể thơ tự do) trôi chảy, lưu loát, ngắt giọng đúng. Đọc diễn cảm bài thơ với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tính cảm vui, trải dài ở 2 dòng thơ cuối. 2. Kĩ năng: - Thông qua hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây. Ca ngợi cuộc sống lao động trên đất nước ta. 3. Thái độ: - Yêu quí thành quả lao động, luôn trân trọng và giữ gìn.

Nội dung Text: TẬP ĐỌC VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

 

  1. TẬP ĐỌC VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Đọc bài thơ (thể thơ tự do) trôi chảy, lưu loát, ngắt giọng đúng. Đọc diễn cảm bài thơ với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tính cảm vui, trải dài ở 2 dòng thơ cuối. 2. Kĩ năng: - Thông qua hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây. Ca ngợi cuộc sống lao động trên đất nước ta. 3. Thái độ: - Yêu quí thành quả lao động, luôn trân trọng và giữ gìn. II. Chuẩn bị: + GV: Tranh phóng to, bảng phụ ghi những câu luyện đọc. + HS: Bài soạn. III. Các hoạt động:
  2. TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH 1’ 1. Khởi động: - Hát 4’ 2. Bài cũ: Buôn Chư- Lênh đón cô giáo. - Học sinh đọc từng đoạn. - Học sinh đặt câu hỏi – - Giáo viên nhận xét cho Học sinh khác trả lời. điểm. 1’ 3. Giới thiệu bài mới: 34’ 10’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động lớp, cá nhân. động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc. Phương pháp: Đàm thoại, trực quan. - Học sinh khá giỏi đọc cả bài. - Luyện đọc. - Học sinh nối tiếp đọc - Giáo viên rút ra từ khó. 10’ từng khổ thơ.
  3. - Rèn đọc: giàn giáo, trụ bê tông, cái bay. - Học sinh đọc thầm phần - Giáo viên đọc diễn cảm chú giải. toàn bài.  Hoạt động 2: Hướng Hoạt động nhóm, lớp. dẫn học sinh tìm hiểu bài. Phương pháp: Bút đàm, thảo luận nhóm, đàm thoại. - Học sinh đọc đoạn 1. + Tìm hiểu bài. - Học sinh gạch dưới câu  Giáo viên cho học sinh trả lời. đọc đoạn 1. + Câu 1: Những chi tiết nào vẽ lên hình ảnh ngôi - Dự kiến: trụ bê-tông nhú nhà đang xây? lên – bác thợ làm việc, còn nguyên màu vôi gạch – rãnh tường chưa trát – ngôi nhà đang lớn lên. + Câu 2: Những hình ảnh - Dự kiến:
  4. nói lên vẽ đẹp của ngôi + Giàn giáo tựa cái lồng. nhà ? + Trụ bê-tông nhú lên như một mầm cây. + Ngôi nhà như bài thơ. + Ngôi nhà như bức tranh. + Ngôi nhà như đứa trẻ. - Dự kiến: + Câu 3: Tìm những hình + Ngôi nhà tựa, thở. ảnh nhân hóa làm cho + Nắng đứng ngử quên. 10’ ngôi nhà được miêu tả + Làn gió mang hương ủ sống động, gần gũi? đầy. + Ngôi nhà như đứa trẻ, lớn lên. + Câu 4: Hình ảnh những - Dự kiến: cuộc sống náo ngôi nhà đang xây nói lên nhiệt khẩn trương. Đất điều gì về cuộc sống trên nước là công trường xây đất nước ta? dựng lớn.  Hoạt động 3: Rèn học
  5. 4’ sinh đọc diễn cảm. Hoạt động lớp, cá nhân. Phương pháp: Đàm thoại, thực hành. - Giáo viên đọc diễn cảm. - Lần lượt từng nhóm thi 1’ - Cho học sinh luyện đọc đọc diễn cảm. diễn cảm. - Từng nhóm thi đua đọc - Giáo viên chốt: Thông diễn cảm. qua hình ảnh và sống động của ngôi nhà đang - Nêu đại ý. xây, ca ngợi cuộc sống - Học sinh thi đua 2 dãy. lao động trên đất nước ta. - Lớp nhận xét.  Hoạt động 4: Củng cố. - Giáo viên cho học sinh thi đua đọc diễn cảm 2 khổ thơ đầu của bài thơ. - Giáo viên nhận xét– Tuyên dương
  6. 5. Tổng kết - dặn dò: - Học sinh về nhà luyện đọc. - Chuẩn bị: “Thầy thuốc như mẹ hiền”. - Nhận xét tiết học
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản