TẬP ĐỌC VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Đọc bài thơ (thể thơ tự do) trôi chảy, lưu loát, ngắt giọng đúng. Đọc diễn cảm bài thơ với giọng chậm rãi, nhẹ nhàng, tính cảm vui, trải dài ở 2 dòng thơ cuối. 2. Kĩ năng: - Thông qua hình ảnh đẹp và sống động của ngôi nhà đang xây. Ca ngợi cuộc sống lao động trên đất nước ta. 3. Thái độ: - Yêu quí thành quả lao động, luôn trân trọng và giữ gìn.

Nội dung Text: TẬP ĐỌC VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY

TẬP ĐỌC
VỀ NGÔI NHÀ ĐANG XÂY


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Đọc bài thơ (thể thơ tự do) trôi chảy, lưu
loát, ngắt giọng đúng. Đọc diễn cảm bài thơ với giọng
chậm rãi, nhẹ nhàng, tính cảm vui, trải dài ở 2 dòng thơ
cuối.

2. Kĩ năng: - Thông qua hình ảnh đẹp và sống động của
ngôi nhà đang xây. Ca ngợi cuộc sống lao động trên đất nước
ta.

3. Thái độ: - Yêu quí thành quả lao động, luôn trân
trọng và giữ gìn.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Tranh phóng to, bảng phụ ghi những câu luyện đọc.

+ HS: Bài soạn.

III. Các hoạt động:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ: Buôn Chư-
Lênh đón cô giáo.
- Học sinh đọc từng đoạn.

- Học sinh đặt câu hỏi –
- Giáo viên nhận xét cho Học sinh khác trả lời.
điểm.
1’
3. Giới thiệu bài mới:
34’

10’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động lớp, cá nhân.
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh luyện đọc.

Phương pháp: Đàm
thoại, trực quan. - Học sinh khá giỏi đọc cả
bài.
- Luyện đọc.
- Học sinh nối tiếp đọc
- Giáo viên rút ra từ khó.
10’ từng khổ thơ.
- Rèn đọc: giàn giáo, trụ
bê tông, cái bay. - Học sinh đọc thầm phần
- Giáo viên đọc diễn cảm chú giải.
toàn bài.

 Hoạt động 2: Hướng Hoạt động nhóm, lớp.
dẫn học sinh tìm hiểu bài.

Phương pháp: Bút đàm,
thảo luận nhóm, đàm
thoại.
- Học sinh đọc đoạn 1.
+ Tìm hiểu bài.
- Học sinh gạch dưới câu
 Giáo viên cho học sinh
trả lời.
đọc đoạn 1.

+ Câu 1: Những chi tiết
nào vẽ lên hình ảnh ngôi - Dự kiến: trụ bê-tông nhú
nhà đang xây? lên – bác thợ làm việc,
còn nguyên màu vôi gạch
– rãnh tường chưa trát –
ngôi nhà đang lớn lên.
+ Câu 2: Những hình ảnh
- Dự kiến:
nói lên vẽ đẹp của ngôi + Giàn giáo tựa cái lồng.
nhà ? + Trụ bê-tông nhú lên như
một mầm cây.

+ Ngôi nhà như bài thơ.

+ Ngôi nhà như bức tranh.

+ Ngôi nhà như đứa trẻ.

- Dự kiến:
+ Câu 3: Tìm những hình + Ngôi nhà tựa, thở.
ảnh nhân hóa làm cho + Nắng đứng ngử quên.
10’
ngôi nhà được miêu tả
+ Làn gió mang hương ủ
sống động, gần gũi?
đầy.

+ Ngôi nhà như đứa trẻ,
lớn lên.
+ Câu 4: Hình ảnh những
- Dự kiến: cuộc sống náo
ngôi nhà đang xây nói lên
nhiệt khẩn trương. Đất
điều gì về cuộc sống trên
nước là công trường xây
đất nước ta?
dựng lớn.
 Hoạt động 3: Rèn học
4’ sinh đọc diễn cảm. Hoạt động lớp, cá nhân.

Phương pháp: Đàm
thoại, thực hành.

- Giáo viên đọc diễn cảm.

- Lần lượt từng nhóm thi
1’ - Cho học sinh luyện đọc đọc diễn cảm.
diễn cảm. - Từng nhóm thi đua đọc
- Giáo viên chốt: Thông diễn cảm.
qua hình ảnh và sống
động của ngôi nhà đang
- Nêu đại ý.
xây, ca ngợi cuộc sống
- Học sinh thi đua 2 dãy.
lao động trên đất nước ta.
- Lớp nhận xét.
 Hoạt động 4: Củng cố.

- Giáo viên cho học sinh
thi đua đọc diễn cảm 2
khổ thơ đầu của bài thơ.

- Giáo viên nhận xét–
Tuyên dương
5. Tổng kết - dặn dò:

- Học sinh về nhà luyện
đọc.

- Chuẩn bị: “Thầy thuốc
như mẹ hiền”.

- Nhận xét tiết học
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản