Tập hợp các số nguyên

Chia sẻ: oxadien

Về kiến thức: HS biết tập hợp các số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0, số nguyên dương. Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số, tìm được số đối của 1 số nguyên. HS bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

Nội dung Text: Tập hợp các số nguyên

Tập hợp các số nguyên

I. Mục Tiêu.

* Về kiến thức: HS biết tập hợp các số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0,

số nguyên dương. Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số, tìm được số đối

của 1 số nguyên. HS bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên để nói về

các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

* Về kỹ năng: HS bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn.

II. Chuẩn bị.

- Bảng phụ, thước kẻ, phấn màu.

III. Tiến trình dạy học.

Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng

HĐ1: Kiểm tra bài cũ Đáp án:

GV: Nêu yêu cầu kiểm tra: 1. - Độ cao là -30m nghĩa là độ cao

HS1: Lấy 2 ví dụ trong thực tế có số đó thấp hơn so với mực nước biển là

nguyên âm, giải thích ý nghĩa của 30m

các số nguyên âm đó. - Có -10 000 đồng nghĩa là nợ 10

000 đồng.
HS2: Làm bài tập số 8/SBT Bài 8/SBT:

a) 5 và (-1)

GV: Gọi HS nhận xét bài của bạn b) -2; -1; 0; 1; 2; 3.

GV đánh giá cho điểm

HĐ 2: Bài mới

1. Số nguyên:

GV: Giới thiệu số nguyên dương, số - Số nguyên dương: 1; 2; 3; …

nguyên âm, số 0, tập Z trên trục số. (hoặc: +1; +2; +3; …)

Hãy cho VD về số nguyên dương, - Số nguyên âm: -1; -2; -3; …

nguyên âm? Z =  … ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …

HS: Thực hiện

GV: Cho HS làm bài tập 6/SGK Bài só 6/SGK/70:

Gọi HS đứng tại chỗ trả lời -4  N: sai 0  Z: đúng

HS: Mỗi em trả lời 1 ý của bài tập. 4  N: đúng 5  Z: đúng

-1  N: saiGV: Tập N và tập Z có quan hệ với

nhau như thế nào?

HS: Trả lời
GV: Mô tả bằng sơ đồ, đưa ra các

chú ý. *Chú ý:

a) N  Z. (N là tập con của Z)GV: Cho HS đọc nhận xét và ví d ụ

SGK N ZGV: Đưa bảng phụ H.38 yêu cầu HS b) c) SGK

thực hiện ?1, ?2 *Nhận xét: SGK

*Ví dụ: SGK

HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV

?1 Đáp án:

GV: Chốt lại và chuyển mục Điểm C: +4 km; D: -1 km; E: -4 km

?2 Đáp án:

GV: Yêu cầu HS biểu diễn các cặp a) Chú Sên cách A 1 m về phía

số trên(+1)

-1 và 1; -2 và 2; -3 và 3 trên trục số. b) Chú Sên cách A 1 m về phía

HS: Thực hiện và nêu nhận xét. dưới(-1)

2. Số đối:

GV: 1 và -1 gọi là 2 số đối nhau. | | | | | | |
Hày tìm số đối của các số: 2; -4; 0; -3 -2 -1 0 1 2 3

Điểm 1 và -1 cách đều điểm 0 và
5; -8; ..

HS: Thực hiện nằm về hai phía của điểm 0

GV: Chốt lại cách xác định số đối Tương tự các cặp số -2 và 2; -3 và 3

của một số. 1 là số đối của -1 và ngược lại.

Số đối của 2 là -2

Số đối của -4 là 4

Số đối của 0 là 0

HĐ 3: Củng cố

GV: Người ta dùng số nguyên để

biểu thị các đại lượng như thế nào? … các đại lượng ngược hướng.

HS: Trả lời

GV: Tập Z bao gồm những phần tử

nào? Z =  … ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; …

HS: Trả lời

GV: Cho HS làm bài tập số 8/SGK Bài số 8/SGK:

a) … 5 độ trên 00C
HS: Đứng tại chỗ trả lời

b) … 3143 m trên mực nước bioển.

GV: Cho các ví dụ về 2 số đối nhau. c) … số tiền có là 20 000 đồng.
Trên trục số 2 số đối nhau có đặc

điểm gì?

HS: Trả lời ..cách đều và nằm về 2 phía của điểm

0V. Hướng dẫn học bài ở nhà:

- Học bài, xem lại các bài tập đã làm tại lớp.

- Bài tập về nhà: 9, 10/SGK/71, 9-16/ SBT.

- Đọc trước: Đ3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản