Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Tập hợp các số nguyên

Chia sẻ: | Ngày: pdf 5 p | 10

0
151
views

Về kiến thức: HS biết tập hợp các số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0, số nguyên dương. Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số, tìm được số đối của 1 số nguyên. HS bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

Tập hợp các số nguyên
Nội dung Text

  1. Tập hợp các số nguyên I. Mục Tiêu. * Về kiến thức: HS biết tập hợp các số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0, số nguyên dương. Biết biểu diễn số nguyên a trên trục số, tìm được số đối của 1 số nguyên. HS bước đầu hiểu được có thể dùng số nguyên để nói về các đại lượng có hai hướng ngược nhau. * Về kỹ năng: HS bước đầu có ý thức liên hệ bài học với thực tiễn. II. Chuẩn bị. - Bảng phụ, thước kẻ, phấn màu. III. Tiến trình dạy học. Hoạt động của thầy và trò Ghi bảng HĐ1: Kiểm tra bài cũ Đáp án: GV: Nêu yêu cầu kiểm tra: 1. - Độ cao là -30m nghĩa là độ cao HS1: Lấy 2 ví dụ trong thực tế có số đó thấp hơn so với mực nước biển là nguyên âm, giải thích ý nghĩa của 30m các số nguyên âm đó. - Có -10 000 đồng nghĩa là nợ 10 000 đồng.
  2. HS2: Làm bài tập số 8/SBT Bài 8/SBT: a) 5 và (-1) GV: Gọi HS nhận xét bài của bạn b) -2; -1; 0; 1; 2; 3. GV đánh giá cho điểm HĐ 2: Bài mới 1. Số nguyên: GV: Giới thiệu số nguyên dương, số - Số nguyên dương: 1; 2; 3; … nguyên âm, số 0, tập Z trên trục số. (hoặc: +1; +2; +3; …) Hãy cho VD về số nguyên dương, - Số nguyên âm: -1; -2; -3; … nguyên âm? Z =  … ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; … HS: Thực hiện GV: Cho HS làm bài tập 6/SGK Bài só 6/SGK/70: Gọi HS đứng tại chỗ trả lời -4  N: sai 0  Z: đúng HS: Mỗi em trả lời 1 ý của bài tập. 4  N: đúng 5  Z: đúng -1  N: sai GV: Tập N và tập Z có quan hệ với nhau như thế nào? HS: Trả lời
  3. GV: Mô tả bằng sơ đồ, đưa ra các chú ý. *Chú ý: a) N  Z. (N là tập con của Z) GV: Cho HS đọc nhận xét và ví d ụ SGK N Z GV: Đưa bảng phụ H.38 yêu cầu HS b) c) SGK thực hiện ?1, ?2 *Nhận xét: SGK *Ví dụ: SGK HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV ?1 Đáp án: GV: Chốt lại và chuyển mục Điểm C: +4 km; D: -1 km; E: -4 km ?2 Đáp án: GV: Yêu cầu HS biểu diễn các cặp a) Chú Sên cách A 1 m về phía số trên(+1) -1 và 1; -2 và 2; -3 và 3 trên trục số. b) Chú Sên cách A 1 m về phía HS: Thực hiện và nêu nhận xét. dưới(-1) 2. Số đối: GV: 1 và -1 gọi là 2 số đối nhau. | | | | | | |
  4. Hày tìm số đối của các số: 2; -4; 0; -3 -2 -1 0 1 2 3 Điểm 1 và -1 cách đều điểm 0 và 5; -8; .. HS: Thực hiện nằm về hai phía của điểm 0 GV: Chốt lại cách xác định số đối Tương tự các cặp số -2 và 2; -3 và 3 của một số. 1 là số đối của -1 và ngược lại. Số đối của 2 là -2 Số đối của -4 là 4 Số đối của 0 là 0 HĐ 3: Củng cố GV: Người ta dùng số nguyên để biểu thị các đại lượng như thế nào? … các đại lượng ngược hướng. HS: Trả lời GV: Tập Z bao gồm những phần tử nào? Z =  … ; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; … HS: Trả lời GV: Cho HS làm bài tập số 8/SGK Bài số 8/SGK: a) … 5 độ trên 00C HS: Đứng tại chỗ trả lời b) … 3143 m trên mực nước bioển. GV: Cho các ví dụ về 2 số đối nhau. c) … số tiền có là 20 000 đồng.
  5. Trên trục số 2 số đối nhau có đặc điểm gì? HS: Trả lời ..cách đều và nằm về 2 phía của điểm 0 V. Hướng dẫn học bài ở nhà: - Học bài, xem lại các bài tập đã làm tại lớp. - Bài tập về nhà: 9, 10/SGK/71, 9-16/ SBT. - Đọc trước: Đ3. Thứ tự trong tập hợp các số nguyên.
Đồng bộ tài khoản