TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ

Chia sẻ: Kata_8 Kata_8 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
319
lượt xem
12
download

TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nắm được những đặc điểm cơ bản của thể thơ bốn chữ (tiếng). 2. KĨ NĂNG: Nhận diện và tập PT vần, luật của thể thơ này khi học hay đọc các BT bốn tiếng. 3. THÁI ĐỘ: Tích cực, tự giác B/ CHUẨN BỊ: - GV: GA - HS: C/ PHƯƠNG PHÁP: D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. ỔN ĐỊNH: - Kiểm tra sĩ số: + Lớp 6a: + Lớp 6b: 2. KTBC: a) Câu hỏi: KT sự CBB ở nhà của HS b) Đáp án: 3. BÀI MỚI: a) Giới thiệu bài: GV: - Nêu y/c của tiết học...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ

  1. TẬP LÀM THƠ BỐN CHỮ A/ MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1. KIẾN TH Ứ C: N ắm đư ợc những đặc điểm cơ bản c ủa thể thơ bốn chữ (tiếng). 2. KĨ NĂNG: N hận diện và tập PT vần, luật củ a thể thơ này khi học hay đọc các BT bốn tiếng. 3. T HÁI Đ Ộ: Tích cự c, tự giác B/ CHUẨN BỊ: - G V: G A - HS: C/ PHƯƠNG PHÁP: D/ TIẾN TRÌNH BÀI DẠY: 1. Ổ N ĐỊ NH: - Kiể m tra sĩ số: + Lớp 6a: + L ớp 6b:
  2. 2. KTBC: a) Câu hỏi: KT sự CBB ở nhà c ủa HS b) Đáp án: 3. BÀI MỚI: a) Giới thiệu bài: G V: - N êu y/c củ a tiết học - HS đế m số tiếng trong các câu thơ củ a BT "Lư ợm" - V ậy cấu tạo của thể thơ này ntn? -> Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài học hôm nay. b) Các hđ d ạy – học: H Đ củ a thầy H Đ củ a trò N D cầ n đạt (?) Ngoài BT "Lư ợm" em - Hạt gạo làng ta, Khăn I- Đặc điểm của thơ bốn chữ còn biết thêm BT hay đo ạn thương nh ớ ai - Nhiều dòng thơ bốn chữ n ào khác? - Mỗi dòng bố n ch ữ (?) Dự a vào phần đ ọc thêm tr.77 và sự hiểu biết của - Ngắt nhịp 2/2 mình, em hãy nêu đặ c điể m - Thích h ợp v ới lối tả và kể của thơ bốn chữ?
  3. G V giảng và lấy VD minh - Vần; lưng chân, liền, cách, hoạ h ỗ n h ợp - Vần lưng (yêu vận) - Xuất hiện nhiều trong tục ngữ, ca dao, vè... - Vần chân (cư ớc v ận) - Gieo vần liền - Gieo vần cách - Gieo vầ n hỗn h ợp: không theo trật tự nào: Chú bé loắt choắt... Nhảy trên đường vàng. G V: Chữ a nhanh ph ần BT ở nhà (?) Chỉ ra vần chân, v ần lưng ở BT 2. - Vần lưng: hàng - ngang; trang - màng - Vần chân: hàng - trang; núi - bụi (?) Chỉ ra vần liền, vần cách 2 khổ thơ trong BT 3. - Vần liền: hẹ - mẹ; đàn - càn
  4. - Vầ n cách: cháu - sáu; ra - nhà (?) Sửa lại các ch ữ sai vần - Sưởi - cạnh; đò - sông trong BT 4. G V: - Y/c 4 - 6 HS trình bày bài (đoạn) thơ bốn ch ữ đã CB ở - Trình bày bài (đoạn) thơ nhà: chỉ ra ND, đặc điể m II- Tập làm thơ bốn chữ trước lớp (vần, nhịp). - Cả lớp nhậ n xét nhữ ng điểm được và chưa đư ợc - Nhận xét - Đánh giá, nh ận xét, cho đi ểm 4. CỦ NG C Ố: (?) Nêu đ ặc điể m củ a thể thơ bốn chữ. 5. H Ư Ớ NG D ẪN HS H Ọ C VÀ CHU ẨN BỊ BÀI: - Tậ p làm thơ v ới BT bốn chữ chủ đ ề về thầy cô, bạn bè, mái trường. E/RÚT KINH NGHIỆM:
Đồng bộ tài khoản