Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI

Chia sẻ: fordec

1. Nắm được đặc điểm nội dung và hình thức cuả đoạn văn trong bài văn miêu tả cây cối . 2. Nhận biết và bước đầu biết cách xây dựng cá đoạn văn tả cây cối . 3. Có ý thức bảo vệ cây xanh .

Nội dung Text: Tập làm văn - ĐOẠN VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI

T p làm văn

O N VĂN TRONG BÀI VĂN MIÊU T CÂY C I
I)M c tiêu :

1. N m ư c c i m n i dung và hình th c cu o n văn trong bài văn
miêu t cây c i .

2. Nh n bi t và bư c u bi t cách xây d ng cá o n văn t cây c i .

3. Có ý th c b o v cây xanh .

II) dùng d y h c :

Tranh nh cây g o , cây trám en ( n u có )

III)Các ho t ng d y h c :
Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò

A. Bài cũ :

+G i m t HS c o n văn t m t loài hoa hay
th qu mà em yêu thích ( BT2 ti t trư c ).

+ G i 1 HS nói v cách t c a tác gi trong
2 Hs lên tr bài .
o n văn c thêm “Hoa mai vàng”

GV nh n xét .

B. Bài m i :

1. Gi i thi u bài .

2. Ph n nh n xét :
G i 1 HS c yêu c u c a bài . + 1 HS c bài .C l p
c th m trao ib n
ng i bên c nh , làm l n
Gv nh n xét bài có 3 o n :
lư t bài t p 2 , 3 .
+ o n 1 : Th i kì ra hoa .

+ o n 2 : Lúc h t mùa hoa .

+ o n 3 : Th i kì ra qu .

+ 4 Hs c ph n ghi nh
3.Ph n ghi nh .

4 . Ph n luy n t p :

Bài t p 1 : + 1 HS c n i dung bài
t p1.C l p c th m
bài “Cây trám en”. Hai
em cùng trao i các
o n và n i dung chính
c a t ng o n .

+ HS phát bi u ý ki n .
C l p và Gv nh n xét .
+ Gv ch t l i :

• Bài này có 4 o n :

+ o n 1 : T bao quát thân cây , cành cây ,
lá cây trám en .

+ o n 2 : Hai lo i trám en : Trám en t
và trám en n p .

+ o n 3 : ích l i c a qu trám en .
+ o n 4 : Tình c m c a ngư i t v i cây
trám en .

Bài t p 2 :

GV nêu yêu c u ,g iý:

+ Trư c h t , em xác inh s vi t cây gì .
Hs l ng nghe g i ý và
Sau ó , suy nghĩ v nh ng l i ích mà cây
vi t o n văn .
ó mang n cho con ngư i .

*GV c 2 o n tham kh o .
+4 em oc bài làm c a
+ Gv ch m m t s bài .
mình lên .C l p nh n
xét . T ng c p trao i
bài , s a bài cho nhau.
5. C ng c và d n dò :

+GV nh n xét chung ti t h c . Yêu c u nh ng
HS chưa hoàn thành bài v nhà làm bài ti p .

+ c trư c bài t i , quan sát nơi em ho c qua
HS l ng nghe và th c
tranh nh hoàn ch nh bài t p 2 .
hi n .
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản