TẬP LÀM VĂN LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Chia sẻ: muchapgung

1. Kiến thức: - Hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp, nội dung, tác dụng của biên bản. 2. Kĩ năng: hoặc họp lớp. 3. Thái độ: quan. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng phụ ghi 3 phần chính của cuộc họp. + HS: Bài soạn.

Nội dung Text: TẬP LÀM VĂN LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

TẬP LÀM VĂN
LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP


I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Hiểu được thế nào là biên bản cuộc họp, nội
dung, tác dụng của biên bản.

2. Kĩ năng: - Bước đầu làm được biên bản cuộc họp tổ,
hoặc họp lớp.

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tình trung thực, khách
quan.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng phụ ghi 3 phần chính của cuộc họp.

+ HS: Bài soạn.

III. Các hoạt động:

T HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC
G GIÁO VIÊN SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

“Luyện tập tả người “ (tả - Học sinh đọc dàn ý (bài
ngoại hình)/ tiết 2 tập 2).

- Giáo viên chấm điểm vở. - Cả lớp nhận xét.

1’ 3. Giới thiệu bài mới:

33’ 4. Phát triển các hoạt

10’ động: Hoạt động nhóm đôi.
 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh hiểu được thế
nào là biên bản cuộc họp,
nội dung tác dụng của biên
bản.

Phương pháp: Đàm thoại,
phân tích. - Học sinh đọc phần lệnh và
* Bài 1: toàn văn biên bản họp chi
đội – Cả lớp đọc thầm.

+ Học sinh trao đổi theo cặp
với ba câu hỏi (SGK).

- Dự kiến: để nhớ những sự
việc chính đã xảy ra – ý
kiến của mỗi người về từng
vấn đề những điều đã thỏa
thuận – xem xét lại những
điều chưa thỏa thuận.

- Ghi thời gian – Địa điểm –
• Giáo viên chốt lại.
Thành phần – Chủ tọa _
a. Mục đích ghi biên Thư ký – Chủ đề – Diễn
bản. biến cuộc họp – (ý kiến tóm
tắt) – Kết luận của cuộc họp

b. Tóm tắt những việc (Phân công công việc) –

ghi vào biên bản. Chữ ký của chủ tọa và thư
ký.
c. 2 chữ ký của người
viết và chủ tọa. - Mở đầu so với viết đơn:

• Phân biệt cách viết biên - Giống: có quốc hiệu, tiêu
bản và viết đơn. ngữ, thời gian, địa điểm, tên
văn bản.

- Khác: có tên đơn vị, đoàn
thể, tổ chức.
- Kết thúc so với viết đơn.

- Giống: chữ ký người viết.

- Khác: có 2 chữ ký – không
18’ có lời cảm ơn.
• Rút ra phần ghi nhớ. - Học sinh lần lượt đọc ghi
 Hoạt động 2: Hướng nhớ.
dẫn học sinh bước đầu làm Họat động cá nhân.
được biên bản cuộc họp tổ,
hoặc họp lớp.

Phương pháp: Bút đàm.

• Luyện tập.
- 1 học sinh đọc yêu cầu.
• Giáo viên nhận xét: bình
5’ - Học sinh làm bài.
chọn bạn làm biên bản tốt.
- Học sinh lần lượt trình
bày.
 Hoạt động 3: Củng cố.

- Học sinh nhắc lại nội
1’ Hoạt động lớp.
dung ghi nhớ.

5. Tổng kết - dặn dò: - Triển lãm các biên bản tốt.
- Viết bài vào vở.

- Học thuộc lòng ghi nhớ.

- Chuẩn bị: “Luyện tập làm
biên bản cuộc họp”.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản