Tập làm văn-LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Chia sẻ: corolla

- HS bi t d a vàTập làm văn: LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP - HS biết dựa vào những kiến thức đã học về biên bản một cuộc họp để làm được một biên bản về cuộc họp tổ hoặc họp lớp, họp chi đội. - Biết trình bày một biên bản đúng quy định. o nh ng ki n th c ã h c v biên b n m t cu c h p ư c m t biên b n v cu c h p t ho c h p l p, h p chi i. làm - Bi t...

Nội dung Text: Tập làm văn-LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

T p làm văn: LUY N T P LÀM BIÊN B N CU C H P


I. M c tiêu, nhi m v :


- HS bi t d a vào nh ng ki n th c ã h c v biên b n m t cu c h p làm

ư c m t biên b n v cu c h p t ho c h p l p, h p chi i.


- Bi t trình bày m t biên b n úng quy nh.


II. dùng d y h c:


- B ng ph ghi 3 ph n chính c a biên b n m t cu c h p.


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh1. Ki m tra: (4')2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
Ho t ng 2: HS làm bài. (28-30’)- Cho HS c yêu c u và giao vi c.- GV ghi bài lên b ng.bài: Ghi l i biên b n m t cu c h p c a

t , l p ho c chi i.- Cho HS c g i ý trong SGK.- Cho HS c 3 ph n chính c a biên b n

cu c h p.- Cho HS làm bài + trình bày k t qu .- GV nh n xét, khen nh ng HS làm bài t t.3. C ng c , d n dò: (2')- GV nh n xét ti t h c.
- Yêu c u HS v nhà ghi l i biên b n ã làm

l p vào v .- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản