TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Chia sẻ: muchapgung

Đề bài : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc chi đội em . I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Học sinh nắm được tác dụng, nội dung thể thức viết một biên bản cuộc họp . 2. Kĩ năng: 3. Thái độ: quan. II. Chuẩn bị: + GV: Bảng lớp viết đề bài , gợi ý 1 ; dàn ý 3 phần của một biên bản cuộc họp . + HS: Bài soạn.

Nội dung Text: TẬP LÀM VĂN LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP

TẬP LÀM VĂN

LUYỆN TẬP LÀM BIÊN BẢN CUỘC HỌP


Đề bài : Ghi lại biên bản một cuộc họp của tổ, lớp hoặc
chi đội em .I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: - Học sinh nắm được tác dụng, nội dung thể
thức viết một biên bản

cuộc họp .

2. Kĩ năng: - Biết thực hành làm biên bản cuộc họp .

3. Thái độ: - Giáo dục học sinh tính trung thực, khách
quan.

II. Chuẩn bị:

+ GV: Bảng lớp viết đề bài , gợi ý 1 ; dàn ý 3 phần của một
biên bản cuộc họp .

+ HS: Bài soạn.

III. Các hoạt động:
TG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN HỌC SINH

1’ 1. Khởi động: - Hát
4’ 2. Bài cũ:

- Kiểm tra hoàn chỉnh bài - Học sinh lần lượt đọc
tập 1 của học sinh. thầm diễn đạt bài tập 1.

- Giáo viên chấm điểm - Cả lớp nhận xét.
1’ vở.

33’ 3. Giới thiệu bài mới:

10’ 4. Phát triển các hoạt Hoạt động cá nhân.
động:

 Hoạt động 1: Hướng
dẫn học sinh nắm lại thể
thức viết một biên bản
cuộc họp .

Phương pháp: Bút đàm. - HS nêu .

- Yêu cầu học sinh nắm
lại :
+Những người lập biên

18’ bản là ai?
+Thể thức trình bày.

+Nội dung loại hình biên
bản.

- Giáo viên chốt lại.
- Học sinh đọc đề bài và
 Hoạt động 2: Hướng các gợi ý 1, 2, 3 ( SGK
dẫn học sinh biết thực
-
hành biên bản cuộc họp
(nhiệm vụ trọng tâm).

Phương pháp: Bút đàm.

- Yêu cầu học sinh đọc
- HS làm bài theo nhóm (
yêu cầu bài tập.
4 HS)
- GV gợi ý : có thể chọn
- Đại diện nhóm thi đọc
bất kì cuộc họp nào mà
biên bản
em đã tham dự ( họp tổ,
họp lớp, họp chi đội ) - Cả lớp nhận xét .

+ Cuộc họp ấy bàn vấn đề
gì và diễn ra trong thời
gian nào ?

- GV nhắc HS chú ý cách
trình bày biên bản theo
đúng thể thức của
5’
mộtbiên bản ( mẫu là Biên
Hoạt động cá nhân.
bản đại hội chi đội )

- GV chấm điểm những
biên bản viết tốt ( đúng
1’ thể thức, rõ ràng, mạch
lạc, đủ thông tin, viết Hoạt động lớp.
nhanh )
- Học sinh nêu ghi nhớ.

- Nêu những kinh nghiệm
 Hoạt động 3: Củng cố.
có được sau khi làm bài.
- Giáo viên nhận xét 
lưu ý.
5. Tổng kết - dặn dò:
- Làm hoàn chỉnh yêu cầu
3.

- Chuẩn bị: “Luyện tập tả
người hoạt động”.

- Nhận xét tiết học.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản