Tập làm văn - LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
143
lượt xem
10
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhớ được cách trình bày một lá đơn. - Biết cách viết một lá đơn; biết trình bày gọn, rõ, đầy đủ nguyện vọng trong đơn. - Một số mẫu đơn đã học ở lớp 3. - Bảng phụ kẻ sẵn mẫu đơn dùng trong tiết học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP LÀM ĐƠN

  1. T p làm văn: LUY N T P LÀM ƠN I. M c tiêu, nhi m v : - Nh ư c cách trình bày m t lá ơn. - Bi t cách vi t m t lá ơn; bi t trình bày g n, rõ, y nguy n v ng trong ơn. II. dùng d y h c: - M t s m u ơn ã h c l p 3. - B ng ph k s n m u ơn dùng trong ti t h c. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4')
  2. 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Xây d ng m u ơn. (8-9’) - Cho HS c các ã cho. - GV hư ng d n cách i n vào ơn theo m u ã cho. Ho t ng 3: Vi t ơn. (22-23’) - GV nh c HS l a ch n n i dung i n vào ch tr ng. - Cho HS vi t ơn. - Cho HS trình bày ơn. - GV nh n xét.
  3. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản