Tập làm văn - LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

Chia sẻ: fordec

- Viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết luận - Văn viết chân thực, sáng tạo, giàu cảm xúc thể hiện được tình cảm của mình với đồ chơi đó

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

T p làm văn

LUY N T P MIÊU T V T

I. M c ích , yêu c u

- Vi t bài văn miêu t chơi mà em thích ba ph n: m bài, thân bài, k t lu n

- Văn vi t chân th c, sáng t o, giàu c m xúc th hi n ư c tình c m c a mình v i
chơi ó

II. dùng d y - h c

HS chu n b dàn ý t ti t trư c

III.Các ho t ng d y - h c


Th i gian Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò


3’ 1. Ki m tra bài cũ :

- G i 2 HS c bài gi i thi u v l h i - HS th c hi n yêu c u
và trò chơi c a a phương mình

GV nh n xét và ghi i m

2. D y bài m i :

2.1Gi i thi u bài :
1’
Trong ti t TLV tu n 15, các em ã t p
quan sát m t s chơi, ghi l i nh ng i u
quan sát ư c, l p dàn ý t chơi ó.
Trong ti t h c hôm nay các em s chuy n
dàn ý ã có thành bài vi t hoàn ch nh 3
ph n m bài, thân bài, k t lu n

2.2Hư ng d n làm bài t p

a) Hư ng d n HS n m v ng yêu
c u c a bài

- G i HS c yêu c u

7’
- G i HS cg iý

- 1 HS c thành ti ng

- 4 HS n i ti p nhau c4g iý
trong SGK-C l p theo dõi

- HS m bài c th m dàn ý bài
văn t chơi mình ã chu n b t
trư c
- G i HS c l i dàn ý c a mình
- M i 1-2 HS khá gi i c l i dàn
ý c a mình

b) Hư ng d n HS xây d ng dàn ý
- 2 HS trình bày : m bài tr c ti p
và m bài gián ti p
- Em ch n cách m bài nào? c m bài
c a em
+ M bài tr c ti p: Trong nh ng
chơi em có em thích nh t con g u
bông

+ M bài gián ti p: Nh ng chơi
làm b ng bong m m m i, m áp là
th trò chơi mà con gái thư ng thích.
Em có m t chú g u bong, ó là ngư i
b n thân thích nh t c a em.
- C l p theo dõi, nh n xét.

- 1 HS gi i c.

- GV nh n xét ch t ý. - C l p theo dõi nh n xét

- G i HS c ph n thân bài - 2 HS c: k t bài m r ng, k t
bài không m r ng.
- GV nh n xét ch t ý
+ K t bài m r ng: em luôn mơ ư c
- GV :Em ch n k t bài theo cách nào?
có nhi u chơi, em cũng mong
Hãy c ph n k t bài c a em.
mu n cho t t c tr em trên th gi i
u có chơi. Vì chúng em s r t
bu n n u cu c s ng thi u chơi

+ K t bài không m r ng: Ôm chú
g u như m t c c bông l n vào long
em th y r t d ch u.

- HS t vi t bài vào v
2.4 Vi t bài

- GV thu, ch m m t s bài và nêu m t s
nh n xét chung
3. C ng c , d n dò:

- Nh n xét ti t h c
- Nh n xét chung v bài làm c a HS

- D n HS nào làm bài chưa t t thì v nhà
vi t l i và n p cho cô vào ti t h c sau
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản