Tập làm văn - LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
910
lượt xem
37
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Viết bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết luận - Văn viết chân thực, sáng tạo, giàu cảm xúc thể hiện được tình cảm của mình với đồ chơi đó

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT

  1. T p làm văn LUY N T P MIÊU T V T I. M c ích , yêu c u - Vi t bài văn miêu t chơi mà em thích ba ph n: m bài, thân bài, k t lu n - Văn vi t chân th c, sáng t o, giàu c m xúc th hi n ư c tình c m c a mình v i chơi ó II. dùng d y - h c HS chu n b dàn ý t ti t trư c III.Các ho t ng d y - h c Th i gian Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò 3’ 1. Ki m tra bài cũ : - G i 2 HS c bài gi i thi u v l h i - HS th c hi n yêu c u và trò chơi c a a phương mình GV nh n xét và ghi i m 2. D y bài m i : 2.1Gi i thi u bài : 1’ Trong ti t TLV tu n 15, các em ã t p quan sát m t s chơi, ghi l i nh ng i u quan sát ư c, l p dàn ý t chơi ó. Trong ti t h c hôm nay các em s chuy n
  2. dàn ý ã có thành bài vi t hoàn ch nh 3 ph n m bài, thân bài, k t lu n 2.2Hư ng d n làm bài t p a) Hư ng d n HS n m v ng yêu c u c a bài - G i HS c yêu c u 7’ - G i HS cg iý - 1 HS c thành ti ng - 4 HS n i ti p nhau c4g iý trong SGK-C l p theo dõi - HS m bài c th m dàn ý bài văn t chơi mình ã chu n b t trư c - G i HS c l i dàn ý c a mình - M i 1-2 HS khá gi i c l i dàn ý c a mình b) Hư ng d n HS xây d ng dàn ý - 2 HS trình bày : m bài tr c ti p và m bài gián ti p - Em ch n cách m bài nào? c m bài c a em + M bài tr c ti p: Trong nh ng chơi em có em thích nh t con g u bông + M bài gián ti p: Nh ng chơi làm b ng bong m m m i, m áp là th trò chơi mà con gái thư ng thích. Em có m t chú g u bong, ó là ngư i b n thân thích nh t c a em.
  3. - C l p theo dõi, nh n xét. - 1 HS gi i c. - GV nh n xét ch t ý. - C l p theo dõi nh n xét - G i HS c ph n thân bài - 2 HS c: k t bài m r ng, k t bài không m r ng. - GV nh n xét ch t ý + K t bài m r ng: em luôn mơ ư c - GV :Em ch n k t bài theo cách nào? có nhi u chơi, em cũng mong Hãy c ph n k t bài c a em. mu n cho t t c tr em trên th gi i u có chơi. Vì chúng em s r t bu n n u cu c s ng thi u chơi + K t bài không m r ng: Ôm chú g u như m t c c bông l n vào long em th y r t d ch u. - HS t vi t bài vào v 2.4 Vi t bài - GV thu, ch m m t s bài và nêu m t s nh n xét chung 3. C ng c , d n dò: - Nh n xét ti t h c
  4. - Nh n xét chung v bài làm c a HS - D n HS nào làm bài chưa t t thì v nhà vi t l i và n p cho cô vào ti t h c sau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản