Tập làm văn - LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

Chia sẻ: fordec

-Biết cách chuyển thể câu chuyện từ lời đối thoại trực tiếp sang lời văn kể chuyện -Dựa vào đoạn kịch Yết Kiêu để kể lại câu chuyện theo trình tự không gian -Biết dùng từ ngữ chính xác , sáng tạo , lời kể hấp dẫn, sinh động -Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa -Ý chính 3 đoạn văn viết sẵn lên bảng

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

T P LÀM VĂN

LUY N T P PHÁT TRI N CÂU CHUY N

I.M c tiêu:

-Bi t cách chuy n th câu chuy n t l i i tho i tr c ti p sang l i văn k chuy n

-D a vào o n k ch Y t Kiêu k l i câu chuy n theo trình t không gian

-Bi t dùng t ng chính xác , sáng t o , l i k h p d n, sinh ng

II. dùng d y h c:

-Tranh minh ho trong sách giáo khoa

-Ý chính 3 o n văn vi t s n lên b ng

III.Các ho t ng d y h c
Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh

A.Bài cũ:

-G i h c sinh k l i chuy n vương qu c -Hai h c sinh k
Tương Lai theo trình t không gian và th i
gian
-H c sinh nêu nh n xét
-Giáo viên nh n xét , cho i m

B.Bài m i:

1.Gi i thi u bài:

-Cho h c sinh quan sát tranh
-H c sinh quan sát tranh
-Câu chuy n k v tài trí và lòng dũng c m
c a Y t Kiêu

2.Hư ng d n làm bài t p.

-Bài 1:

G i t ng h c sinh c t ng trích o n phân -3 h c sinh c theo vai
vai

Câu h i:
-Ngư i cha và Y t Kiêu
- C nh 1 có nh ng nhân v t nào?
-Y t Kiêu và nhà vua
-C nh 2 có nh ng nhân v t nào?
- i ánh gi c
-Y t Kiêu xin cha i u gì?
-Có lòng căm thù gi c sâu s c,
-Y t Kiêu là ngư i như th nào? quy t chí ánh gi c

-Tuy tu i già, s ng cô ơn tàn t t
nhung có lòng yêu nư c , g p hoàn
-Cha Y t Kiêu có i u gì áng quý?
c nh gia ình ng viên con i
ánh gi c

-Theo trình t th i gian


-Nh ng s vi c trong 2 c nh c a v k ch
ư c di n ra theo trình t nào?

Bài 2:

-Yêu c u h c sinh c nôi dung
-Theo trình t không gian
H i: Câu chuy n Y t Kiêu k như g i ý
- t l i tho i sau d u hai ch m ,
trong sách giáo khoa là k theo trình t nào?
trong d u ngo c kép
H i: Mu n gi l i nh ng l i tho i quan
+Con i gi t gi c ây ,cha !
tr ng ta ph i làm như th nào? +Cha ơi! Nư c m t.......

Câu h i: Theo em nên gi l i nh ng l i tho i + th n dùi th ng.....dư i nư c
nào khi k chuy n này?
+Vì căm..............h c l y.

VD: Th y gi c Nguyên h nghách
em quân sang cư p nư c ta, Y t
Kiêu r t căm gi n và chàng quy r
-G i h c sinh gi i chuy n m u văn b n k ch
nh xin cha i ánh gi c.
sang l i k chuy n
-Giáo viên chuy n m u 1 câu o n 2.

VD: Văn b n k ch:

Nhà vua : Tr m cho nhà ngươi 1 lo i binh
khí.

Chuy n thành l i k :

-Nhà vua r t hài lòng trư c quy t tâm di t
gi c c a Y t Kiêu bèn b o: “Tr m cho nhà
ngươi nh n l y 1 o n binh khí”

-T ch c cho h c sinh phát tri n câu chuy n

-Yêu c u h c sinh th o lu n

-T ch c h c sinh thi k trư c l p.G i h c
-Ghi n i dung chính và th c hành
sinh k t ng o n truy n.
k chuy n trong nhóm
-Nh n xét và cho i m h c sinh

-G i h c sinh k toàn chuy n
3.C ng c , d n dò

-Nh n xét v ti t h c

-V nhà k l i câu chuy n

-CBB:Luy n t p trao i ý ki n v i ngư i
thân
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản