Tập làm văn - LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
349
lượt xem
11
download

Tập làm văn - LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Biết cách chuyển thể câu chuyện từ lời đối thoại trực tiếp sang lời văn kể chuyện -Dựa vào đoạn kịch Yết Kiêu để kể lại câu chuyện theo trình tự không gian -Biết dùng từ ngữ chính xác , sáng tạo , lời kể hấp dẫn, sinh động -Tranh minh hoạ trong sách giáo khoa -Ý chính 3 đoạn văn viết sẵn lên bảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN

  1. T P LÀM VĂN LUY N T P PHÁT TRI N CÂU CHUY N I.M c tiêu: -Bi t cách chuy n th câu chuy n t l i i tho i tr c ti p sang l i văn k chuy n -D a vào o n k ch Y t Kiêu k l i câu chuy n theo trình t không gian -Bi t dùng t ng chính xác , sáng t o , l i k h p d n, sinh ng II. dùng d y h c: -Tranh minh ho trong sách giáo khoa -Ý chính 3 o n văn vi t s n lên b ng III.Các ho t ng d y h c Ho t ng c a giáo viên Ho t ng c a h c sinh A.Bài cũ: -G i h c sinh k l i chuy n vương qu c -Hai h c sinh k Tương Lai theo trình t không gian và th i gian -H c sinh nêu nh n xét -Giáo viên nh n xét , cho i m B.Bài m i: 1.Gi i thi u bài: -Cho h c sinh quan sát tranh -H c sinh quan sát tranh -Câu chuy n k v tài trí và lòng dũng c m
  2. c a Y t Kiêu 2.Hư ng d n làm bài t p. -Bài 1: G i t ng h c sinh c t ng trích o n phân -3 h c sinh c theo vai vai Câu h i: -Ngư i cha và Y t Kiêu - C nh 1 có nh ng nhân v t nào? -Y t Kiêu và nhà vua -C nh 2 có nh ng nhân v t nào? - i ánh gi c -Y t Kiêu xin cha i u gì? -Có lòng căm thù gi c sâu s c, -Y t Kiêu là ngư i như th nào? quy t chí ánh gi c -Tuy tu i già, s ng cô ơn tàn t t nhung có lòng yêu nư c , g p hoàn -Cha Y t Kiêu có i u gì áng quý? c nh gia ình ng viên con i ánh gi c -Theo trình t th i gian -Nh ng s vi c trong 2 c nh c a v k ch ư c di n ra theo trình t nào? Bài 2: -Yêu c u h c sinh c nôi dung -Theo trình t không gian H i: Câu chuy n Y t Kiêu k như g i ý - t l i tho i sau d u hai ch m , trong sách giáo khoa là k theo trình t nào? trong d u ngo c kép H i: Mu n gi l i nh ng l i tho i quan +Con i gi t gi c ây ,cha !
  3. tr ng ta ph i làm như th nào? +Cha ơi! Nư c m t....... Câu h i: Theo em nên gi l i nh ng l i tho i + th n dùi th ng.....dư i nư c nào khi k chuy n này? +Vì căm..............h c l y. VD: Th y gi c Nguyên h nghách em quân sang cư p nư c ta, Y t Kiêu r t căm gi n và chàng quy r -G i h c sinh gi i chuy n m u văn b n k ch nh xin cha i ánh gi c. sang l i k chuy n -Giáo viên chuy n m u 1 câu o n 2. VD: Văn b n k ch: Nhà vua : Tr m cho nhà ngươi 1 lo i binh khí. Chuy n thành l i k : -Nhà vua r t hài lòng trư c quy t tâm di t gi c c a Y t Kiêu bèn b o: “Tr m cho nhà ngươi nh n l y 1 o n binh khí” -T ch c cho h c sinh phát tri n câu chuy n -Yêu c u h c sinh th o lu n -T ch c h c sinh thi k trư c l p.G i h c -Ghi n i dung chính và th c hành sinh k t ng o n truy n. k chuy n trong nhóm -Nh n xét và cho i m h c sinh -G i h c sinh k toàn chuy n
  4. 3.C ng c , d n dò -Nh n xét v ti t h c -V nhà k l i câu chuy n -CBB:Luy n t p trao i ý ki n v i ngư i thân
Đồng bộ tài khoản