Tập làm văn Luyện tập tả cảnh Buổi sớm trên cánh đồng

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
346
lượt xem
12
download

Tập làm văn Luyện tập tả cảnh Buổi sớm trên cánh đồng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: - Từ việc phân tích quan sát và chọn lọc chi tiết rất đặc sắc của các tác giả trong 3 bài văn tả cảnh, học sinh hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài văn tả cảnh. 2. Kĩ năng: - Biết trình bày rõ ràng, gây ấn tượng về những điều đã thấy khi quan sát cảnh một buổi sôùm treân caùnh ñoàng. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu thích cảnh vật xung quanh và say mê sáng tạo....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tập làm văn Luyện tập tả cảnh Buổi sớm trên cánh đồng

  1. Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH BUOÅI SÔÙM TREÂN CAÙNH ÑOÀNG I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Từ việc phân tích quan sát và chọn lọc chi tiết rất đặc sắc của các tác giả trong 3 bài văn tả cảnh, học sinh hiểu thế nào là quan sát và chọn lọc chi tiết trong một bài văn tả cảnh. 2. Kĩ năng: - Biết trình bày rõ ràng, gây ấn tượng về những điều đã thấy khi quan sát cảnh một buổi sôùm treân caùnh ñoàng. 3. Thái độ: - Giáo dục học sinh lòng yêu thích cảnh vật xung quanh và say mê sáng tạo. II. CHUẨN BỊ:
  2. - Giáo viên: + Bảng pho to phóng to bảng so sánh + 5, 6 tranh ảnh - Học sinh: Những ghi chép kết quả qyan sát 1 cảnh đã chọn III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TG Hoạt động dạy Hoạt động học 1’ 1. Khởi động: Hát 4’ 2. Bài cũ: Cấu tạo của bài văn tả cảnh - Học sinh nhắc lại các kiến thức cần ghi nhớ  Giáo viên nhận xét - 1 học sinh lại cấu tạo bài “Nắng trưa” 1’ 3. Giới thiệu bài mới: 30’ 4. Phát triển các hoạt động:
  3. * Hoạt động 1: - Hoạt động nhóm, lớp Hướng dẫn học sinh làm - Học sinh đọc - Cả lớp bài tập đọc thầm yêu cầu của bài văn Muïc tieâu: Giuùp Hs hieåu theá naøo laø ngheä thuaät quan saùt vaø mieâu taû trong baøi vaên taû caûnh Phương pháp: Thảo luận - Thảo luận nhóm  Bài 1: Đọc bài văn dưới - Từng nhóm cử 3 đại diện đây và nêu nhận xét: trình bày 3 bài văn - Cả lớp nhận xét sau phần trình bày của các nhóm a) Tác giả tả những sự - Tả cánh đồng buổi sớm: vật gì trong buổi sớm mùa vòm trời; những giọt mưa; thu? những sợi cỏ; những gánh rau, những bó huệ của người bán hàng; bầy sáo liệng trên cánh đồng lúa
  4. đang kết đòng; mặt trời mọc. b) Tác giả quan sát cảnh - Bằng cảm giác của làn vật bằng những giác quan da (xúc giác): thấy sớm nào ? đầu thu mát lạnh; một vài giọt mưa loáng thoáng rơi trên khăn và tóc; những sợi cỏ đẫm nước làm ướt lạnh bàn chân. - Bằng mắt (thị giác): thấy mây xám đục, vòm trời xanh vòi vọi; vài giọt mưa loáng thoáng rơi; người gánh rau và những bó huệ trắng muốt; bầy sáo liệng trên cánh đồng lúa đang kết đòng; mặt trời mọc trên những ngọn cây xanh tươi.
  5. c) Tìm một chi tiết thể - Giữa những đám mây hiện sự quan sát tinh tế xám đục; vòm trời hiện ra của tác giả? như những khoảng vực xanh vòi vọi; vài giọt mưa loáng thoáng rơi  Giáo viên chốt lại - Các chi tiết làm nổi bật ấn tượng chung về cảnh vật như thế nào ? * Hoạt động 2: - Hoạt động cá nhân Phương pháp: Thực hành, trực quan Muïc tieâu: Giuùp hs thieát laäp daøn yù taû caûnh moät buoåi trong ngaøy vaø trình baøy theo daøn yù nhöõng ñieàu ñaõ quan saùt
  6.  Bài 2: Lập dàn ý bài văn - Một học sinh đọc yêu tả cảnh một buổi sáng cầu - 1 học sinh đọc bài (hoặc trưa, chiều) trong tham khảo “Buổi sớm trên vườn cây (hay trong công cánh đồng” viên, trên cánh đồng, trên đường phố, nương rẫy) GV đưa VD về dàn ý sơ - Học sinh giới thiệu lược tả một buổi sáng những tranh vẽ về cảnh trong công viên vườn cây, công viên, nương rẫy Mở bài: giới thiệu bao - Học sinh ghi chép lại kết quát cảnh yên tĩnh của quả quan sát (ý) công viên vào buổi sáng sớm Thân bài: (tả các bộ phận của cảnh vật) - Cây cối, chim chóc, - Học sinh nối tiếp nhau những con đường… trình bày
  7. - Mặt hồ - Lớp đánh giá - Người tập thể dục, thể thao… Kết bài: Em rất thích đến công viên vào buổi sớm mai. * Hoạt động 3: Củng cố Phương pháp: Vấn đáp - Nhắc ghi nhớ - Nêu những lưu ý khi quan sát, chọn lọc chi tiết 1’ 5. Tổng kết - dặn dò - Hoàn chỉnh kết quả quan sát, viết vào vở - Lập dàn ý tả cảnh em đã chọn - Chuẩn bị: Luyện tập tả
  8. cảnh - Nhận xét tiết học
Đồng bộ tài khoản