Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Cảnh ở địa phương em

Chia sẻ: corolla

- Biết lập dàn ý cho bài văn miêu tả một cảnh đẹp ở địa phương. - Biết chuyển một phần trong dàn ý đã lập thành một đoạn văn hoàn chỉnh (thể hiện rõ đối tương miêu tả, trình tự miêu tả, nét đặc sắc của cảnh, cảm xúc của người tả đối với cảnh).

Nội dung Text: Tập làm văn - LUYỆN TẬP TẢ CẢNH - Cảnh ở địa phương em

T p làm văn: LUY N T P T C NH

( C nh a phương em)


I. M c tiêu, nhi m v :


- Bi t l p dàn ý cho bài văn miêu t m t c nh p a phương.


- Bi t chuy n m t ph n trong dàn ý ã l p thành m t o n văn hoàn ch nh

(th hi n rõ i tương miêu t , trình t miêu t , nét c s c c a c nh, c m xúc c a

ngư i t i v i c nh).


II. dùng d y h c:


- M t s tranh nh minh ho c nh p các mi n t nư c.


- B ng ph tóm t t nh ng g i ý.


- Bút d , 2 t gi y kh t.


III. Các ho t ng d y- h c:
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh
1. Ki m tra: (4’)2. Bài m i:Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')Ho t ng 2: Hư ng d n HS luy n t p. (28-29’)a) Hư ng d n HS l p dàn ý. (14-15’)- GV nêu yêu c u BT.- Cho HS làm bài. GV phát 2 t gi y kh to cho 2 HS - HS làm vi c cá

làm bài. nhân.- 2 HS làm bài vào

gi y.- Cho HS trình bày dàn ý. - L p nh n xét, b

sung.
- GV nh n xét, ch t l i.b) Cho HS vi t o n văn. (13-14’)- Cho 1 HS c yêu c u c a .- GV nh c l i yêu c u. - HS vi t o n văn.- Cho HS trình bày. - M t s HS vi t

o n văn mình vi t.- L p nh n xét.- GV nh n xét, khen nh ng HS vi t t t.3. C ng c , d n dò: (2’)- GV nh n xét ti t h c.- Chu n b bài ti p.
Rút kinh nghi m :


.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản